Konec geo-blockingu, lepší prosazování práv spotřebitelů a levnější doručování balíků v EU, navrhuje Komise

Balíček tří opatření, která mají spotřebitelům a společnostem umožnit snazší a jistější nákup a prodej zboží a služeb on-line v celé EU, představila dnes Evropská komise. Balíček týkající se elektronického obchodu, který navazuje na návrhy pravidel pro nakupování na internetu, obsahuje:

Legislativní návrh k řešení případů neoprávněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla

Cílem je nastavení pravidel, která zajistí, že spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebudou diskriminováni, pokud jde o přístup k cenám, prodej či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH, nebo určité právní předpisy ve veřejném zájmu.

"Jakákoliv forma diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti nebo země pobytu je pro mne absolutně nepřípustná a proti samotné myšlence vnitřního trhu. Vítám prohlášení komisařky Bienkowské, že diskriminace mezi spotřebiteli EU motivované záměrem segmentovat trhy na základě státních hranic do jednotného trhu absolutně nepatří. Budu ale samozřejmě na příkladu dvojí kvality značkových výrobků poukazovat na fakt, že diskriminaci spotřebitelé čelí i v off-line prostředí, což také nelze akceptovat, " uvedla k návrhu Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu.

Legislativní návrh týkající se přeshraničních zásilkových služeb s cílem zvýšit transparentnost cen a zlepšit regulační dohled 

Dnes předložené nařízení má zvýšit transparentnost cen a regulační dohled nad přeshraničními zásilkovými službami, aby spotřebitelé i maloobchodníci mohli využívat cenově dostupného doručování a možnosti snadného vracení zboží, a to i do a z okrajových regionů.

"Snadno přístupné, cenově dostupné a kvalitní doručovací služby jsou základním předpokladem pro rozvoj přeshraničního elektronického obchodu a právě vysoká cena doručování je spotřebiteli často zmiňována jako překážka k nakupování na internetu ze zahraničí," dodává k návrhu Olga Sehnalová.

Legislativní návrh na podporu prosazování práv spotřebitelů a poradenství, mimo jiné k vyjasnění otázky, co představuje nekalou obchodní praktiku v digitálním světě

Navrhovaná revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele poskytne více pravomocí vnitrostátním orgánům, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů. Tyto orgány budou moci např. kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují zeměpisné blokování nebo poprodejní podmínky, jež jsou v rozporu s pravidly EU (např. s právem odstoupit od smlouvy), nařídit okamžité odstranění internetové stránky obsahující podvody nebo požádat o informace registrátory domén a banky s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského subjektu. V případech porušení práv spotřebitelů v celé EU bude Komise moci koordinovat společné akce s vnitrostátními donucovacími orgány, aby takovým praktikám zabránila.

"Vymáhání pravidel na ochranu spotřebitelů považuji za jednu z hlavních priorit spotřebitelské agendy, protože ani sebelepší spotřebitelská legislativa nemůže fungovat bez řádného vymáhání. Pozitivně vnímám přínos koordinovaných kontrolních akcí v rámci vnitřního trhu a domnívám se, že bychom tohoto nástroje měli více využívat jak pro řešení přeshraničních případů, tak jako vhodnou platformu pro sdílení osvědčených postupů v boji proti nekalému jednání v jednotlivých členských státech. I zde však platí, že se nesmíme zaměřit pouze na online prostředí," dodává Olga Sehnalová.

Více o dnešních návrzích je k dispozici na webu Komise.

Datum: 25.5.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]