Komise doporučila členským státům zavést nástroje kolektivní právní ochrany

Evropská komise minulý týden představila doporučení členským státům EU ohledně společných zásad pro nástroje kolektivní právní ochrany. Systém kolektivních žalob, o kterém jsme již dříve informovali (http://www.sehnalova.cz/clanek/kolektivni-zaloby-v-eu--myty-versus-realita-2013-4-4.html), umožňuje skupině osob, které utrpěly stejnou škodu, domáhat se odškodnění u soudu prostřednictvím jednotné žaloby.

Cílem doporučení Komise je zajistit jednotný horizontální přístup ke kolektivní právní ochraně v Evropské unii, aniž by bylo nutné harmonizovat celé systémy jednotlivých členských států. Nástroje kolektivní právní ochrany by měly být k dispozici v různých oblastech, v nichž EU přiznává práva občanům a podnikům, zejména v oblasti ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí a finančních služeb.

Ačkoliv systém kolektivních žalob úspěšně existuje již v 16 členských zemích EU (Česká republika mezi ně nepatří), na evropské úrovni jednotný právní předpis zatím chybí. Problematické je i přeshraniční vymáhání práva. Doporučení Komise není nicméně pro členské státy závazné. Právě nezávaznost nového návrhu Komise, je podle české poslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD, S&D), členky Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která dlouhodobě podporuje zavedení celoevropského systému kolektivních žalob a odškodnění, hlavním nedostatkem návrhu.

„Kolektivní žaloby jsou obecně velice účinnou metodou, jak se větší skupina poškozených může domoci svých práv. Proto jsem pouhým doporučením ze strany Komise zklamána. Závazné právní opatření by konečně rozhoupalo ty státy, které spotřebitelům doposud neumožňují využít nesporných výhod systému, o čemž ostatně svědčí řada konkrétních příkladů z Evropy. Nezbývá tedy než tlačit na jedenáct zbývajících vlád, aby si doporučení vzaly k srdci,“ říká Sehnalová.

Dlouho očekávaný návrh, který má posílit práva evropských spotřebitelů, má i další slabiny. Poukazuje na ně Monique Goyens, ředitelka Evropské organizace spotřebitelů (BEUC): „Systém doporučený Komisí, požaduje, aby se každá poškozená osoba musela o svá práva přihlásit. Podle nás musí být zahrnutí všech obětí automatické,“ je přesvědčena Goyens. Přesto podle ní "první dětský krůček", který návrhem udělala Komise, zvýší povědomí spotřebitelů o kolektivních žalobách a vyvine tlak na další pokrok vstříc celoevropskému přeshraničnímu systému.

Hlavní zásady obsažené v doporučení Komise

Komise ve svém doporučení vyzývá všechny členské státy k zavedení vnitrostátních systémů kolektivní právní ochrany a stanoví řadu společných zásad EU, které by měly tyto systémy splňovat:

• Členské státy by měly mít systém kolektivní právní ochrany, který soukromým osobám i podnikům umožní žádat o vydání soudního příkazu k zastavení porušování práv, jež jim přiznávají právní předpisy EU a požadovat náhradu za újmu, která jim tak byla způsobena v případě, kdy určité protiprávní jednání poškozuje velký počet osob.

• Členské státy by měly zajistit, aby řízení v rámci kolektivní právní ochrany byla spravedlivá, nestranná, včasná a aby nebyla nepřiměřeně nákladná.

• Doporučení současně zdůrazňuje nutnost informovat ty, kdo mohou mít zájem se k hromadné žalobě připojit.

• Komise doporučuje přijmout důkladné procesní záruky, aby se zabránilo zneužívání nástrojů kolektivní právní ochrany. Členské státy by například neměly povolovat odměňování právních zástupců v závislosti na výši přiznaného odškodnění, což zvyšuje riziko zneužívání žalob. Subjekty, které zastupují žalující stranu, by navíc měly být neziskové, aby bylo v případě hromadné újmy zajištěno, že jednají v zájmu těch, kdo tuto újmu utrpěli.

• Ústřední roli v hromadných řízeních by měl hrát soudce, který by měl případ řádně vést a případná zneužití včas odhalit. Komise nevyloučila financování nástrojů EU pro kolektivní právní ochranu, avšak pouze za určitých podmínek, zejména co se týče transparentnosti, aby bylo zajištěno, že nedochází ke střetu zájmů.

• Doporučení rovněž propaguje alternativní řešení sporů a požaduje, aby strany mohly na základě společného souhlasu této možnosti využívat.

Další kroky

V doporučení se členské státy žádají, aby zavedly vhodná opatření nejpozději do dvou let. Nejpozději dva roky po provedení doporučení Komise posoudí situaci na základě výročních zpráv členských států a vyhodnotí, zda jsou zapotřebí další opatření k posílení horizontálního přístupu, který toto doporučení odráží.

Toto doporučení doplňuje návrh směrnice o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních předpisů, což pomůže obětem porušení těchto předpisů domáhat se odškodnění prostřednictvím právních kroků, jež jsou k dispozici v členských státech.

Oběma návrhy se v nejbližší době bude zabývat i Evropský parlament.

Více informací - tisková zpráva Komise: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_cs.htm

Datum: 19.6.2013

Podobné články:

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Olga Sehnalová ke dnešní schůzce s ministrem zemědělství Tomanem 18.3.2019

V Bruselu jsem se dnes setkala s ministrem Miroslavem Tomanem, který zde absolvoval jednání ministrů zemědělství. Pan ministr mne informoval o výsledku schůzky se svým polským protějškem a komisařem Andriukaitisem ohledně záruk Polska v otázce bezpečnosti hovězího masa, ...

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž zazářil ve Štrasburku 11.3.2019

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž letos slaví 50. výročí svého založení. Ke svému jubileu dostal dárek i od europoslankyně Olgy Sehnalové, která členy orchestru a jejich učitele pozvala na studijní návštěvu do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Orchestr si ale nenechal ujít možnost ...

Blesk nebo koncepce aneb co se člověk dozví, když se zeptá na kraji 25.2.2019

Původně jsem chtěla tyto informace předat rovnou krajským zastupitelům, ale myslím, že budou zajímat i veřejnost. Podělím se o dva zajímavé dokumenty. Jeden jsem obdržela minulý čtvrtek a ten druhý jsem si našla na webových stránkách Zlínského kraje. Zeptala jsem se totiž Krajského ...

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Jak to vidím já
Hlavní problém okolo supernemocnice? Kdo ji zaplatí, ...

Pod pojmem systemizace pracovních míst si většina z nás asi nepředstaví nic konkrétního. Ve zdravotnictví jsou to zjednodušeně tabulky, které říkají, kolik zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a ostatního personálu v nemocnicích potřebujete, abyste zajistili provoz nemocnic. To znamená, abyste bez problémů zajistili nejen běžný provoz ve dne, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]