Komise představila legislativní balíček k bezpečnosti výrobků

Evropská komise včera představila balíček nových pravidel pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží a zlepšení dozoru nad těmito výrobky. Opatření se budou týkat všech nepotravinářských výrobků, a to včetně těch dovážených ze třetích zemí. Celkem dva legislativní návrhy a akční plán mají zajistit, aby se na vnitřním trhu EU nevyskytovaly žádné nebezpečné výrobky, případně aby byly rychleji dohledatelné v případě, že budou muset být z bezpečnostních důvodů okamžitě staženy z trhu.

Jedním z konkrétních požadavků Komise je například přísnější vymezení povinností výrobců u označování výrobků. Každý výrobek dle návrhu musí nést označení země původu. Tam, kde to jeho velikost nebo charakter neumožňuje, musí být označení uvedeno na balení nebo v dokumentu, který je k výrobku přiložen.

Současná pravidla upravující dozor nad trhem spotřebního zboží (nespadají zde potraviny) jsou rozptýlena do několika právních předpisů. Komise proto dále navrhuje jejich sjednocení do jediného právního nástroje vztahujícího se na všechny nepotravinářské produkty.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která působí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vyzdvihla důležitost návrhu: "Bezpečnost výrobků se znovu a znovu objevuje jako zásadní téma. Je jasné, že v prvé řadě je nutné mít nastavena taková pravidla, která nebezpečné výrobky neumožní na trh vůbec dostat. Pokud již k tomu dojde, dosáhnout co nejrychleji jeho odstranění a zpřesnit otázku odpovědnosti. V tomto smyslu návrh Komise vítám. Nalomená důvěra spotřebitelů se velmi těžce obnovuje."
Návrhy bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Předpokládá se, že nový právní předpis vstoupí v účinnost v roce 2015. Až Evropský parlament a Rada nová pravidla odsouhlasí, budou je vymáhat vnitrostátní orgány tržního dohledu v jednotlivých členských státech.

Balíček v kostce navrhuje:
• v případě potřeby snazší a rychlejší odstranění nebezpečných výrobků z celého vnitřního trhu EU
• sladění požadavků obecného dozoru nad trhem s pravidly bezpečnosti spotřebitelských výrobků
• určení přímé odpovědnosti výrobců, dovozců a distributorů při prodeji spotřebního zboží
• lepší dohledatelnost spotřebitelských výrobků v rámci celého dodavatelského řetězce, umožňující rychlou reakci v případě problémů s bezpečností
• posílení kontrol v rámci celého vnitřního trhu v případě vzniklých rizik souvisejících s určitým typem výrobků
• snazší zákaz reklamy u prokazatelně nebezpečných výrobků
• zjednodušení postupů při oznamování nebezpečných výrobků, založené na součinnosti systémů RAPEX (systému rychlého varování) a ICSMS (informačního a komunikačního systému pro dozor nad trhem)

Více informací k celému balíčku je k dispozici (v angličtině) pod následujícím odkazem: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_en.htm

Zdroj: Evropská komise

Datum: 18.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]