Evropský parlament chce chránit podnikatele před podvodnými katalogovými firmami

Na podvody katalogových firem již doplatily tisíce živnostníků a drobných podnikatelů. Všechny mají jedno společné: uvádějí své klienty v omyl a pak jejich chyby záměrně využívají ke svému obohacení. Typickým příkladem nekalých praktik těchto společností je důmyslné ukrývání informací o skutečné ceně nabízené služby a několikanásobné úroky z prodlení. Oběti se často cítí svým mylným rozhodnutím zahanbeny, a proto se nemnoho případů dostane k příslušným donucovacím orgánům.

Evropský parlament na tyto praktiky a možná opatření reaguje zprávou z vlastní iniciativy, ve které europoslanci požadují po Komisi a členských státech větší úsilí zejména v oblasti trestního stíhání, prosazování práva, navrhují opatření v oblasti prevence a poskytování informací (účinné vzdělávací kampaně pro malé a střední podniky nebo například vytvoření černé listiny podvodných společností) a požadavek na vytvoření národních centrál, které budou spolupracovat i přeshraničně.

„Členské státy jsou často v potírání těchto aktivit neúspěšné. Problémem je nedostatek důkazů, přeshraniční charakter činnosti těchto firem a nedohledatelnost peněžních toků. Zavedení systému společného monitoringu a užší koordinace mezi státy Unie je proto skutečně žádoucí,“ říká poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Podvodné společnosti často využívají také značných rozdílů v míře ochrany podniků v jednotlivých členských státech. Mezi jejich oběťmi bývají vedle živnostníků nezřídka i veřejné instituce. Pouze Rakousko a Belgie ve svých právních předpisech katalogové systémy výslovně zakazují.

„Tento fenomén dlouhodobě trápí i české živnostníky, kdy zejména začínající podnikatelé v domnění, že zapomněli něco zaplatit, doplácí na tyto praktiky zbytečnými výdaji v řádech tisíců korun. Iniciativu Evropského parlamentu proto vítám a věřím, že na ni Evropská komise bude rychle reagovat konkrétními návrhy,“ dodává poslankyně Sehnalová.

Evropská komise na jaře 2014 navrhne konkrétní změny směrnice o klamavé a srovnávací reklamě s cílem zabránit výskytu škodlivých klamavých marketingových praktik. Za tímto účelem Komise předloží konkrétní legislativní návrh a posílí opatření, kterými zajistí řádné prosazování stávajících pravidel. Následně tyto návrhy bude projednávat Evropský parlament.

Datum: 28.10.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]