EU se připojuje k OSN v boji proti násilí na ženách

Na půdě Evropského parlamentu se v pondělí na společném zasedání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro občanské svobody téměř jednomyslně odhlasovaly dva důležité právní nástroje. Společným prvkem je právě snaha o odstranění násilí a s tím související prevence závažné trestné činnosti, její postih a v neposlední řadě ochrana obětí.

Prvním z dokumentů je návrh směrnice proti obchodování s lidmi. Odhaduje se, že v Evropě je v této moderní formě otroctví drženo několik stovek tisíc lidí, převážně žen a dětí, které jsou v nelidských podmínkách nuceny např. k prostituci, žebrání nebo krádežím. Návrh zavádí trestní sazbu s minimální horní hranicí 5 a 10 let a další postihy pro pachatele (jednotlivce i právnické osoby), například požadavek, aby zkonfiskované zisky z této trestné činnosti byly použity na pomoc a náhradu škody obětem. Důraz je kladen také na následnou lékařskou a psychologickou péči. Pachatelům tohoto trestného činu proti dětem hrozí zvýšené trestní sazby. Návrh se také zaměřuje na prevenci této závažné trestné činnosti spočívající ve vzdělávací osvětě a informačních kampaních.

Evropský ochranný příkaz je rozhodnutí vydané soudním nebo obdobným orgánem, které má za cíl zabránit pachateli ve spáchání trestného činu proti téže oběti. Problémem je, že tyto ochranné příkazy jsou platné jen na území státu, ve kterém byly vydány. Záměrem návrhu je tedy zjednodušení procedury vydání příkazu, aby v případě, že se oběť přestěhuje do jiného členského státu, nemuselo být právní řízení zahájeno od samého počátku, ale aby byl příkaz vydán na základě prvního vystavení v původním členském státě. Opatření chrání oběti fyzického, psychického nebo sexuálního násilí a pachateli může být zakázána komunikace a styk s obětí nebo vstup na určité místo. V současnosti se opatření vydává spíše ve prospěch žen a předpokládá se, že po vstupu normy v platnost pomůže ochránit v rámci celé Evropské unie až 100 tisíc osob ročně.

Jak uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, „25. listopadu jsme si Světovým dnem boje proti násilí na ženách připomněli smutný fakt, že i v dnešní době je toto téma napříč kontinenty vysoce aktuální. Jedno číslo za všechny: podle statistiky OSN každá třetí žena ve svém životě zažila násilí. Tento problém se nevyhýbá, bohužel, ani EU a v souvislosti se zvýšenou příhraniční mobilitou je nutné hledat nástroje, jak oběti této formy násilí ochránit. Tento zájem bychom měli mít na paměti v prvé řadě.“
Evropský parlament jako celek bude o těchto dvou návrzích hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.


Tisková zpráva Delegace ČSSD v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2010

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
„Musíme ukázat, že v Evropské unii nejsou výrobky ani občané druhé kategorie:“ Evropský parlament schválil zprávu Olgy Sehnalové ke dvojí kvalitě

13.9.2018 |

(Štrasburk, 13. září 2018) Evropský parlament na dnešním plenárním zasedání ve Štrasburku přijal velkou většinou usnesení k dvojí kvalitě výrobků, které připravila česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Europoslanci prostřednictvím ... pokračování

Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]