Evropský akt přístupnosti tématem diskuzí v Evropském parlamentu

Pondělního představení analýzy očekáváných dopadů legislativního návrhu označovaného jako Evropský akt přístupnosti ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a také včerejšího veřejného slyšení s odbornou veřejností na stejné téma se zúčastnila Olga Sehnalová, stínová  zpravodajka sociálních demokratů.

Cílem pondělní prezentace bylo nastínit pozadí návrhu, argumenty, proč je nezbytné zlepšit fungování vnitřního trhu, jaké plynou výhody z odstranění překážek pro volný pohyb přístupných výrobků a služeb a jak těmto překážkám předcházet. Návrh bude často hodnocen i z hlediska jeho ekonomických dopadů. Olga Sehnalová v rámci svého vystoupení proto mj. zdůraznila, že nelze pohlížet pouze na finanční aspekty a deklarovala připravenost diskutovat o Aktu tak, aby výsledkem byla legislativa, která umožní využívání běžných služeb a zboží evropským občanům bez rozdílu a na rovnoprávném základě. 

"V debatě od začátku slýcháme obavy pravicových kolegů o velké finanční zátěži zpřístupnění zboží a služeb pro podnikatele. V EU žije 80 milionů obyvatel se zdravotním postižením nebo funkčním omezením a toto číslo s ohledem na demografické stárnutí stále narůstá. Zkusme se podívat na svět jiným pohledem. Kolik výdajů navíc platí tito lidé za služby, které jsou pro většinu populace zcela automatické?" ptá se Olga Sehnalová. Podle Evropské komise navíc sjednocení pravidel povede k rozšíření trhu pro řadu obchodníků.

Středeční slyšení, kterého se zúčastnili zástupci organizací, hájících zájmy osob s různými formami postižení, překladatele směrnice z Evropské komise i zainteresovaní poslanci, poukázalo na několik oblastí, kterým budou zákonodárci věnovat zvýšenou pozornost - zamýšlenému rozsahu zboží a služeb, na která by se měly vztahovat požadavky na přístupnost, nutnosti vyjasnění případných výjimek pro malé a střední podniky, srozumitelnému označování vyhovujících výrobků nebo požadovanému datu vstupu nových pravidel v platnost. Prezident asociace osob se zrakovým postižením přítomným na konkrétních příkladech představil negativní vliv digitalizace na přístupnost některého zboží, řeč přišla i na stávající omezení ve veřejné dopravě i obtížnému přístupu ke vzdělání.

"Evropský parlament zahájil seriózní debatu k tomuto důležitému návrhu a jsem velmi ráda, že hned na začátku jsme mohli vyslechnout konkrétní zkušenosti a připomínky těch, kterým je návrh především určen, tedy osobám s postižením.  Evropský akt přístupnosti může podstatně zlepšit kvalitu života zranitelných skupin obyvatel, včetně starších občanů. Musíme jim pečlivě naslouchat tak, aby společná pravidla skutečně zpřístupnila některé klíčové produkty a služby, jejichž využívání je dosud nenaplněným předpokladem pro plné zapojení všech občanů do společnosti," uvedla Olga Sehnalová.

Datum: 2.6.2016

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]