Jaké je místo České republiky na dopravní mapě Evropy?

Hlavním tématem čtvrtého ročníku konference Trendy evropské dopravy s názvem "Zůstane Česká republika křižovatkou Evropy?", která se konala v úterý 16. června v budově Ministerstva dopravy v Praze, byla důležitost kvalitní dopravní infrastruktury. Ta je podmínkou pro to, aby Česká republika zůstala důležitým evropským dopravním uzlem. Na konferenci vystoupila i poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která působí v parlamentním Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

"Česká republika může být důležitou dopravní křižovatkou, pokud bude spolupracovat a koordinovat postup velkých infrastrukturních projektů s ostatními státy. Také proto vítám  zvýšenou aktivitu v rámci jednání o zlepšení přeshraničního spojení mezi ČR a SRN. Česká republika by měla dát jasně najevo, že Evropu považuje za spojence pro své záměry a také že dokáže přesvědčit sousední státy, že je důvěryhodným partnerem,“ říká Olga Sehnalová.

V prvním bloku konference byl představen nově schválený Operační program doprava 2 pro programové období 2014-2020 s alokací 125 miliard Kč a další dostupné finanční nástroje. Financování se týká především železniční a silniční dopravy v rámci transevropských dopravních sítí. Aby Česká republika mohla dobudovat celou dálniční síť, je zapotřebí dostavět i úseky mimo hlavní evropské koridory. To by mohl umožnit návrh ministerstva dopravy, které zvažuje možnost financování dopravní infrastruktury formou spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem - takzvaných PPP projektů, především v silniční infrastruktuře. Ministerstvo dopravy připravuje pilotní projekt v rámci stavby silnice R4, která nemá možnost být financována z evropských finančních prostředků.

Konference se zúčastnili i generální ředitelé Správy železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic a Ředitelství vodních cest, kteří představili projekty připravené k realizaci v nadcházejícím období.

Zástupce Českých drah následně seznámil účastníky konference s pozicí firmy na železničním trhu. ČD jsou s 98% podílem největším a zároveň národním železničním dopravcem u nás. V současné době přehodnocují svou strategii, nejen s očekávaným otevíráním železničního trhu v osobní dopravě, ale také s ohledem na situaci vzniklou s koncem smluv na provozování osobní dopravy po roce 2019. Jak uvedli zástupci ministerstva dopravy, připravuje se novela zákona o drahách, která by měla ustanovit funkci regulátora železniční dopravy v nově vznikajícím tržním prostředí. Všeobecně se očekává, že začne platit od 1. 1. 2016.

Na závěr konference se většina zúčastněných shodla na tom, že pro dobré dopravní plánování je především důležitá politická stabilita a dlouhodobé plnění strategie, které v posledních letech trpěly kvůli častým výměnám ministrů prosazujících rozdílné priority a cíle.

Datum: 18.6.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]