Jednotný evropský patent: levnější, rychlejší, lépe chráněný

Evropští vynálezci se konečně brzy dočkají jednotného patentu. Po více než třiceti letech diskusí sníží nový režim náklady na patenty v EU až o 80 %, což je učiní konkurenceschopnějšími vůči USA a Japonsku. Poslanci snížili náklady pro malé firmy a upravili režim jejich potřebám. Parlament na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku schválil kompromisní dohodu s Radou.

Poslanci ve trojici samostatných hlasování schválili tzv. "unijní patentový balíček" (jednotný patent, jazykový režim a jednotný patentový soud).

"Výsledek hlasování je dobrou zprávou pro evropské hospodářství a obzvláště pro malé a střední podniky. Nový unijní patent bude podporovat inovace a přinese jim úlevu v době hospodářské krize," prohlásil zpravodaj Bernhard Rapkay (S&D).

"Přijetí evropského patentu zajistí stejnou míru ochrany ve všech 25 zúčastněných členských státech, výchozí pozice malých a středních podniků tedy bude všude stejná. Ochrana práv duševního vlastnictví nesmí být omezena hranicemi. Cesta k zavedení evropského patentu byla dlouhá a strnitá, ale nakonec se tato námaha vyplatila," dodal Rapkay.

Výslednou dohodu přivítala i kolegyně zpravodaje z frakce S&D, poslankyně Olga Sehnalová. "Evropský patent je pro rozvoj jednotného vnitřního trhu naprosto zásadní záležitostí, protože pomůže rozvoji inovací a posílí konkurenceschopnost evropských podniků, po které všichni voláme. Přijatý návrh bychom tedy měli skutečně přivítat jako evropskou přidanou hodnotu," prohlásila Olga Sehnalová (ČSSD).

Co vše ustanovení evropského patentu znamená?

Levnější a účinnější ochrana

Nový patent bude lacinější a účinnější v ochraně vynálezů jednotlivců a firem než současné systémy. Nový režim zavede automatickou jednotnou patentovou ochranu ve všech 25 členských státech, které se jej účastní, čímž sníží náklady pro podniky v EU a posílí tak jejich konkurenceschopnost. Po plném spuštění systému by měl unijní patent dle Evropské komise stát pouze 4725 EUR, ve srovnání s dnešními průměrnými 36000 EUR.

Jak požádat o nový patent?

Jakýkoli vynálezce bude moci požádat Evropskou patentovou organizaci (EPO, organizace, která není součástí institucí EU) o vydání jednotného evropského patentu, který bude platný ve 25 členských státech EU, které se režimu účastní. Patenty budou k dispozici v angličtině, němčině či francouzštině. Budou-li předloženy v jiném jazyce, bude k nim muset být přiložen překlad do jednoho z těchto tří jazyků.

Jak Parlament pomohl snížit náklady

Parlament se zasadil o to, aby byly náklady na překlady pro malé a střední podniky, neziskové organizace, univerzity a veřejné vědecké organizace v EU v plné výši propláceny.

Zajistil také, aby byly poplatky za obnovení patentů, které zaujímají velkou část celkových nákladů, nastaveny na úrovni, která bere v potaz zvláštní potřeby malých firem, aby tak mohly plně těžit z nižších nákladů.

Vstup v platnost
Mezinárodní dohoda ustavující jednotný patentový soud vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo poté, co ji ratifikuje třináct ze smluvních států, přičemž mezi těmito státy musí být Velká Británie, Francie a Německo. Dvě ostatní nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo v den vstupu v platnost mezinárodní dohody, dojde-li k němu později. Španělsko a Itálie se v současnosti nového režimu neúčastní, mohou se však kdykoli rozhodnout k němu připojit.


Zdroj: Evropský parlament

Datum: 13.12.2012

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]