Evropská komise dnes představila strategii letectví pro Evropu, tzv. letecký balíček

Evropská komise dnes vydala sdělení týkající se strategii letectví v Evropě. Akční plán sdělení obsahuje celkem 21 bodů, které mají podpořit růst v evropském letectví a zajistit Evropě vedoucí pozici v tomto sektoru.

Hlavni priority Komise:

-          podpora růstu leteckého sektoru v Evropě - zlepšení služeb, přístupu na trh a investičních příležitostí s třetími zeměmi, zatímco budou garantovány rovné podmínky na trhu.

-          vypořádání se s kapacitními omezeními ve vzdušném prostoru a na letištích

-          udržení vysokých bezpečnostních standardů v EU

Dalšími prioritami jsou:

-          posílení sociální agendy a tvorba kvalitních pracovních míst v letectví

-          ochrana práv cestujících

-          podpora inovací a nových digitálních technologií

-          snižování emisí z letecké dopravy

Součástí dnešní prezentace tzv. leteckého balíčku je i návrh revize nařízení 216/2008 o společných pravidlech létání. To bude obsahovat základní rámec pro začlenění dronů do těchto pravidel. Ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) budou vytvořena pravidla pro průmyslové standardy.

Ve svém sdělení Komise očekává, že letecký trh se v následujících letech bude rozvíjet především na jiných kontinentech jako je Asie, Jižní Amerika a také oblast Blízkého východu. Růst v Evropě bude pomalejší, proto Komise podporuje uzavření leteckých dohod se zeměmi z oblasti Perského zálivu, se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Čínou, Japonskem a některými dalšími zeměmi.  Podle Komise mohou dohody zajistit také rovný přístup na trh, férovou hospodářskou soutěž a nastavit nová opatření s cílem omezit neférové praktiky pro letecké dopravce ze třetích zemí.  Proto navrhne revizi nařízení 868/2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami před koncem roku 2016.

V souvislosti s nekalými praktikami se Komise zaměří na sociální otázky v leteckém sektoru, především na atypické formy smluv nebo na letecké společnosti létající pod vlajkou jiné země. Zároveň hodlá vyjasnit stávající právní úpravu v oblasti pracovních smluv pro mobilní pracovníky v letectví. Důvodem je najímání levnějších zaměstnanců ze zemí mimo EU, aby se aerolinky vyhnuly vysokým pracovním nákladům.

"Věřím, že připravované návrhy dostatečně zohlední sociální standardy, které jsou v současné době oslabovány vlivem obrovské konkurence v leteckém sektoru. Kvůli získávání konkurenčních výhod aerolinky zaměstnávají své letecké posádky na různé atypické smlouvy, což může mít ve svém důsledku i vliv na bezpečnost letecké dopravy," uvedla k tomu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

V současné době je letecká doprava v  Evropě přetížená. V rámci lepšího vzájemného propojení letecké dopravy a letišť Komise plánuje dokončení iniciativy Jednotného evropského nebe (SES2+) a dokončení společného podniku SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe), který má umožnit zvýšit kapacitu na letištích a uvolnit kapacitu ve vzdušném prostoru. V neposlední řadě by měl být v následujícím roce dokončen proces revize nařízení 261/2004 o právech cestujících, který je dlouhodobě blokován Radou.

 

Orientační akční plán ke strategii letectví

Dokončení interinstitucionálního procesu

2016  Revize nařízení o slotech 545/2009

2016  Revize nařízení 261/2004 o právech cestujících

2016  SES2+: Revize rámce Jednotného evropského nebe

2016 – 2017 Uzavření ratifikačního procesu přistoupení EU k organizaci Eurocontrol

 

Legislativní návrhy Komise

2015 Revize nařízení 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví včetně začlenění dronů do společných pravidel

2016  Opatření k řešení nekalých praktik (revize nařízení 868/2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy EU.)

 

Prováděcí akty

2017  Revize sítě řízení letového provozu včetně výběru síťového manažera

2019  Revize výkonnostního schématu (gate-to-gate)

 

Mezinárodní dimenze

2015  Oprávnění k  vyjednávání o komplexních leteckých dohodách EU

2016  Oprávnění k jednání o bilaterální dohodě o bezpečnosti letectví s Čínou a s Japonskem

2016 – 2017            Spuštění nových dialogů v letectví s klíčovými partnery

 

Obecné zásady

2016  Dokument s pokyny o právech cestujících v letecké dopravě

2016  Dokument s pokyny o vlastnictví a kontrole

2016  Dokument s pokyny o (PSO) závazku veřejné služby

2016 – 2017 Nejlepší příklady a minimální úroveň služeb

 

REFIT

2018  Počítačový rezervační systém (CRS) kodex chování o rozdělení produktu leteckých společností

 

Studie a hodnocení

2017 – 2018            Nařízení 1008/2008 o společných pravidlech pro provozovaní leteckých služeb

2016 – 2017            Nařízení 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

2016 – 2017            Nařízení 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří´ podléhají zákazu provozovaní letecké dopravy v EU

2016 – 2017 Směrnice 2009/12/EC o letištních poplatcích

2017  Směrnice 96/67/EC o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích

Datum: 7.12.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]