Evropská strategie pro dunajský region

Evropská strategie pro dunajský region: komisař Samecki zahajuje v německém městě Ulm veřejnou konzultaci


Evropský komisař pro regionální politiku Paweł Samecki vystoupí zítra 2. února ve městě Ulm v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko na konferenci zúčastněných stran dunajského regionu. Tato konference bude první z řady konzultací, jejichž cílem je formulace plánů Komise ohledně evropské strategie pro dunajský region. Tato nejnovější iniciativa bude stavět na pozitivních zkušenostech z první „makroregionální“ strategie pro oblast Baltského moře a zaměří se na rozvoj evropského ekonomického potenciálu nejdelší evropské řeky a na zlepšení životního prostředí v široce pojatém dunajském regionu a jeho okolí.


„Chceme-li obstát ve společných výzvách, musíme především plně využít možností rozvoje dunajského regionu,“ uvedl před zahájením konference komisař Samecki. „Budeme moci stavět na zkušenostech, které Komise získala při provádění strategie pro region Baltského moře v roce 2009. Vytvoření ucelené evropské strategie pro dunajský region pomůže posílit integraci a zbavit se dědictví nejednoty, hospodářských a sociálních rozdílů a nedostatků v infrastruktuře. Dnešní konference je mezníkem, kdy přecházíme od slov k činům, abychom nalezli cestu, která nás povede ke konkrétním a dlouhodobým výsledkům.“


Dunajský region zahrnuje 14 zemí od Německa na západě po Ukrajinu na východě. Zástupci národních vlád, místních orgánů, podniků, nevládních organizací a vědeckých obcí budou mít na dvoudenní konferenci příležitost k výměně názorů ohledně prvotních plánů.
Kromě komisaře bude mezi předními účastníky konference také bulharský ministr pro regionální rozvoj a veřejné práce Rosen Plevneliev, rumunský ministr životního prostředí László Borbély, místopředseda srbské vlády Bozidar Djelic, ministr pro spolkové a evropské záležitosti spolkové země Bádensko-Württembersko Wolfgang Reinhart a bavorská ministryně pro spolkové a evropské záležitosti Emilia Müller.


Konference bude rozdělena na tři tematické části podle prioritních oblastí strategie:
1. zlepšení komunikačních systémů a systémů propojení (v rámci dunajského regionu a mimo něj);
2. ochrana životního prostředí, zachování vodních zdrojů a prevence přírodních rizik;
3. posílení sociálně-ekonomického, lidského a institucionálního rozvoje.
Zvláštní seminář se bude zabývat „správou“ v souvislosti s hledáním možné rámcové struktury spolupráce.

Dunajský region má obrovský ekonomický, environmentální a sociální potenciál. Země zapojené do iniciativy se rozhodly využít mnoha silných stránek regionu a spojit své síly při řešení naléhavých problémů, které nespočívají pouze v nutnosti zlepšit dopravní a energetické propojení a snížit riziko povodní. Vzhledem ke složitosti a vzájemnému propojení mnoha problémů, které musí region řešit, povede spolupráce prostřednictvím soudržného integrovaného rámce k účinnější spolupráci a výsledkům.


Strategie bude založena na „makroregionálním“ přístupu, což je nová pracovní metoda, která byla v EU poprvé použita v souvislosti se strategií pro oblast Baltského moře. Tento přístup neznamená nové právní předpisy nebo instituce, nýbrž posílení spojení mezi rozličnými politikami a koordinaci aktivit široké škály zúčastněných stran.


Na strategii sice nebudou vyčleněny žádné zvláštní fondy, avšak značné finanční prostředky již region může získávat prostřednictvím celé řady programů EU. Tato dostupná podpora – pouze v rámci politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond) bylo v letech 2007–2013 přiděleno 95 mld. EUR – má být použita účinněji; je třeba ukázat jak makroregionální spolupráce dokáže pomoci při řešení místních problémů.


Poznámky pro editory

Iniciativa se týká zemí, které jsou v současnosti zapojeny do procesu spolupráce zemí (včetně osmi členských států) v povodí Dunaje: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina.
Další kroky: Ulmská konference zahajuje řadu konferencí a debat, které poskytnou zúčastněným stranám příležitost k názorovému a ideovému obohacení. Proces bude pokračovat do začátku léta. Další akce proběhne na konci února v Maďarsku, v dubnu v Rakousku a na Slovensku, v květnu v Bulharsku, v červnu v Rumunsku. Proběhne také veřejná konzultace. Do prosince roku 2010 navrhne Komise akční plán a systém řízení, k jejichž projednání a pravděpodobnému schválení členskými státy by mělo dojít počátkem roku 2011.


Další informace:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Další informace o konferenci:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/events_en.htm

Datum: 1.2.2010

Podobné články:

Evropská strategie pro dunajský region 1.2.2010

Evropská strategie pro dunajský region: komisař Samecki zahajuje v německém městě Ulm veřejnou konzultaci Evropský komisař pro regionální politiku Paweł Samecki vystoupí zítra 2. února ve městě Ulm v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko na konferenci zúčastněných ...

Konzultace k problematice práv pasažérů v letecké dopravě 20.1.2010

Vážení návštěvníci těchto stránek, koncem minulého roku, konkrétně 15. prosince 2009, vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k problematice práv pasažérů v letecké dopravě. V uvedeném ...

Jak to vidím já
Nekalé obchodní, pardon politické praktiky

Nedávno se premiér Babiš obrátil na čtenáře MfD se zvoláním, že spotřebitel musí být na prvním místě. Vyjmenovává v něm řadu opatření, která v nedávné době zlepšila postavení spotřebitelů. Není proto divu, že běžný čtenář článek vnímá jako přehled úspěchů hnutí ANO. Má to však jeden háček. Příklady, které pan premiér uvádí, jsou v drtivé většině ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování

10.4.2019 |

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu ... pokračování

Naše videa
Aktuálně ke dvojí kvalitě služeb

20.3.2019 | Už zítra proběhne mezi vyjednavači Evropského parlamentu a ministry průmyslu členských států EU, zastoupenými Rumunskem, závěrečné jednání o podobě zákona, který má zamezit dvojí kvalitě. Existuje reálná možnost, že úplný ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]