Jednotný evropský patent: levnější, rychlejší, lépe chráněný

Evropští vynálezci se konečně brzy dočkají jednotného patentu. Po více než třiceti letech diskusí sníží nový režim náklady na patenty v EU až o 80 %, což je učiní konkurenceschopnějšími vůči USA a Japonsku. Poslanci snížili náklady pro malé firmy a upravili režim jejich potřebám. Parlament na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku schválil kompromisní dohodu s Radou.

Poslanci ve trojici samostatných hlasování schválili tzv. "unijní patentový balíček" (jednotný patent, jazykový režim a jednotný patentový soud).

"Výsledek hlasování je dobrou zprávou pro evropské hospodářství a obzvláště pro malé a střední podniky. Nový unijní patent bude podporovat inovace a přinese jim úlevu v době hospodářské krize," prohlásil zpravodaj Bernhard Rapkay (S&D).

"Přijetí evropského patentu zajistí stejnou míru ochrany ve všech 25 zúčastněných členských státech, výchozí pozice malých a středních podniků tedy bude všude stejná. Ochrana práv duševního vlastnictví nesmí být omezena hranicemi. Cesta k zavedení evropského patentu byla dlouhá a strnitá, ale nakonec se tato námaha vyplatila," dodal Rapkay.

Výslednou dohodu přivítala i kolegyně zpravodaje z frakce S&D, poslankyně Olga Sehnalová. "Evropský patent je pro rozvoj jednotného vnitřního trhu naprosto zásadní záležitostí, protože pomůže rozvoji inovací a posílí konkurenceschopnost evropských podniků, po které všichni voláme. Přijatý návrh bychom tedy měli skutečně přivítat jako evropskou přidanou hodnotu," prohlásila Olga Sehnalová (ČSSD).

Co vše ustanovení evropského patentu znamená?

Levnější a účinnější ochrana

Nový patent bude lacinější a účinnější v ochraně vynálezů jednotlivců a firem než současné systémy. Nový režim zavede automatickou jednotnou patentovou ochranu ve všech 25 členských státech, které se jej účastní, čímž sníží náklady pro podniky v EU a posílí tak jejich konkurenceschopnost. Po plném spuštění systému by měl unijní patent dle Evropské komise stát pouze 4725 EUR, ve srovnání s dnešními průměrnými 36000 EUR.

Jak požádat o nový patent?

Jakýkoli vynálezce bude moci požádat Evropskou patentovou organizaci (EPO, organizace, která není součástí institucí EU) o vydání jednotného evropského patentu, který bude platný ve 25 členských státech EU, které se režimu účastní. Patenty budou k dispozici v angličtině, němčině či francouzštině. Budou-li předloženy v jiném jazyce, bude k nim muset být přiložen překlad do jednoho z těchto tří jazyků.

Jak Parlament pomohl snížit náklady

Parlament se zasadil o to, aby byly náklady na překlady pro malé a střední podniky, neziskové organizace, univerzity a veřejné vědecké organizace v EU v plné výši propláceny.

Zajistil také, aby byly poplatky za obnovení patentů, které zaujímají velkou část celkových nákladů, nastaveny na úrovni, která bere v potaz zvláštní potřeby malých firem, aby tak mohly plně těžit z nižších nákladů.

Vstup v platnost
Mezinárodní dohoda ustavující jednotný patentový soud vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo poté, co ji ratifikuje třináct ze smluvních států, přičemž mezi těmito státy musí být Velká Británie, Francie a Německo. Dvě ostatní nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2014 nebo v den vstupu v platnost mezinárodní dohody, dojde-li k němu později. Španělsko a Itálie se v současnosti nového režimu neúčastní, mohou se však kdykoli rozhodnout k němu připojit.


Zdroj: Evropský parlament

Datum: 13.12.2012

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]