Konec geo-blockingu, lepší prosazování práv spotřebitelů a levnější doručování balíků v EU, navrhuje Komise

Balíček tří opatření, která mají spotřebitelům a společnostem umožnit snazší a jistější nákup a prodej zboží a služeb on-line v celé EU, představila dnes Evropská komise. Balíček týkající se elektronického obchodu, který navazuje na návrhy pravidel pro nakupování na internetu, obsahuje:

Legislativní návrh k řešení případů neoprávněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla

Cílem je nastavení pravidel, která zajistí, že spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebudou diskriminováni, pokud jde o přístup k cenám, prodej či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH, nebo určité právní předpisy ve veřejném zájmu.

"Jakákoliv forma diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti nebo země pobytu je pro mne absolutně nepřípustná a proti samotné myšlence vnitřního trhu. Vítám prohlášení komisařky Bienkowské, že diskriminace mezi spotřebiteli EU motivované záměrem segmentovat trhy na základě státních hranic do jednotného trhu absolutně nepatří. Budu ale samozřejmě na příkladu dvojí kvality značkových výrobků poukazovat na fakt, že diskriminaci spotřebitelé čelí i v off-line prostředí, což také nelze akceptovat, " uvedla k návrhu Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu.

Legislativní návrh týkající se přeshraničních zásilkových služeb s cílem zvýšit transparentnost cen a zlepšit regulační dohled 

Dnes předložené nařízení má zvýšit transparentnost cen a regulační dohled nad přeshraničními zásilkovými službami, aby spotřebitelé i maloobchodníci mohli využívat cenově dostupného doručování a možnosti snadného vracení zboží, a to i do a z okrajových regionů.

"Snadno přístupné, cenově dostupné a kvalitní doručovací služby jsou základním předpokladem pro rozvoj přeshraničního elektronického obchodu a právě vysoká cena doručování je spotřebiteli často zmiňována jako překážka k nakupování na internetu ze zahraničí," dodává k návrhu Olga Sehnalová.

Legislativní návrh na podporu prosazování práv spotřebitelů a poradenství, mimo jiné k vyjasnění otázky, co představuje nekalou obchodní praktiku v digitálním světě

Navrhovaná revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele poskytne více pravomocí vnitrostátním orgánům, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů. Tyto orgány budou moci např. kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují zeměpisné blokování nebo poprodejní podmínky, jež jsou v rozporu s pravidly EU (např. s právem odstoupit od smlouvy), nařídit okamžité odstranění internetové stránky obsahující podvody nebo požádat o informace registrátory domén a banky s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského subjektu. V případech porušení práv spotřebitelů v celé EU bude Komise moci koordinovat společné akce s vnitrostátními donucovacími orgány, aby takovým praktikám zabránila.

"Vymáhání pravidel na ochranu spotřebitelů považuji za jednu z hlavních priorit spotřebitelské agendy, protože ani sebelepší spotřebitelská legislativa nemůže fungovat bez řádného vymáhání. Pozitivně vnímám přínos koordinovaných kontrolních akcí v rámci vnitřního trhu a domnívám se, že bychom tohoto nástroje měli více využívat jak pro řešení přeshraničních případů, tak jako vhodnou platformu pro sdílení osvědčených postupů v boji proti nekalému jednání v jednotlivých členských státech. I zde však platí, že se nesmíme zaměřit pouze na online prostředí," dodává Olga Sehnalová.

Více o dnešních návrzích je k dispozici na webu Komise.

Datum: 25.5.2016

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování

10.4.2019 |

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]