Irští poslanci o nadějích, které vkládají do předsednictví své země v Radě EU

Stabilita, zaměstnanost a růst: to jsou priority právě odstartovaného šestiměsíčního irského předsednictví v Radě EU. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz spolu s předsedy politických skupin probral plány irské vlády během loňské listopadové návštěvy Dublinu, a teď je řada na irských poslancích Evropského parlamentu, aby nám řekli, čeho by podle nich jejich země měla u kormidla EU v tomto půlroce dosáhnout.

Phil Prendergast, skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů: Naše předsednictví upřednostní otázky, které neovlivní jen Irsko,ale budou mít i širší evropský rozměr. Očekává se, že během předsednictví se do popředí evropské agendy dostanou témata jako je růst a vytváření pracovních míst, ochrana rozpočtu EU, dosažení dohody o bankovní unii a dani z finančních transakcí, a řešení obav ohledně neudržitelného zadlužování. Pevně věřím, že během tohoto období toho můžeme hodně dosáhnout, a těším se, že spolu se všemi svými kolegy budu během příštích šesti měsíců hrát roli v boji za progresivní změny v celé Evropě.

Liam Aylward, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu?: Nezaměstnanost v Evropské unii a zvláště nezaměstnanost mladých se v současné době drží na chronických úrovních a je největší výzvou, které čelíme. Irské předsednictví se musí zaměřit v první řadě na evropské občany, kteří potřebují podporu, a investice, které by zajistily, aby tato a příští generace mohly najít smysluplnou práci a plně realizovat svůj potenciál.

Emer Costello, skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů: Pokud Rada přijme doporučení pro záruky pro mládež (Youth Guarantee), se kterým nedávno přišla Evropská komise, a pokročí-li ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce o domácích pracovnících, zajistí to Irsku progresivní šestiměsíční předsednictví zaměřené na činy.

Brian Crowley, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu: Nyní máme možnost nastavit program pro budoucnost zemědělství a hospodářského rozvoje.

Pat the Cope Gallagher, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu: Irsko převezme předsednictví v Radě už posedmé, a to ve chvíli kdy si připomínáme 40. výročí přistoupení Irska do Evropského hospodářského společenství. Irsko bude v průběhu nadcházejících šesti měsíců čelit mnoha výzvám, ale především doufám, že irské předsednictví ve spolupráci s Evropským parlamentem dosáhne významného pokroku v reformě společné rybářské politiky

Marian Harkin, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu: Od irského předsednictví se toho očekává hodně. Je před ním hodně mravenčí a časově náročné práce na mnoha legislativních návrzích, od reformy společné zemědělské politiky až po Sociální fond. Klade to obrovské nároky na vyjednávací schopnosti našich zástupců a na jejich umění budovat konsensus, aby bylo možno dosáhnout nezbytných dohod.

Jim Higgins, skupina Evropské lidové strany: Irské předsednictví je vynikající příležitostí, jak všem ukázat, že Irsko má co nabídnout a je otevřeno podnikání. Předsednictví se zaměří na velmi široké spektrum otázek, pro mě má zvláštní význam řešení nezaměstnanosti mladých lidí, společná rybářská politika a společná zemědělská politika.

Nessa Childers, skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů: Doufejme, že Irové povedou vysoce kompetentní a efektivní předsednictví. Na programu je mnoho důležitých otázek, a já se těším zejména na spolupráci se svými irskými kolegy na tabákové směrnici a na dani z finančních transakcí.

Seán Kelly, skupina Evropské lidové strany: Jako zpravodaj Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro nařízení o ochraně údajů jsem rád, že irské předsednictví si tuto otázku vytyčilo jako jednu z priorit a proto doufám, že v této oblasti uvidíme během prvních šesti měsíců roku 2013 skutečný pokrok.

Mairead McGuinness, skupina Evropské lidové strany: Mým přáním pro irské předsednictví je, aby úspěšně uzavřelo dohody o důležitých politických oblastech pro období 2014-2020 a aby znovu vybudovalo tak důležitý smysl pro solidaritu mezi našimi 27 členskými státy EU, který krize rozmělnila.

Gay Mitchell, skupina Evropské lidové strany: Musíme změnit jazyk, na slovech záleží: obnova musí nahradit šetření. Naděje, pracovní místa, tyčí se před námi lepší budoucnost. Lék bude možná hořký, ale jeho jediným cílem je pomoci pacientovi, aby se zotavil.

Paul Murphy, skupina Evropské spojené levice / Severské zelené levice: Doufám, že irské předsednictví EU může přivést mezinárodní pozornost k tomu, jak úsporná opatření, jako třeba ta uskutečňovaná v Irsku, pro obyčejné lidi a hospodářství jako celek nefungují. Předsednictví také dává irským pracujícím a nezaměstnaným možnost projevit svůj nesouhlas s těmito politikami.

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 7.1.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]