Evropský parlament dnes schválil technický pilíř čtvrtého železničního balíčku

Poslanci Evropského parlamentu dnes na plenárním zasedání v Bruselu schválili ve druhém čtení tzv. „technický pilíř“ čtvrtého železničního balíčku. Ten zahrnuje aktualizaci tří stávajících právních předpisů: návrh revidovaného nařízení o Evropské železniční agentuře ERA, návrh směrnice o interoperabilitě železničního systému v EU a návrh směrnice o bezpečnosti železnic.

Evropský parlament tak dnes formálně ve druhém čtení potvrdil usnesení Výboru pro dopravu a cestovní ruch ze 14. března 2016, které navazovalo na kompromisní dohodu vyjednanou v trialogu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou z června 2015.

Cílem technického pilíře je usnadnění vstupu novým provozovatelům a novým vozidlům na železniční trh. Z toho důvodu bude mít Evropská železniční agentura (ERA) posílené pravomoci pro udělování osvědčení. Bude plnit funkci tzv. „jednotného kontaktního místa“. To znamená, že veškerá vozidla určená pro mezinárodní provoz budou schválena evropskou železniční agenturou na jednom místě. Doposud byla vozidla schvalována zvlášť pro každý členský stát.  Jednodušší certifikace tedy zrychlí postup schvalování železničních vozidel a osvědčení o bezpečnosti na evropských železnicích. V případě vozidel určených pro vnitrostátní provoz si žadatel bude moci zvolit, zda jeho žádost zpracuje ERA nebo zodpovědný vnitrostátní orgán. Systém jednotného kontaktního místa bude zaveden do tří let po vstupu nařízení v platnost. Členské státy poté budou moci pokračovat ve stávajícím systému po jeden další rok, pokud to budou považovat za nezbytné a odůvodní svou žádost.

V rámci technického pilíře také dochází ke změně právních předpisů o bezpečnosti a interoperabilitě železnic. V souvislosti s volným pohybem osob, zboží a služeb v rámci jednotného vnitřního trhu na železnici stále přetrvávají rozdíly jednotlivých národních zabezpečovacích systémů, které nejsou navzájem kompatibilní. Proto se na evropských železnicích rozvíjí ERTMS - evropský systém řízení železniční dopravy, který umožňuje různým systémům navzájem bezproblémově komunikovat.

"Jsem ráda, že se po dlouhých jednáních podařilo dosáhnout kompromisu, který posune železniční dopravu směrem k jednotnému vnitřnímu trhu. Technická část čtvrtého železničního balíčku může pomoci zrychlit přeshraniční železniční provoz, protože odstraní překážky v pohraničních stanicích jako např. výměna lokomotivy. To může přispět k větší atraktivitě a k častějšímu vlakovému spojení mezi členskými státy," dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

 

Datum: 28.4.2016

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]