Evropský parlament požaduje ochranu zeměpisných označení pro nezemědělské výrobky

Evropský parlament dnes vyzval Komisi, aby navrhla právní předpisy, které poskytnou možnost rozšířit ochranu místních zeměpisných označení na tradiční nezemědělské výrobky, jak je tomu již u regionálních zemědělských produktů.

Francouzská sociálnědemokratická europoslankyně Virginie Roziere, která je autorkou zprávy, mimo jiné upozornila na skutečnost, že spotřebitelé, kteří si koupí například český křišťál, nemají žádnou záruku pravosti výrobku. Prostřednictvím dnešní zprávy vyzvala Komisi, aby navrhla právní akty, které tento stav napraví a poskytnou ochranu produktům s vlastnostmi specifickými pro určité oblasti nebo místa.

Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která zprávu připomínkovala, k dnešnímu hlasování uvedla:

"Rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské výrobky může mít pro jejich výrobce, spotřebitele i celé regiony řadu pozitivních dopadů. Tradiční řemeslné výrobky, specifické pro určitá území, představují rovněž významný prvek evropského historického a kulturního dědictví, a je žádoucí podpořit jejich přístup na vnitřní trh prostřednictvím společných pravidel a jejich účinným vymáháním."

Podle prvního posouzení je dotčených produktů zhruba 800, ale Evropský parlament navrhuje zjednodušení registračního procesu, čímž by mohlo dojít k navýšení jejich počtu. Podpořit by to měl standardní veřejný registr.   

 "V této souvislosti bych zdůraznila, že registrace výrobku musí být předmětem průběžného sledování, aby se zajistilo, že produkty trvale dodržují kritéria pro toto označení. Tím systém přispěje ke zvýšení důvěru spotřebitelů ve značkové výrobky," dodala europoslankyně Sehnalová.

V současné době má pouze 15 z 28 členských států EU právní předpisy na ochranu produktů na základě zeměpisného původu. Jednotná pravidla umožní výrobcům jasnější a jednodušší prodej produktů v celé EU.

Nelegislativní zpráva byla podpořena velkou většinou poslanců Evropského parlamentu.

Datum: 6.10.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]