Evropský parlament dnes schválil technický pilíř čtvrtého železničního balíčku

Poslanci Evropského parlamentu dnes na plenárním zasedání v Bruselu schválili ve druhém čtení tzv. „technický pilíř“ čtvrtého železničního balíčku. Ten zahrnuje aktualizaci tří stávajících právních předpisů: návrh revidovaného nařízení o Evropské železniční agentuře ERA, návrh směrnice o interoperabilitě železničního systému v EU a návrh směrnice o bezpečnosti železnic.

Evropský parlament tak dnes formálně ve druhém čtení potvrdil usnesení Výboru pro dopravu a cestovní ruch ze 14. března 2016, které navazovalo na kompromisní dohodu vyjednanou v trialogu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou z června 2015.

Cílem technického pilíře je usnadnění vstupu novým provozovatelům a novým vozidlům na železniční trh. Z toho důvodu bude mít Evropská železniční agentura (ERA) posílené pravomoci pro udělování osvědčení. Bude plnit funkci tzv. „jednotného kontaktního místa“. To znamená, že veškerá vozidla určená pro mezinárodní provoz budou schválena evropskou železniční agenturou na jednom místě. Doposud byla vozidla schvalována zvlášť pro každý členský stát.  Jednodušší certifikace tedy zrychlí postup schvalování železničních vozidel a osvědčení o bezpečnosti na evropských železnicích. V případě vozidel určených pro vnitrostátní provoz si žadatel bude moci zvolit, zda jeho žádost zpracuje ERA nebo zodpovědný vnitrostátní orgán. Systém jednotného kontaktního místa bude zaveden do tří let po vstupu nařízení v platnost. Členské státy poté budou moci pokračovat ve stávajícím systému po jeden další rok, pokud to budou považovat za nezbytné a odůvodní svou žádost.

V rámci technického pilíře také dochází ke změně právních předpisů o bezpečnosti a interoperabilitě železnic. V souvislosti s volným pohybem osob, zboží a služeb v rámci jednotného vnitřního trhu na železnici stále přetrvávají rozdíly jednotlivých národních zabezpečovacích systémů, které nejsou navzájem kompatibilní. Proto se na evropských železnicích rozvíjí ERTMS - evropský systém řízení železniční dopravy, který umožňuje různým systémům navzájem bezproblémově komunikovat.

"Jsem ráda, že se po dlouhých jednáních podařilo dosáhnout kompromisu, který posune železniční dopravu směrem k jednotnému vnitřnímu trhu. Technická část čtvrtého železničního balíčku může pomoci zrychlit přeshraniční železniční provoz, protože odstraní překážky v pohraničních stanicích jako např. výměna lokomotivy. To může přispět k větší atraktivitě a k častějšímu vlakovému spojení mezi členskými státy," dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

 

Datum: 28.4.2016

Podobné články:

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]