EU se připojuje k OSN v boji proti násilí na ženách

Na půdě Evropského parlamentu se v pondělí na společném zasedání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro občanské svobody téměř jednomyslně odhlasovaly dva důležité právní nástroje. Společným prvkem je právě snaha o odstranění násilí a s tím související prevence závažné trestné činnosti, její postih a v neposlední řadě ochrana obětí.

Prvním z dokumentů je návrh směrnice proti obchodování s lidmi. Odhaduje se, že v Evropě je v této moderní formě otroctví drženo několik stovek tisíc lidí, převážně žen a dětí, které jsou v nelidských podmínkách nuceny např. k prostituci, žebrání nebo krádežím. Návrh zavádí trestní sazbu s minimální horní hranicí 5 a 10 let a další postihy pro pachatele (jednotlivce i právnické osoby), například požadavek, aby zkonfiskované zisky z této trestné činnosti byly použity na pomoc a náhradu škody obětem. Důraz je kladen také na následnou lékařskou a psychologickou péči. Pachatelům tohoto trestného činu proti dětem hrozí zvýšené trestní sazby. Návrh se také zaměřuje na prevenci této závažné trestné činnosti spočívající ve vzdělávací osvětě a informačních kampaních.

Evropský ochranný příkaz je rozhodnutí vydané soudním nebo obdobným orgánem, které má za cíl zabránit pachateli ve spáchání trestného činu proti téže oběti. Problémem je, že tyto ochranné příkazy jsou platné jen na území státu, ve kterém byly vydány. Záměrem návrhu je tedy zjednodušení procedury vydání příkazu, aby v případě, že se oběť přestěhuje do jiného členského státu, nemuselo být právní řízení zahájeno od samého počátku, ale aby byl příkaz vydán na základě prvního vystavení v původním členském státě. Opatření chrání oběti fyzického, psychického nebo sexuálního násilí a pachateli může být zakázána komunikace a styk s obětí nebo vstup na určité místo. V současnosti se opatření vydává spíše ve prospěch žen a předpokládá se, že po vstupu normy v platnost pomůže ochránit v rámci celé Evropské unie až 100 tisíc osob ročně.

Jak uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, „25. listopadu jsme si Světovým dnem boje proti násilí na ženách připomněli smutný fakt, že i v dnešní době je toto téma napříč kontinenty vysoce aktuální. Jedno číslo za všechny: podle statistiky OSN každá třetí žena ve svém životě zažila násilí. Tento problém se nevyhýbá, bohužel, ani EU a v souvislosti se zvýšenou příhraniční mobilitou je nutné hledat nástroje, jak oběti této formy násilí ochránit. Tento zájem bychom měli mít na paměti v prvé řadě.“
Evropský parlament jako celek bude o těchto dvou návrzích hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.


Tisková zpráva Delegace ČSSD v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2010

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]