EU se připojuje k OSN v boji proti násilí na ženách

Na půdě Evropského parlamentu se v pondělí na společném zasedání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro občanské svobody téměř jednomyslně odhlasovaly dva důležité právní nástroje. Společným prvkem je právě snaha o odstranění násilí a s tím související prevence závažné trestné činnosti, její postih a v neposlední řadě ochrana obětí.

Prvním z dokumentů je návrh směrnice proti obchodování s lidmi. Odhaduje se, že v Evropě je v této moderní formě otroctví drženo několik stovek tisíc lidí, převážně žen a dětí, které jsou v nelidských podmínkách nuceny např. k prostituci, žebrání nebo krádežím. Návrh zavádí trestní sazbu s minimální horní hranicí 5 a 10 let a další postihy pro pachatele (jednotlivce i právnické osoby), například požadavek, aby zkonfiskované zisky z této trestné činnosti byly použity na pomoc a náhradu škody obětem. Důraz je kladen také na následnou lékařskou a psychologickou péči. Pachatelům tohoto trestného činu proti dětem hrozí zvýšené trestní sazby. Návrh se také zaměřuje na prevenci této závažné trestné činnosti spočívající ve vzdělávací osvětě a informačních kampaních.

Evropský ochranný příkaz je rozhodnutí vydané soudním nebo obdobným orgánem, které má za cíl zabránit pachateli ve spáchání trestného činu proti téže oběti. Problémem je, že tyto ochranné příkazy jsou platné jen na území státu, ve kterém byly vydány. Záměrem návrhu je tedy zjednodušení procedury vydání příkazu, aby v případě, že se oběť přestěhuje do jiného členského státu, nemuselo být právní řízení zahájeno od samého počátku, ale aby byl příkaz vydán na základě prvního vystavení v původním členském státě. Opatření chrání oběti fyzického, psychického nebo sexuálního násilí a pachateli může být zakázána komunikace a styk s obětí nebo vstup na určité místo. V současnosti se opatření vydává spíše ve prospěch žen a předpokládá se, že po vstupu normy v platnost pomůže ochránit v rámci celé Evropské unie až 100 tisíc osob ročně.

Jak uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, „25. listopadu jsme si Světovým dnem boje proti násilí na ženách připomněli smutný fakt, že i v dnešní době je toto téma napříč kontinenty vysoce aktuální. Jedno číslo za všechny: podle statistiky OSN každá třetí žena ve svém životě zažila násilí. Tento problém se nevyhýbá, bohužel, ani EU a v souvislosti se zvýšenou příhraniční mobilitou je nutné hledat nástroje, jak oběti této formy násilí ochránit. Tento zájem bychom měli mít na paměti v prvé řadě.“
Evropský parlament jako celek bude o těchto dvou návrzích hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.


Tisková zpráva Delegace ČSSD v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2010

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]