Europoslankyně Sehnalová k nové iniciativě vlády

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) odpovídala pro Hospodářské noviny na otázky týkající se spolupráce vlády a Evropského parlamentu. Níže uvádíme celé její odpovědi.

Jste v Evropském parlamentu druhé volební období, a proto můžete porovnávat. Jak hodnotíte iniciativu vlády více komunikovat s europoslanci?

Předsevzetí vlády více komunikovat s poslanci Evropského parlamentu určitě vítám. Pokud chceme jako Česká republika opravdu ovlivňovat evropské dění a prosazovat naše priority, je nutné: a) vlastní priority definovat a najít na nich co nejširší politickou shodu, b) koordinovat činnost všech aktérů tímto směrem a to včas, pokud možno ještě před tím, než se rozběhnou konkrétní legislativní práce. Lepší komunikace se nicméně netýká pouze komunikace vlády s europoslanci, ale nepochybně i komunikace mezi vládou a oběma komorami parlamentu, v rámci jednotlivých ministerstev, se sociálními partnery, atd... Jde skutečně o domácí, nikoliv zahraniční agendu. Z pohledu europoslankyně, která je v EP druhé volební období, kvituji, že současná vláda objevuje význam Evropského parlamentu, jeho posílenou roli jako spolutvůrce legislativy. Materiál, který se v současné době diskutuje jako koncepce působení ČR v Evropské unii, je proto dobrým výchozím bodem. Je nutné si uvědomit, jak reálně fungují evropské instituce a jaká je pak skutečně efektivní cesta k prosazování našich zájmů jako ČR. Poslanci EP jsou součástí tohoto systému, proto mohou v mnohém pomoci a čím těsnější bude spolupráce, tím lépe. 

Jak vypadala spolupráce dříve?

Myslím, že situaci nelze změnit ze dne na den. Podle mne byl přístup v minulosti ovlivňován spíše skeptickým pohledem předchozích pravicových vlád. Spolupráce s poslanci Evropského parlamentu byla spíše v ad hoc případech, než že by byla založena na nějaké systematické bázi. Existovala ministerstva, která komunikovala lépe, s jinými to bylo horší, ale záleží také na konkrétních lidech. Nejde ovšem jen o to, poslat doporučené hlasovací seznamy ráno před závěrečným hlasováním či o pravidelné zasílání seznamů schválených rámcových pozic ČR k daným tématům, které ovšem nereagovaly na vývoj legislativního procesu v čase. Určitě dobrou iniciativou byla pravidelná setkávání na Stálém zastoupení ČR při EU i konzultace s odpovědnými osobami na SZ v dílčích věcech. Podle mne ale celkově chyběl systém a hlavně definice toho, co chceme jako ČR. Negativní vymezování prostě nestačí.

Jaké jsou podle vás hlavní výhody užší spolupráce poslance Evropského parlamentu s vládou?

Viz má první odpověď. Musím však dodat ještě jednu poznámku. Vláda se přirozeně nemůže se všemi europoslanci shodnout ve všem. Stejně tak jako je vláda politickým tělesem s určitým hodnotovým přístupem na pravolevém politickém spektru, tak i poslanci Evropského parlamentu zastupují různé politické názory a jejich politické skupiny mají v Evropském parlamentu určitou váhu danou volebním výsledkem. I to je nutné vzít do úvah o spolupráci mezi vládou a europoslanci, aby byla skutečně efektivní. Aktivní a o stanovisku vlády, respektive ministerstev, včas a dobře informovaní europoslanci z vlivných politických skupin dokáží prosadit více, byť fungují ve větší konkurenci ve vlastní frakci. O to je skutečně těsná spolupráce důležitější.

Článek s citacemi Olgy Sehnalové naleznete v dnešních Hospodářských novinách nebo na http://archiv.ihned.cz/c1-63401460-ukol-pro-ceske-europoslance-zvysit-nas-vliv-v-eu .

 

Datum: 19.1.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]