Fakta o Dani z finančních transakcí

Komise v únoru schválila návrh upravující podrobnosti daně z finančních transakcí, jež má být zavedena v rámci posílené spolupráce v 11 členských státech EU (Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko). Tato nová daň by se měla vztahovat zejména na finanční operace prováděné finančními institucemi a nevztahuje se tedy na běžné transakce občanů a firem. Cílem daně mimo jiné je, aby finanční sektor významněji přispíval do veřejných financí a také aby do budoucna odradila od riskantních a spekulativních transakcí. Česká republika se rozhodla k této spolupráci nepřistoupit. Níže naleznete odpovědi na otázky, které by vás mohly v souvislosti s daní z finančních transakcí zajímat.

Jaké jsou cíle zavedení Daně z finančních transakcí (FTT) a na koho se vztahuje?
Hlavní cíle zavedení FTT jsou:
- Posílit jednotný trh tím, že sníží počet odlišných vnitrostátních přístupů ke zdanění finančních transakcí.
- Zajistit, finanční sektor spravedlivěji a podstatnějším způsobem přispíval do veřejných příjmů a pomohl tak pokrýt následky krize, zejména vzhledem k tomu, že jeho zdanění je ve srovnání s jinými oblastmi nízké.

Sazby a zásady fungování:
- FTT se vztahuje výhradně na transakce prováděné finančními institucemi. Vztahuje se tedy na banky, investiční fondy a podobné instituce, které uskutečňují velké množství transakcí mezi sebou. Běžní občané, kteří ve velkém neobchodují s akciemi a dluhopisy nebudou daní dotčeni. Podle závěrů MMF bude daň ve výsledku progresivní, dopadne tedy na nejbohatší instituce a jedince.
- Na každodenní finanční transakce běžných občanů a podniků (např. pojištění, hypotéky, půjčky, platby kartou, platby, vklady, půjčky firmám, vydávání nových akcií a dluhopisů atd.) se daň nevztahuje. Vyloučeny jsou také operace spojené s fúzemi, akvizicemi a podobnými operacemi, kde finanční instituce hrají roli prostředníka.
- Minimální sazby daně činí 0,1 % v případě akcií a dluhopisů, a 0,01%. v oblasti derivátových produktů. FTT nebude aplikována ani na transakce s Evropskou centrální bankou, Národními bankami, Evropským nástrojem finanční stability a Evropským stabilizačním mechanismem.
- Jednou ze základních charakteristik je „zásada rezidence“. Znamená, že daň bude splatná v případě, že je jakákoli ze stran transakce usazena v zúčastněném členském státě bez ohledu na to, kde k transakci dochází.
- Návrh navíc zavádí „zásadu místa emise“, tzn. že finanční nástroje vydané v jedenácti členských státech budou při obchodování zdaněny, a to i v případě, že subjekt, který s nimi obchoduje, v žádném z těchto států usazen není.

Přenesou banky náklady na novou daň nepřímo prostřednictvím poplatků na občany?
Není to pravděpodobné, jednak samy státy mohou takovéto nepřímé zatížení občanů zabránit pomocí zákonů. Zadruhé bankovním trh je v dnešní době vysoce konkurenční a banky by riskovaly ztrátu klientů vůči jiným, které takovéto poplatky nezavádí.

Proč Komise navrhla zavést Daň z finančních transakcí (FTT) prostřednictvím nástroje posílené spolupráce?
Původně Komise navrhla zavést tuto daň ve všech členských státech, během vyjednávání se ale ukázalo, že ne všechny státy s návrhem souhlasí. Část států chtěla i přesto FTT zavést, na podzim 2011 tak 11 států oficiálně požádalo Komisi o souhlas se zavedením FTT prostřednictvím posílené spolupráce (jedná se o nástroj, který umožňuje skupině alespoň 9 členských států pokračovat v iniciativě, navržené Komisí, pokud se ukáže, že není možné dosáhnout jednomyslné shody mezi všemi státy).
Komise posoudila tento požadavek v kontextu pravidel posílené spolupráce, zakotvených ve smlouvách. Na základě toho pak v říjnu 2012 posílenou spolupráci v oblasti FTT povolila. Rozhodnutí podpořil v prosinci i Evropský parlament a Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) pak v lednu 2013. Návrh tedy dostal zelenou a Komise mohla předložit detailní návrh zavádějící FTT pro 11 členských států.

Kolik prostředků FTT přinese a jak budou využity?
Očekává se, že FTT přinese 30-35 mld. eur ročně. Komise navrhuje, aby část příjmů byla použita jako nový vlastní zdroj pro rozpočet EU, v důsledku toho by se pak mohl snížit národní příspěvek států do rozpočtu. Jak budou prostředky využity ale záleží na rozhodnutí samotných států.

Hrozí přesídlení finančních institucí do jiných členských států a zemí mimo EU, které neaplikují FTT?
Návrh obsahuje řadu opatření, která mají takovému trendu zabránit, zejména zásadu rezidence, popsanou výše, finanční instituce by se musely přesunout a opustit všechny své klienty v 11 členských státech, aby se dani vyhnuly. To je velmi nepravděpodobné vzhledem k nízké sazbě FTT a tomu, že státy aplikující FTT tvoří 2/3 HDP EU.

Jaký bude mít FTT dopad na státy, které nepřistoupily k posílené spolupráci?
Jednou z podmínek posílené spolupráce je, že nesmí mít negativní dopad na státy, které se jí neúčastní a nesmí také způsobit deformaci Jednotného trhu. Výsledky analýzy Komise potvrdily, že žádný z těchto jevů nehrozí. I státy, které FTT nezavedou, budou profitovat ze zjednodušení a harmonizace, kterou FTT přinese. Posílená spolupráce je otevřená všem státům a ty se e mohou rozhodnout se k FTT časem připojit.

Jaký bude další postup?
Návrh Komise předpokládá, že by FTT mohla začít platit od 1. 1. 2014. Navrhovaná směrnice bude nyní projednána s členskými státy. Diskusí ohledně tohoto návrhu se může účastnit všech 27 členských států. Hlasovací právo však budou mít pouze ty členské státy, které se podílí na posílené spolupráci. K provedení směrnice je zapotřebí, aby byl návrh schválen jednomyslně. Konzultován bude i Evropský parlament, ECOSOC a národní parlamenty.

Další informace: http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3905_EN_FINANCIAL%20TRANSACTION%20TAXES_Griffith%20Jones%20and%20Persaud_February%202012_revised_2.pdf

Datum: 19.2.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]