Komise představila obrysy tzv. silničního balíčku

Na dnešní konferenci Silniční doprava představili zástupci Evropské komise návrhy iniciativ velmi očekávaného tzv. “silničního balíčku”, který by měla Komise předložit ve druhé polovině tohoto roku.

Na úvod komisařka pro dopravu Violeta Bulcová představila hlavní návrhy iniciativ Komise, které se zaměří na čtyři stěžejní oblasti: zlepšení fungování vnitřního trhu, zajištění férových pracovních podmínek, snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí a digitalizace v dopravě. Vedlejšími oblastmi budou iniciativy týkající se bezpečnosti dopravy a práva cestujících v autobusové a autokarové přepravě osob.

Součástí konference byl také workshop, který se týkal vnitřního trhu a sociálních aspektů v silniční dopravě. Interpretace platných předpisů v jednotlivých členských státech je bohužel stále nejasná nebo rozdílná, sjednocený není ani přístup jednotlivých států k vymáhání stávající legislativy.  Odpolední workshop se zaměřil na čtyři nejdůležitější oblasti: tzv. schránkové společnosti; otázky doby odpočinku; sankce v jednotlivých členských státech EU a spolupráci při jejich vymáhání a na stav trhu v silniční osobní dopravě.

Účastníci diskuse se věnovali především tomu, jakým způsobem by se měly propojit registry dopravců jednotlivých členských států, aby je bylo snadné kontrolovat. V současnosti přitom neexistuje legislativa, která by sjednocovala přístup ke kontrolám ze strany členských států. Každý z nich navíc přistupuje ke kontrolám jinak. Vedlejším efektem jsou přitom špatné podmínky řidičů - nedodržování povinných přestávek či to, že jsou nuceni trávit povinné doby odpočinku ve své kabině. Často se stává, že řidič v takovýchto podmínkách tráví celé týdny, což v konečném důsledku může mít vliv i na bezpečnost silničního provozu.

"K lepšímu vymáhání také může přispět lepší spolupráce a sdílení dat mezi jednotlivými členskými státy a mělo by se podpořit vzdělávání a trénink pracovníků kontrolních orgánů,“ dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

Na závěr dnešní konference se účastníci shodli, že pro zlepšení fungování vnitřního trhu je třeba lepší spolupráce mezi členskými státy a vyjasnění stávající platné legislativy, které by měla předložit Komise.

Datum: 19.4.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]