Evropský akt přístupnosti tématem diskuzí v Evropském parlamentu

Pondělního představení analýzy očekáváných dopadů legislativního návrhu označovaného jako Evropský akt přístupnosti ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a také včerejšího veřejného slyšení s odbornou veřejností na stejné téma se zúčastnila Olga Sehnalová, stínová  zpravodajka sociálních demokratů.

Cílem pondělní prezentace bylo nastínit pozadí návrhu, argumenty, proč je nezbytné zlepšit fungování vnitřního trhu, jaké plynou výhody z odstranění překážek pro volný pohyb přístupných výrobků a služeb a jak těmto překážkám předcházet. Návrh bude často hodnocen i z hlediska jeho ekonomických dopadů. Olga Sehnalová v rámci svého vystoupení proto mj. zdůraznila, že nelze pohlížet pouze na finanční aspekty a deklarovala připravenost diskutovat o Aktu tak, aby výsledkem byla legislativa, která umožní využívání běžných služeb a zboží evropským občanům bez rozdílu a na rovnoprávném základě. 

"V debatě od začátku slýcháme obavy pravicových kolegů o velké finanční zátěži zpřístupnění zboží a služeb pro podnikatele. V EU žije 80 milionů obyvatel se zdravotním postižením nebo funkčním omezením a toto číslo s ohledem na demografické stárnutí stále narůstá. Zkusme se podívat na svět jiným pohledem. Kolik výdajů navíc platí tito lidé za služby, které jsou pro většinu populace zcela automatické?" ptá se Olga Sehnalová. Podle Evropské komise navíc sjednocení pravidel povede k rozšíření trhu pro řadu obchodníků.

Středeční slyšení, kterého se zúčastnili zástupci organizací, hájících zájmy osob s různými formami postižení, překladatele směrnice z Evropské komise i zainteresovaní poslanci, poukázalo na několik oblastí, kterým budou zákonodárci věnovat zvýšenou pozornost - zamýšlenému rozsahu zboží a služeb, na která by se měly vztahovat požadavky na přístupnost, nutnosti vyjasnění případných výjimek pro malé a střední podniky, srozumitelnému označování vyhovujících výrobků nebo požadovanému datu vstupu nových pravidel v platnost. Prezident asociace osob se zrakovým postižením přítomným na konkrétních příkladech představil negativní vliv digitalizace na přístupnost některého zboží, řeč přišla i na stávající omezení ve veřejné dopravě i obtížnému přístupu ke vzdělání.

"Evropský parlament zahájil seriózní debatu k tomuto důležitému návrhu a jsem velmi ráda, že hned na začátku jsme mohli vyslechnout konkrétní zkušenosti a připomínky těch, kterým je návrh především určen, tedy osobám s postižením.  Evropský akt přístupnosti může podstatně zlepšit kvalitu života zranitelných skupin obyvatel, včetně starších občanů. Musíme jim pečlivě naslouchat tak, aby společná pravidla skutečně zpřístupnila některé klíčové produkty a služby, jejichž využívání je dosud nenaplněným předpokladem pro plné zapojení všech občanů do společnosti," uvedla Olga Sehnalová.

Datum: 2.6.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]