Evropský parlament hostil konferenci Nové zdroje pro dopravu

Evropská komise zveřejnila v říjnu 2011 program Connecting Europe Facility, který počítá s částkou až 31,7 miliard EUR určených na rozvoj evropské dopravní infrastruktury v následujícím programovém období 2014-2020. Právě tímto návrhem a také dosavadními zkušenostmi členských států s financováním dopravních projektů se zabývala konference “Nové zdroje pro dopravu”, kterou ve čtvrtek 8. prosince 2011 pořádala na půdě Evropského parlamentu v Bruselu frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů.

V úvodu setkání vystoupil předseda frakce Martin Schulz, který zdůraznil potřebu analyzovat uplynulé finanční období, zhodnotit jeho přínosy i nedostatky a výsledky pak využít při přípravě období následujícího.

V první části konference, moderované europoslankyní Olgou Sehnalovou, členkou Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupil Ing. Tomáš Blecha, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Hovořil především o dosavadním vývoji čerpání dotací pro dopravu v České republice, která čerpá z finanční prostředky na projekty se zaměřením především na železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Zástupce španělského ministerstva dopravy následně zhodnotil dosavadní zkušenosti země s financováním investic do dopravy, především transevropských sítí TEN-T, a nastínil priority Španělska v nadcházejícím programovém období.

Druhá část konference moderovaná europoslankyní Inés Ayala Sender, se zabývala možnostmi financování těchto projektů v dalším programovém období. Budoucí finanční perspektiva a hledání nových alternativ financování projektů byly předmětem prezentací zástupce nadcházejícího dánského předsednictví, ředitele Evropské investiční banky a zástupce Evropské komise.

Členové hovořili o problému financování výstavby transevropských dopravních sítí v době krize a dalším snižování objemu investičních výdajů členských států. Všichni zúčastnění zástupci se shodli na nutnosti dále pokračovat v investicích do dopravní infrastruktury, jako jednoho z klíčových faktorů hospodářského růstu v Evropě a to s využitím veškerých dostupných finančních nástrojů a zvýšeným zapojením soukromého sektoru.

Tisková zpráva Olgy Sehnalové k uskutečněné akci:

http://www.sehnalova.cz/clanek/europoslankyne-olga-sehnalova-penize-na-dopravu-lezi-na-stole-tak-pojdme-jednat-2011-12-8.html

Datum: 9.12.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]