Jak nastartovat hospodářský růst? I europoslanci věří prohloubení vnitřního trhu.

Evropský parlament minulý týden přijal na plenárním zasedání ve Štrasburku usnesení o "Aktu o jednotnému trhu: Další kroky k růstu". Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z uskutečněné debaty.

O POZADÍ USNESENÍ

V dubnu 2011 Evropská komise představila Akt o jednotném trhu, dokument, jehož cílem bylo prostřednictvím 12 identifikovaných opatření znovunastartovat růst a vytvořit nová pracovní místa. Celkovou realizaci, tzn. přijetí odpovídajících legislativních aktů Radou a Parlamentem, stanovila Komise na konec roku 2012, tedy na datum 20. výročí vzniku jednotného trhu.
V únoru letošního roku provedla Komise přezkum průběžného plnění. Ten konstatoval „smíšený“ postup, a vyzval zainteresované aktéry k „přetrvávajícímu úsilí“ s cílem naplnit stanovený časový rámec.
Úkolem Aktu je především posílit důvěru v jednotný trh a překonat stávající překážky k úplnému zavedení čtyř svobod, tedy pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci celé Evropské unie. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry spočívá v:

1. Přístupu malých a středních podniků k rizikovému kapitálu
2. Uznávání profesních kvalifikací
3. Jednotné patentové ochraně a sjednoceném systému řešení sporů
4. Právních předpisech o alternativním řešení sporů
5. Revizi právních předpisů o evropském standardizačním systému
6. Trans-evropské infrastruktuře pro energie, dopravu a komunikace
7. Jednotném digitálním trhu
8. Rozvoji solidárních investičních fondů
9. Zdanění energie
10. Právech pracovníků vyslaných do zahraničí
11. Zjednodušení účetních standardů pro evropské podniky
12. Revizi pravidel pro zadávání veřejných zakázek

O OBSAHU USNESENÍ

Přijaté usnesení zejména zdůrazňuje:

- strategický význam Aktu o jednotném trhu
- nutnost snížit deficit provádění směrnic jednotného trhu ve vnitrostátním právu
- důležitost posílení úlohy sítě SOLVIT, iniciativy poradenství Vaše Evropa, evropských spotřebitelských středisek a dalších asistenčních služeb
- nutnost zapojit do rozvoje jednotného trhu aktivněji občany
- provádění směrnice o službách v plné míře
- přijetí komplexního programu pro spotřebitele, včetně těch zranitelných
- posílení úlohy malých a středních podniků

BUDOUCNOST JEDNOTNÉHO TRHU OČIMA OLGY SEHNALOVÉ

"Výzvu k posílení jednotného trhu jednoznačně vítám. Domnívám se však, že se musí jednat o posílení vyváženým způsobem. Jednotný trh nelze posuzovat odděleně od dalších oblastí politiky - zejména sociální oblasti, ochrany spotřebitele či otázek pracovního práva. Chceme férový vnitřní trh, přinášející výhody nejen pro evropské podniky, zejména malé a střední, ale především pro jádro trhu - občany samotné.

Často slýcháváme, že je nezbytné do rozvoje jednotného trhu občany více zapojit. Jak toho účinně dosáhnout? Klíčovou roli dle mého názoru hraje proces efektivního informování. Ten začíná již u veřejných konzultací, kdy je legislativa ve fázi přípravy. Je nezbytné konzultace zpřístupnit ve všech oficiálních jazycích, zlepšit jejich dostupnost a srozumitelnost.

Celý proces pokračuje v maximální informovanosti spotřebitelů při výběru zboží a služeb, kdy musí mít jistotu, že právní rámec neumožňuje existenci spotřebitelů druhé kategorie. V neposlední řadě musí být spotřebitelé informovaní o svých právech při jejich vymáhání, například prostřednictvím fungujícího systému ADR.

Na závěr se připojuji k výzvě k důsledné transpozici pravidel. Nepostačující a pozdní provádění ve vnitrostátním právu a nedostatečné prosazování předpisů zabraňuje plnému využití přínosů jednotného trhu. Zdaleka ne všem se totiž transpozice daří - Česká republika, je na tom, i přes jistý pokrok, nejhůře ze všech."

ZAZNĚLO TÉŽ NA PLÉNU

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier na úvod debaty vyzdvihl důležitost jednotného trhu a deklaroval princip nulové tolerance Komise vůči členským státům při nedodržování legislativy, resp. její transpozice. Poslance rovněž informoval, že na konec léta připravuje Komise druhou etapu Aktu o jednotném trhu. Týden od 15. do 22. října bude poté věnován problematice růstu jednotného trhu. Andreas Schwab (EPP) následně pochválil Komisi za důsledné dohlížení nad transpozicí pravidel. Evelyne Gebhardt, koordinátorka Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) , vyzvala k většímu přiblížení pozitivních aspektů jednotného trhu občanům – zaměstnancům či spotřebitelům. Toine Manders, mluvčí liberálů (ALDE), poukázal na nevýhodné postavení malých a středních podniků vůči těm velkým v rámci jednotného trhu. Louis Grech (S&D) , zpravodaj dokumentu o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany, varoval před frustrací občanů i samotného Parlamentu vůči nedodělkům v jednotnému trhu. A konečně Malcolm Harbour (ECR), předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, upozornil na nedostatečně rychlou transpozici směrnice o službách. Za skandální označil skutečnost, že občané stále nemohou online zakoupit zboží a služby v rámci celého jednotného trhu.

Datum: 20.6.2012

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]