Evropská spotřebitelská centra představila v Evropském parlamentu svoji výroční zprávu za rok 2012

Olga Sehnalová se na pozvání předsedy Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Malcolma Harboura a komisaře pro zdraví a spotřebitele Tonia Borga zúčastnila slavnostního představení výroční zprávy sítě Evropských spotřebitelských center za rok 2012. Co všechno se v loňském roce síti ESC podařilo?

• V roce 2012 uskutečnila síť Evropských spotřebitelských center (ESC) více než 72 000 kontaktů se spotřebiteli, žádajícími o radu, dotazujícími se na svá práva nebo hledajícími řešení problémů s přeshraničním nakupováním.
• Necelá polovina z těchto kontaktů tvořily stížnosti od spotřebitelů, kteří zaznamenali problémy při nakupování zboží či služeb od obchodníka z jiné země. Počet přeshraničních stížností, kterými se síť ESC zabývala, je tak podstatně vyšší než v předchozích letech.
60 % stížností v loňském roce se týkala on-line nákupů.
Nejvíce stížností – třetinu – spotřebitelé reklamovali v oblasti dopravy (především v letecké dopravě – problémy se zavazadly, náhrada za zrušení či opoždění spoje) a cestování (reklamace dovolených a výletů).
• Hlavními problémy u přeshraničního nakupování bylo dle spotřebitelů nedoručení objednaného zboží (16,4 %) a doručení vadného výrobku (11, 9 %).
• Téměř polovina stížností (44,6 %) prostřednictvím sítě ESC byla vyřešena ke spokojenosti spotřebitele zprostředkováním dohody s obchodníkem, 13,3 % stížností bylo podstoupeno k vyřešení třetí straně (alternativní řešení sporů).
• Síť ESC v loňském roce uskutečnila několik akcí ke zvyšování povědomí o právech spotřebitelů: publikovala studii zkoumající stížnosti spotřebitelů, nakupujících on-line přes hranice v letech 2010-2011 či červencovou osvětovou akci na 28 letištích po celé Evropě informující spotřebitele o právech cestujících v letecké dopravě. Při příležitosti mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a na Ukrajině a olympijských her v Londýně byli návštěvníci těchto akcí informování radami, jak se vyhnout spotřebitelským potížím s cestovným, ubytováním nebo nákupy.
V České republice Evropské spotřebitelské centrum úzce spolupracuje s patronem Českou obchodní inspekcí.

Co je Síť evropských spotřebitelských center?
ESC je celoevropská síť, která poskytuje informace spotřebitelům o jejich právech při přeshraničních nákupech a která jim pomáhá najít řešení v případě vzniklých problémů. Působí ve 27 členských státech EU a také Islandu a Norsku. Je spolufinancována Evropskou komisí a členskými státy. Její služby jsou spotřebitelům poskytovány zdarma. Čeští spotřebitelé mohou služeb ESC využít na webu www.evropskyspotrebitel.cz

Datum: 26.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]