Jednotný evropský patent: levnější, rychlejší, lépe chráněný

Evropští vynálezci se konečně brzy dočkají jednotného patentu. Po více než třiceti letech diskusí sníží nový režim náklady na patenty v EU až o 80 %, což je učiní konkurenceschopnějšími vůči USA a Japonsku. Poslanci snížili náklady pro malé firmy a upravili režim jejich potřebám. Parlament na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku schválil kompromisní dohodu s Radou.

Poslanci ve trojici samostatných hlasování schválili tzv. "unijní patentový balíček" (jednotný patent, jazykový režim a jednotný patentový soud).

"Výsledek hlasování je dobrou zprávou pro evropské hospodářství a obzvláště pro malé a střední podniky. Nový unijní patent bude podporovat inovace a přinese jim úlevu v době hospodářské krize," prohlásil zpravodaj Bernhard Rapkay (S&D).

"Přijetí evropského patentu zajistí stejnou míru ochrany ve všech 25 zúčastněných členských státech, výchozí pozice malých a středních podniků tedy bude všude stejná. Ochrana práv duševního vlastnictví nesmí být omezena hranicemi. Cesta k zavedení evropského patentu byla dlouhá a strnitá, ale nakonec se tato námaha vyplatila," dodal Rapkay.

Výslednou dohodu přivítala i kolegyně zpravodaje z frakce S&D, poslankyně Olga Sehnalová. "Evropský patent je pro rozvoj jednotného vnitřního trhu naprosto zásadní záležitostí, protože pomůže rozvoji inovací a posílí konkurenceschopnost evropských podniků, po které všichni voláme. Přijatý návrh bychom tedy měli skutečně přivítat jako evropskou přidanou hodnotu," prohlásila Olga Sehnalová (ČSSD).

Co vše ustanovení evropského patentu znamená?

Levnější a účinnější ochrana

Nový patent bude lacinější a účinnější v ochraně vynálezů jednotlivců a firem než současné systémy. Nový režim zavede automatickou jednotnou patentovou ochranu ve všech 25 členských státech, které se jej účastní, čímž sníží náklady pro podniky v EU a posílí tak jejich konkurenceschopnost. Po plném spuštění systému by měl unijní patent dle Evropské komise stát pouze 4725 EUR, ve srovnání s dnešními průměrnými 36000 EUR.

Jak požádat o nový patent?

Jakýkoli vynálezce bude moci požádat Evropskou patentovou organizaci (EPO, organizace, která není součástí institucí EU) o vydání jednotného evropského patentu, který bude platný ve 25 členských státech EU, které se režimu účastní. Patenty budou k dispozici v angličtině, němčině či francouzštině. Budou-li předloženy v jiném jazyce, bude k nim muset být přiložen překlad do jednoho z těchto tří jazyků.

Jak Parlament pomohl snížit náklady

Parlament se zasadil o to, aby byly náklady na překlady pro malé a střední podniky, neziskové organizace, univerzity a veřejné vědecké organizace v EU v plné výši propláceny.

Zajistil také, aby byly poplatky za obnovení patentů, které zaujímají velkou část celkových nákladů, nastaveny na úrovni, která bere v potaz zvláštní potřeby malých firem, aby tak mohly plně těžit z nižších nákladů.

Vstup v platnost
Mezinárodní dohoda ustavující jednotný patentový soud vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo poté, co ji ratifikuje třináct ze smluvních států, přičemž mezi těmito státy musí být Velká Británie, Francie a Německo. Dvě ostatní nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo v den vstupu v platnost mezinárodní dohody, dojde-li k němu později. Španělsko a Itálie se v současnosti nového režimu neúčastní, mohou se však kdykoli rozhodnout k němu připojit.


Zdroj: Evropský parlament

Datum: 13.12.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]