Evropský parlament hostil konferenci Nové zdroje pro dopravu

Evropská komise zveřejnila v říjnu 2011 program Connecting Europe Facility, který počítá s částkou až 31,7 miliard EUR určených na rozvoj evropské dopravní infrastruktury v následujícím programovém období 2014-2020. Právě tímto návrhem a také dosavadními zkušenostmi členských států s financováním dopravních projektů se zabývala konference “Nové zdroje pro dopravu”, kterou ve čtvrtek 8. prosince 2011 pořádala na půdě Evropského parlamentu v Bruselu frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů.

V úvodu setkání vystoupil předseda frakce Martin Schulz, který zdůraznil potřebu analyzovat uplynulé finanční období, zhodnotit jeho přínosy i nedostatky a výsledky pak využít při přípravě období následujícího.

V první části konference, moderované europoslankyní Olgou Sehnalovou, členkou Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupil Ing. Tomáš Blecha, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Hovořil především o dosavadním vývoji čerpání dotací pro dopravu v České republice, která čerpá z finanční prostředky na projekty se zaměřením především na železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Zástupce španělského ministerstva dopravy následně zhodnotil dosavadní zkušenosti země s financováním investic do dopravy, především transevropských sítí TEN-T, a nastínil priority Španělska v nadcházejícím programovém období.

Druhá část konference moderovaná europoslankyní Inés Ayala Sender, se zabývala možnostmi financování těchto projektů v dalším programovém období. Budoucí finanční perspektiva a hledání nových alternativ financování projektů byly předmětem prezentací zástupce nadcházejícího dánského předsednictví, ředitele Evropské investiční banky a zástupce Evropské komise.

Členové hovořili o problému financování výstavby transevropských dopravních sítí v době krize a dalším snižování objemu investičních výdajů členských států. Všichni zúčastnění zástupci se shodli na nutnosti dále pokračovat v investicích do dopravní infrastruktury, jako jednoho z klíčových faktorů hospodářského růstu v Evropě a to s využitím veškerých dostupných finančních nástrojů a zvýšeným zapojením soukromého sektoru.

Tisková zpráva Olgy Sehnalové k uskutečněné akci:

http://www.sehnalova.cz/clanek/europoslankyne-olga-sehnalova-penize-na-dopravu-lezi-na-stole-tak-pojdme-jednat-2011-12-8.html

Datum: 9.12.2011

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]