Geo-blocking není problémem jen v online prostředí

Pondělní zasedání pracovní digitální pracovní skupiny Výboru pro vnitřní trh (IMCO) a ochranu spotřebitele bylo věnováno plánovanému vytvoření smluvních pravidel pro online nakupování a také geo-blockingu, tedy diskriminační komerční praktice, kdy internetoví prodejci buď brání spotřebitelům v přístupu na internetové stránky z důvodu jejich zeměpisného umístění, nebo je přesměrují na místní obchod s odlišnými cenami.

Mezi přizvanými řečníky byla i Věra Jourová, komisařka pro justici, spotřebitele a rovnost mužů a žen, která má do konce letošního roku předložit návrh úpravy smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i hmotného zboží. Česká eurokomisařka přítomným poslance informovala o výsledcích veřejné konzultace, v níž více než 200 subjektů upozornilo na konkrétní problémy spojené s nakupováním přes internet, které je potřeba legislativně ošetřit. Komise za tímto účelem představí dva legislativní návrhy.

Věra Jourová se vyjádřila také ke geo-blockingu. Ten podle ní představuje jednu z největších výzev při vytváření digitálního vnitřního trhu, zároveň dodala, že se nejedná o fenomén, který by byl typický pouze pro online prostředí, ale že se spotřebitelé mohou s diskriminací na základě své národnosti setkávat i při nakupování v kamenných obchodech. Komise připravuje studii, která má analyzovat dopad geo-blockingu na koncové spotřebitele. Součástí diskuze byly také otázky vymáhání spotřebitelských práv, mimosoudní řešení sporů či ochrana osobních údajů.

Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, v rámci diskuze mj. upozornila na skutečnost, že je diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti bohužel stále každodenní realitou vnitřního trhu EU, a to nejen v online prostředí. Upozornila také, že minulý týden publikovaná veřejná konzultace o geo-blockingu (informovali jsme o ní zde) je v současné době pouze v angličtině, což brání laické i odborné veřejnosti sdělit Komisi konkrétní zkušenosti o diskriminačních praktikách.

Datum: 28.9.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]