Jak správně reklamovat vadné zboží

Reklamovat můžete každé koupené zboží, které po čase přestalo fungovat. Zároveň ale musíte dodržet předem dané podmínky. Ve spolupráci s dTestem - organizací na ochranu spotřebitele - přinesly Novinky.cz několik rad a tipů, na které byste si měli dát pozor, aby vaše reklamace byla úspěšná.

Kupujete-li si jakékoliv zboží, předpokládáte, že bude po stanovenou dobu sloužit svému účelu. Ostatně prodávající je povinen vám zboží dodat bez vad, případně vás na ně upozornit.

Reklamovat samozřejmě nelze vady, které sami způsobíte nebo o kterých jste při koupi již věděli. To platí i u vad, kvůli kterým se prodávající a spotřebitel dohodli na snížení ceny zboží. Prodávající nakonec neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Odpovědnost za vady až 24 měsíců

U spotřebního zboží prodávající odpovídá za případné vady po dobu 24 měsíců ode dne, kdy si kupující dané zboží převezme.

U výrobků, které se rychle kazí (například některé druhy potravin - pečivo, uzeniny, lahůdky apod.), musí být vyznačena doba, po kterou lze daný výrobek použít. U ostatních potravin, které se běžným používáním spotřebovávají, se zaměřte na minimální dobu trvanlivosti.

„Doporučujeme vytknout zjištěné vady u potravin bez zbytečného odkladu, přestože si výrobky musí uchovat dané vlastnosti po dobu vyznačenou na obalu,“ upozornil vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Zároveň připomněl, že zákonem stanovenou dobu pro uplatnění práva reklamace nelze zkrátit, s výjimkou použitých věcí.

Vadu popište, domluvte si i způsob odstranění

Prvním krokem k úspěšnému vyřízení reklamace je jednak oznámení vady (její popis) a také uvedení způsobu vyřešení reklamace (například oprava, výměna za nový výrobek, vrácení peněz apod.).

S reklamací vadného zboží se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně (s ohledem na sortiment), nemusíte navštívit pobočku, ve které jste zboží koupili.

„Žádáte-li opravu vadného výrobku, může ji provést i jiná osoba, například servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte zpravidla z dokladu o koupi nebo ze záručního listu, který vám prodávající na požádání vystaví,” uvedl Zelený.

Též připomněl, že prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je nejčastěji Česká obchodní inspekce.

Vadné zboží musíte prodávajícímu nebo servisu předat za účelem posouzení i odstranění vady vždy, pokud se nedohodnete na jiném postupu, například návštěvě servisního technika u vás doma. Jestliže vám v souvislosti s reklamací vzniknou nějaké náklady, máte právo na jejich uhrazení.

Zakoupení zboží musíte prokázat

V obchodě pochopitelně musíte doložit, že jste reklamované zboží u daného prodejce koupili. Pokud jste si schovali účtenku, resp. doklad o koupi, máte po starostech. Můžete ji ale ztratit, někam založit či dokonce vyhodit. Naštěstí doložení účtenky není podmínkou úspěšné reklamace.

„Spotřebitel, který chce reklamovat vady zboží, nemusí mít při reklamaci originální doklad o zakoupení zboží. Třeba jej mohl ztratit. Při uplatňování reklamace totiž stačí prokázat, že spotřebitel u konkrétního prodejce danou věc zakoupil,” upozornil Zelený.

„To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění (ustáleně řečeno „záručním listem“), staršími reklamačními protokoly (byl-li již výrobek dříve reklamován), originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí,” dodal.

K úspěšnému vyřízení reklamace nemusíte mít ani záruční list. V obchodě nemají povinnost vám jej totiž vystavit. „Prodávající musí vystavit záruční list pouze na požádání, nikoliv vždy. A reklamuje-li pak spotřebitel výrobek, není nutně potřeba předkládat záruční list,” doplnil Zelený.

Na vyřízení reklamace je 30 dnů

Odborníci radí uplatnit reklamaci bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

„Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní,“ upozornil Zelený.

„Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás prodávající o tom vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit,“ dodal.

Zdrojem: Barbora Buřínská, https://www.novinky.cz/finance/413361-jak-spravne-reklamovat-vadne-zbozi.html

Datum: 7.9.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]