Každá čtvrtá žena zažila fyzické násilí, Evropa chce proti tomu bojovat

Evropský parlament v úterý 5. dubna 2011 velkou většinou přijal zprávu o prioritách a základních rysech nové politiky EU pro boj proti násilí páchaném na ženách. Cílem návrhu zpravodajky Evy-Britt Svensson je řešení boje proti násilí na ženách na evropské úrovni. Její zpráva se zabývá základními problémy, které je třeba řešit, od domácího a sexuálního násilí až po násilí páchané na starších ženách či ženách s handicapem.

Komise také navrhuje opatření, která by měla pomoci lépe informovat zejména ty osoby, které s touto formou násilí mohou přijít do styku při výkonu své práce, zajistit jejich lepší vzdělávání a současně lepší péči a pomoc obětem. Podle zjištěných údajů jen každá desátá oběť násilného chování vyhledá odbornou pomoc. Důvodem je především to, že většinou vůbec neví, jak svou situaci řešit. Násilí páchané na ženách však nepředstavuje pouze porušování základních práv těchto žen s nesmírně ničivými účinky pro jejich osobní život, ale má rovněž negativní důsledky pro osoby v jejich okolí, zejména děti.

„Násilí na ženách je bezpochyby závažným celospolečenským problémem. Údaje ve zprávě hovoří o každé čtvrté ženě, která v dospělosti zažila fyzické násilí, a více než deseti procentech žen, které se staly oběťmi sexuálního násilí. To jsou alarmující čísla, za kterými se skrývají konkrétní životní osudy. Je potřeba odbourat tyto bariéry na straně obětí a vyslat jasný a silný signál do společnosti, že násilí se netoleruje," komentovala situaci na plenárním zasedání česká europoslankyně Olga Sehnalová.

Datum: 5.4.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]