Jak zlepšit ochranu spotřebitelů v Evropě? Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci

Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku, Neven Mimica, plní svůj slib, který dal na promítání filmu „Šmejdi“ v Evropském parlamentu. Evropská komise koncem minulého týdne skutečně otevřela veřejnou konzultaci na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele. Do konzultace se mohou ve svém rodném jazyce zapojit všichni občané členských států Evropské unie, a tedy i Češi. Respondentům se tak otevírá jedinečná možnost sdělit Bruselu své názory na to, jak by měly vnitrostátní donucovací orgány členských států mezi sebou spolupracovat.

Promítání dokumentu „Šmejdi“ uspořádala v Evropském parlamentu česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). „Jsem velice ráda, že komisař Mimica dodržel svůj slib a otevřel tuto veřejnou konzultaci. Úroveň ochrany spotřebitelů v České republice je hluboce pod celoevropským průměrem a obávám se, že dokument ‚Šmejdi‘ byl pouze špičkou ledovce. Nyní mají například spotřebitelské organizace konečně možnost vyjádřit v Bruselu svůj názor a přispět i s návrhy na zlepšení,“ uvedla poslankyně Sehnalová, která je současně členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a stínovou zpravodajkou revize směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemích EU. Poslankyně tak naráží na červnovou hodnotící zprávu Evropské komise, která ukázala, že se Česká republika v podmínkách spotřebitelů nachází v rámci členských států EU na nelichotivém pátém místě od konce.

 „Všichni spotřebitelé v Evropě by měli mít nárok na stejnou úroveň spotřebitelských práv a adekvátní míru ochrany ať už nakupují kdekoli. Vnitrostátní orgány by se neměly bát více spolupracovat se svými protějšky v jiných členských státech, zvláště mají-li podezření, že se určitá nekalá praktika děje přeshraničně. Nedostatky vidím i ve výměně zkušeností. Jestliže k nám problematické předváděcí akce přišly ze západní Evropy, kde jsou však již dávno potlačeny, proč se nezajímáme, jak se ‚Šmejdy‘ zatočili tam?“ říká poslankyně Olga Sehnalová s tím, že právě nedostatek výměny informací vede k různým legislativním úpravám na národních úrovních. Z debaty po promítání filmu „Šmejdi“ mimo jiné vyplynulo, že negativní zkušenosti s předváděcími akcemi mají také na Slovensku a v dalších novějších státech Evropské unie.

Veřejná konzultace se dotýká i dalších oblastí. Problémy s porušováním práv spotřebitelů a s nekalým obchodními praktikami například narůstají i díky novým technologiím, které umožňují jejich šíření přes hranice. Také proto musí vnitrostátní donucovací orgány lépe spolupracovat. Podle uvedeného šetření pouze 35 % spotřebitelů v Evropě s důvěrou nakupuje na internetu v jiném členském státě a více než 50 % dokonce uvedlo, že se již v on-line prostředí pravděpodobně setkali s nezákonnými obchodními praktikami.

Lidé, podniky, neziskové organizace a další subjekty mají možnost své podněty zasílat Evropské komisi v češtině prostřednictvím elektronického formuláře, nebo poštou. Konzultace potrvá do 31. ledna 2014 a její výstupy poslouží Komisi pro zpracování zprávy o fungování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Tuto zprávu představí instituce v roce 2014, součástí bude i výčet navrhovaných řešení.

Veřejnou konzultaci naleznete zde: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consumer_protection_cooperation_regulation_201310_cs.htm

Tiskovou zprávu Evropské komise naleznete zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-936_cs.htm

Datum: 15.10.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]