Jaká jsou nejdůležitější témata červencového plenárního zasedání EP?

Poslanci chtějí nová a jasnější pravidla pro označování potravin

Podle nových pravidel, která by poslanci měli schválit příští středu, bude muset být na obalech jasně viditelný energetický obsah, stejně jako množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukru, bílkovin a soli. Cílem těchto pravidel je umožnit zákazníkům rozhodnout se při nákupu potravin informovaněji a zvolit zdravější variantu.


Solidární pomoc České republice, Slovinsku a Chorvatsku

Parlament se chystá v rámci zprávy Reimera Böge (EPP, DE) projednat plány na pomoc zemím, které byly těžce zasaženy silnými dešti v roce 2010 (Slovinsko, Chorvatsko a Česká republika). Lokálními povodněmi postižené regiony České republiky tak mohou získat prostředky ve výši 10.9 mil. Euro.


EP vyjádří názor na krátké prodeje derivátů a systémy pro odškodnění investorů

Tři návrhy na regulaci obchodování s deriváty, krátkého prodeje a zvýšení garantovaná náhrady pro investora v případě podvodu na 100000 euro budou hlasovány příští týden ve Štrasburku. Poslanci Evropského parlamentu připravující pozici k těmto legislativním textům se snaží získat podporu celého Parlamentu, aby se posílila jejich vyjednávací pozice při jednání s členskými státy.


Pěstování GMO: členské státy budou mít právo vystavit červenou

Členské státy by měly podle navrhované změny právních předpisů mít možnost omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin. Parlament v úterý rozhodne, zda podpoří doporučení Výboru pro životní prostředí, aby členské země směly v odůvodnění takového rozhodnutí uvést mezi důvody také ochranu životního prostředí, což původní návrh nepředpokládá. Tím by se takovým rozhodnutím dalo silnější právní postavení v rámci pravidel mezinárodního obchodu.


Pravidla provozu: EP uzavře únikové cesty pro zahraniční pachatelé

Přeshraniční policejní spolupráce ukončí beztrestnost řidičů, kteří se provinili porušením pravidel silničního provozu (např. překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu nebo ignorování červených světel) v jiném členském státě EU. Podle navrhovaných nových pravidel budou orgány dopravní policie mít možnost stíhat pachatele v jejich domovském státě prostřednictvím posílené spolupráce s národními domácími orgány.


Volby do EP: celoevropská kandidátka pro 25 kandidátů

Za účelem zvýšení volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu by měli od roku 2014 voliči dostat možnost hlasovat dvěma způsoby: jednak pro celoevropskou kandidátku a zároveň pro ty národní jako doposud, navrhuje zpráva, která bude hlasována ve středu. Celoevropské kandidátky by umožnily voličům vybrat si o 25 poslanců navíc, čímž by se celkový počet zvýšil na 776.


Regiony: EP rozdělen ohledně vytvoření nové kategorie způsobilých regionů

Investice spolufinancované Evropskou unií směřující k hospodářské, sociální a územní soudržnosti na regionální a místní úrovni jsou úspěchem EU, který musí pokračovat více než kdy jindy, říká Markus Pieper (EPP, DE) v nelegislativním usnesení "Strategie politiky soudržnosti pro období po roce 2013". Parlament bude hlasovat o úpravách potřebných k dosažení větší transparentnosti a zajištění maximálního pákového efektu strukturálních fondů.


Polsko převezme od Maďarska kormidlo EU

Ve středu ráno polský premiér Donald Tusk představí priority nadcházejícího polského předsednictví Rady, jehož hlavním cílem bude zavést EU na cestu rychlejšího hospodářského růstu a politické spolupráce. Za tímto účelem se polské předsednictví zaměří na tři priority: Evropská integrace jako zdroj růstu, bezpečná Evropa a Evropa těžící z otevřenosti. Premiér Orbán se ohlédne za obdobím maďarského předsednictví v úterý.


Poslanci budou debatovat o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU (2014-2020)

Předsedové politických frakcí nebo jejich zástupci budou debatovat o návrhu Komise na nový víceletý finanční rámec (MFF) a novém systému vlastních zdrojů. Předseda Komise Barroso a komisař pro rozpočet Lewandowski představí své návrhy v úterý 5. července od patnácti hodin na plenárním zasedání poté, co je dříve prezentovali Konferenci předsedů.


Schengen: poslanci prodiskutují plány na dočasné obnovení kontrol na hranicích

Parlament bude reagovat na žádost Evropské rady o projednání ochranných doložek v schengenských pravidlech umožňujících mimořádné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ve "skutečně kritické situaci". Taková situace nastane, když členský stát, který čelí silnému migračnímu tlaku na vnějších hranicích, již není schopen dostát svým povinnostem. Komisařka Cecilia Malmström bude poslance ve středu od 21.00 hod. informovat o tom, jak by tento mechanismus měl fungovat.


Parlament rozhodne o vrácení 4,54 miliardy euro členským státům

Parlament ve svém úterním hlasování rozhodne o snížení příspěvků členských států do letošního rozpočtu EU o € 4,54 mld. Tato částka představuje přebytek z rozpočtového roku 2010. € 2,72 mld. z celkové částky představuje zbytky z programů realizovaných v roce 2010. Zbytek pochází z pokut, úroků z prodlení a kurzových rozdílů. České republice bude takto vráceno 50,6 mil. euro.


PNR: Parlament se bude dotazovat Komise na jednání s Austrálií, Kanadou a USA

Komise bude informovat poslance o stavu jednání s Austrálií, USA a Kanadou o předávání údajů o cestujících leteckou dopravou (Passenger Name Record, PNR). Poslanci chtějí vědět, zda jednání mezi EU a USA probíhají a co exekutiva EU vyvozuje ze stanoviska své vlastní právní služby, který zpochybňuje oprávněnost návrhu dohody, jež USA daly v květnu k dispozici médiím.


Poslanci budou diskutovat nejnovější vývoj v Sýrii, Jemenu a severní Africe

Zhoršující se situace v Jemenu, Sýrii a Bahrajnu stejně jako v arabském světě a v severní Africe bude hlavním tématem jednání s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci Catherine Ashton ve středu. Příslušné usnesení bude hlasováno ve čtvrtek.


Zdroj: Evropský parlament

Datum: 2.7.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]