Evropský parlament chce chránit podnikatele před podvodnými katalogovými firmami

Na podvody katalogových firem již doplatily tisíce živnostníků a drobných podnikatelů. Všechny mají jedno společné: uvádějí své klienty v omyl a pak jejich chyby záměrně využívají ke svému obohacení. Typickým příkladem nekalých praktik těchto společností je důmyslné ukrývání informací o skutečné ceně nabízené služby a několikanásobné úroky z prodlení. Oběti se často cítí svým mylným rozhodnutím zahanbeny, a proto se nemnoho případů dostane k příslušným donucovacím orgánům.

Evropský parlament na tyto praktiky a možná opatření reaguje zprávou z vlastní iniciativy, ve které europoslanci požadují po Komisi a členských státech větší úsilí zejména v oblasti trestního stíhání, prosazování práva, navrhují opatření v oblasti prevence a poskytování informací (účinné vzdělávací kampaně pro malé a střední podniky nebo například vytvoření černé listiny podvodných společností) a požadavek na vytvoření národních centrál, které budou spolupracovat i přeshraničně.

„Členské státy jsou často v potírání těchto aktivit neúspěšné. Problémem je nedostatek důkazů, přeshraniční charakter činnosti těchto firem a nedohledatelnost peněžních toků. Zavedení systému společného monitoringu a užší koordinace mezi státy Unie je proto skutečně žádoucí,“ říká poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Podvodné společnosti často využívají také značných rozdílů v míře ochrany podniků v jednotlivých členských státech. Mezi jejich oběťmi bývají vedle živnostníků nezřídka i veřejné instituce. Pouze Rakousko a Belgie ve svých právních předpisech katalogové systémy výslovně zakazují.

„Tento fenomén dlouhodobě trápí i české živnostníky, kdy zejména začínající podnikatelé v domnění, že zapomněli něco zaplatit, doplácí na tyto praktiky zbytečnými výdaji v řádech tisíců korun. Iniciativu Evropského parlamentu proto vítám a věřím, že na ni Evropská komise bude rychle reagovat konkrétními návrhy,“ dodává poslankyně Sehnalová.

Evropská komise na jaře 2014 navrhne konkrétní změny směrnice o klamavé a srovnávací reklamě s cílem zabránit výskytu škodlivých klamavých marketingových praktik. Za tímto účelem Komise předloží konkrétní legislativní návrh a posílí opatření, kterými zajistí řádné prosazování stávajících pravidel. Následně tyto návrhy bude projednávat Evropský parlament.

Datum: 28.10.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]