EU se připojuje k OSN v boji proti násilí na ženách

Na půdě Evropského parlamentu se v pondělí na společném zasedání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro občanské svobody téměř jednomyslně odhlasovaly dva důležité právní nástroje. Společným prvkem je právě snaha o odstranění násilí a s tím související prevence závažné trestné činnosti, její postih a v neposlední řadě ochrana obětí.

Prvním z dokumentů je návrh směrnice proti obchodování s lidmi. Odhaduje se, že v Evropě je v této moderní formě otroctví drženo několik stovek tisíc lidí, převážně žen a dětí, které jsou v nelidských podmínkách nuceny např. k prostituci, žebrání nebo krádežím. Návrh zavádí trestní sazbu s minimální horní hranicí 5 a 10 let a další postihy pro pachatele (jednotlivce i právnické osoby), například požadavek, aby zkonfiskované zisky z této trestné činnosti byly použity na pomoc a náhradu škody obětem. Důraz je kladen také na následnou lékařskou a psychologickou péči. Pachatelům tohoto trestného činu proti dětem hrozí zvýšené trestní sazby. Návrh se také zaměřuje na prevenci této závažné trestné činnosti spočívající ve vzdělávací osvětě a informačních kampaních.

Evropský ochranný příkaz je rozhodnutí vydané soudním nebo obdobným orgánem, které má za cíl zabránit pachateli ve spáchání trestného činu proti téže oběti. Problémem je, že tyto ochranné příkazy jsou platné jen na území státu, ve kterém byly vydány. Záměrem návrhu je tedy zjednodušení procedury vydání příkazu, aby v případě, že se oběť přestěhuje do jiného členského státu, nemuselo být právní řízení zahájeno od samého počátku, ale aby byl příkaz vydán na základě prvního vystavení v původním členském státě. Opatření chrání oběti fyzického, psychického nebo sexuálního násilí a pachateli může být zakázána komunikace a styk s obětí nebo vstup na určité místo. V současnosti se opatření vydává spíše ve prospěch žen a předpokládá se, že po vstupu normy v platnost pomůže ochránit v rámci celé Evropské unie až 100 tisíc osob ročně.

Jak uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, „25. listopadu jsme si Světovým dnem boje proti násilí na ženách připomněli smutný fakt, že i v dnešní době je toto téma napříč kontinenty vysoce aktuální. Jedno číslo za všechny: podle statistiky OSN každá třetí žena ve svém životě zažila násilí. Tento problém se nevyhýbá, bohužel, ani EU a v souvislosti se zvýšenou příhraniční mobilitou je nutné hledat nástroje, jak oběti této formy násilí ochránit. Tento zájem bychom měli mít na paměti v prvé řadě.“
Evropský parlament jako celek bude o těchto dvou návrzích hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.


Tisková zpráva Delegace ČSSD v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]