Komise opustila svůj cíl na snížení počtu těžkých zranění na silnicích

Evropská komise včera zveřejnila přezkum silniční bezpečnosti, který měl obsahovat i dlouho očekávaný strategický cíl Evropské unie ke snížení počtu těžkých zranění na silnicích. Tento cíl byl ale z konečného znění dokumentu vynechán. Nevládní nezisková organizace Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) proto dnes na zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku v Lucemburku požaduje, aby Komise předložila cíl tak, jak byl přislíben.

Podle analýzy ETSC utrpělo vloni v Evropské unii při dopravních nehodách minimálně 200 000 lidí zranění, která jim svými následky změnila život. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 3 %. V posledních letech navíc snížení počtu vážných zranění neodpovídá snížení počtu úmrtí na silnicích.

Nový cíl ke snížení počtu těžkých zranění, který by doplnil existující cíl snížit počet úmrtí na silnicích Evropské unie o polovinu do roku 2020, měl přitom silnou podporu členských států EU i Evropského parlamentu. V publikovaném dokumentu je však místo něj uvedena pouze zmínka, že se Evropská komise „bude zabývat těžkými zraněními, včetně monitorování pokroku“.

Více než padesát expertů, představitelů organizací zabývajících se dopravní bezpečností a představitelů skupin obětí dopravních nehod z celé Evropy proto oslovilo předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. Ve svém dopise jej žádají, aby tento cíl do předloženého dokumentu znovu zahrnul. Dopis podpořilo i jedenáct členů Evropského parlamentu včetně Olgy Sehnalové.

Dopis byl odeslán před čtvrtečním jednáním ministrů dopravy jednotlivých členských zemí EU v Lucemburku, kde měl být tento cíl vyhlášen. Celé znění dopisu si můžete přečíst níže.

 

Vážený pane předsedo Junckere,

oslovujeme Vás, abychom vyjádřili své znepokojení nad zprávou, že Rada plánuje stáhnout návrh na strategický cíl snížení počtu vážných zranění na evropských silnicích, který měl být zveřejněn tento týden.

Dlouho plánovaná iniciativa byla znovu potvrzena v tiskové zprávě Komise (24. března) a měla značnou podporu mezi členskými státy i v Evropském parlamentu. Tento plán měl být zveřejněn v červnu na setkání ministerstev dopravy v Radě pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Z důvěryhodných zdrojů se k nám však doneslo, že od tohoto plánu bylo upuštěno.

Sám jste uvedl, že Komise musí v „důležitých věcech“ dokázat svou velikost. Vážná zranění při dopravních nehodách nepochybně patří mezi tyto důležité věci. V loňském roce minimálně 200 000 lidí utrpělo při dopravní nehodě zranění, jež jim změnilo život. Načasování tohoto rozhodnutí je krajně nešťastné, protože podle analýzy Evropské rady pro bezpečnost dopravy vzrostlo minulý rok toto číslo o 3 %. V předchozích letech navíc počet těžce zraněných nekorespondoval se snižováním počtu úmrtí na silnicích.

Můžeme se také podívat na ekonomické dopady tohoto rozhodnutí. Odhady Evropské rady pro bezpečnost dopravy ukazují, že pokud bychom například v roce 2010 předešli všem zraněním na silnicích, přínosy pro společnost by v daném roce měly hodnotu asi padesáti miliard euro.

Cíle ke snížení úmrtí na silnicích jsou efektivní, což potvrzuje například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj („Na cestě k nule: dosažení ambiciózních plánů v bezpečnosti silniční dopravy a principu bezpečnosti“, 2008) i vědecké poznatky (Elvik: „Cíle kvantifikované bezpečnosti na silnicích – užitečné nástroje pro vytváření politiky“, Analýza nehod a jejich prevence, 1993).

Cíle Evropské unie ke snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách se setkaly s úspěchem ve Španělsku, Portugalsku, Litvě, Lotyšsku, Slovinsku a Estonsku – ve všech těchto zemích počet úmrtí klesl od roku 2001 o více než 60 %. Musíme ukončit mnohem pomalejší pokles nebo dokonce vzrůst počtu vážných zranění na silnicích a změnit jej na trvalý pokles. Tento cíl je jednoduchý, levný, nekontroverzní a nutný.

Na úrovni EU by tento cíl vytvořil stimul pro akce v oblastech bezpečnosti na silnici, kde má Evropská unie výhradní pravomoci ke zvyšování bezpečnosti na silnicích, např. určením standardů bezpečnosti dopravních prostředků. Cíl na úrovni Evropské unie by také pomohl ke sdílení vědomostí mezi členskými státy EU, stejně jako se stalo v případě snížení počtu úmrtí na silnicích.

Byli bychom rádi, kdybyste nás ujistil, že tento navržený cíl budete v následujících týdnech podporovat. V sázce je kvalita života milionů obětí.

Datum: 11.6.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]