Evropský akt přístupnosti představen na výboru IMCO

Představení návrhu směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, známé též pod označením Evropský akt přístupnosti, a první výměnu názorů absolvovali v tomto týdnu poslankyně a poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) v rámci aktuálního zasedání výboru.

 

Zástupkyně předkladatele návrhu z Evropské komise představila přítomným hlavní cíle návrhu, mezi které patří zlepšení fungování vnitřního trhu, odstranění překážek pro volný pohyb přístupných výrobků a služeb a předcházení těmto překážkám. Tyto cíle mají sloužit potřebám osob se zdravotním postižením a/nebo funkčním omezením, kterých s ohledem na demografické stárnutí v Evropě stále přibývá, důležitou roli hraje i vzrůstající míra digitalizace společnosti. Z návrhu mají ale těžit i společnosti, pro které bude snazší v rámci sjednocených pravidel nabízet své výrobky v rámci celého EU.

 

Zpřístupněny mají být díky návrhu mj. samoobslužné terminály (bankomaty či stroje na jízdenky), dopravní služby (služby letecké, autobusové, železniční a vodní přepravy cestujících), informační a komunikační technologie (technické vybavení počítačů či telefonní služby) nebo elektronické obchodování. Návrh přitom nestanovuje konkrétní technické požadavky, jak přístupnosti dosáhnout, ale pouze závazná obecná pravidla. Ta by měla platit ve všech státech Evropské unie za šest let od schválení návrhu, jehož projednávání v unijních institucích je teprve na samém začátku.

 

Komise se v příspěvku dále věnovala otázkám, ve kterých návrh vyvolává u řady zájmových skupin i pochybnosti, a to zejména jeho dopady na finanční zátěž malých a středních podniků. Zejména pro ně návrh obsahuje výjimku na základě tzv. nepřiměřené zátěže, která ovšem není, jak někteří poslanci upozornili, dostatečně definována. Z diskuze dále vyplynulo, že vyjasněn bude muset být i vztah mezi Aktem a již přijatými právními předpisy, které rovněž přístupnost obecně upravují. Někteří poslanci v diskuzi zpochybňovali aktuálnost dopadové studie návrhu, podle které není údajně možné vyhodnotit možné přínosy i zápory této navrhované legislativy.

 

Olga Sehnalová, která je stínovou zpravodajkou sociálních demokratů k této legislativě, v diskuzi předložení Aktu jako dlouho očekávaného návrhu velmi přivítala. Pro fungování vnitřního trhu je podle poslankyně nezbytné vymezit společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb, jejichž využívání je dosud nenaplněným předpokladem pro plné zapojení všech občanů do společnosti. Olga Sehnalová ve svém příspěvku rovněž apelovala na kolegy, aby veškeré diskuze nejen v Parlamentu, ale i mezi členskými státy, vycházely z hlavního principu návrhu, kterým je umožnění využívání běžných služeb a zboží komukoliv bez rozdílu na rovnoprávném základě.

 

Datum: 17.3.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]