EU se připojuje k OSN v boji proti násilí na ženách

Na půdě Evropského parlamentu se v pondělí na společném zasedání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro občanské svobody téměř jednomyslně odhlasovaly dva důležité právní nástroje. Společným prvkem je právě snaha o odstranění násilí a s tím související prevence závažné trestné činnosti, její postih a v neposlední řadě ochrana obětí.

Prvním z dokumentů je návrh směrnice proti obchodování s lidmi. Odhaduje se, že v Evropě je v této moderní formě otroctví drženo několik stovek tisíc lidí, převážně žen a dětí, které jsou v nelidských podmínkách nuceny např. k prostituci, žebrání nebo krádežím. Návrh zavádí trestní sazbu s minimální horní hranicí 5 a 10 let a další postihy pro pachatele (jednotlivce i právnické osoby), například požadavek, aby zkonfiskované zisky z této trestné činnosti byly použity na pomoc a náhradu škody obětem. Důraz je kladen také na následnou lékařskou a psychologickou péči. Pachatelům tohoto trestného činu proti dětem hrozí zvýšené trestní sazby. Návrh se také zaměřuje na prevenci této závažné trestné činnosti spočívající ve vzdělávací osvětě a informačních kampaních.

Evropský ochranný příkaz je rozhodnutí vydané soudním nebo obdobným orgánem, které má za cíl zabránit pachateli ve spáchání trestného činu proti téže oběti. Problémem je, že tyto ochranné příkazy jsou platné jen na území státu, ve kterém byly vydány. Záměrem návrhu je tedy zjednodušení procedury vydání příkazu, aby v případě, že se oběť přestěhuje do jiného členského státu, nemuselo být právní řízení zahájeno od samého počátku, ale aby byl příkaz vydán na základě prvního vystavení v původním členském státě. Opatření chrání oběti fyzického, psychického nebo sexuálního násilí a pachateli může být zakázána komunikace a styk s obětí nebo vstup na určité místo. V současnosti se opatření vydává spíše ve prospěch žen a předpokládá se, že po vstupu normy v platnost pomůže ochránit v rámci celé Evropské unie až 100 tisíc osob ročně.

Jak uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, „25. listopadu jsme si Světovým dnem boje proti násilí na ženách připomněli smutný fakt, že i v dnešní době je toto téma napříč kontinenty vysoce aktuální. Jedno číslo za všechny: podle statistiky OSN každá třetí žena ve svém životě zažila násilí. Tento problém se nevyhýbá, bohužel, ani EU a v souvislosti se zvýšenou příhraniční mobilitou je nutné hledat nástroje, jak oběti této formy násilí ochránit. Tento zájem bychom měli mít na paměti v prvé řadě.“
Evropský parlament jako celek bude o těchto dvou návrzích hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.


Tisková zpráva Delegace ČSSD v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2010

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Na film Cigán se do Evropského parlamentu přišli podívat komisaři i velvyslanec

10.4.2013 | Záznam z promítán filmu Cigán v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]