EU má zlepšováky života v unii a chce je s vámi probrat

Server www.aktualne.cz zveřejnil v neděli 14. listopadu 2010 článek redaktorky Moniky Horákové s titulkem EU má zlepšováky života v unii a chce je s vámi probrat.Text zahrnuje i reakci europoslanykně Olgy Sehnalové, která je aktivní jako náhradník v parlamentním Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. V následujících řádcích přinášíme celé znění článku.

EU má zlepšováky života v unii a chce je s vámi probrat
Brusel - Evropská komise navrhla padesát bodů, které by měly usnadnit situaci jak malým a středním firmám, tak koncovým spotřebitelům. Zjednodušit chce Evropská komise například registraci automobilů zakoupených v jiné zemi EU, průhlednější by měl být podle návrhu také systém bankovních poplatků v jednotlivých zemích. „Z rozboru 224 bank vyplynulo, že u 66 % jejich internetových stránek je potřeba mít doplňující informace k tomu, aby bylo možné určit cenu bankovního účtu. Rozbor také ukázal, že rozdíly v cenách na úrovni Evropské unie jsou u bankovních účtů mnohem výraznější než u jiných služeb," uvádí se mimo jiné v návrhu Komise.
Zajímavé je na návrhu s názvem Akt pro jednotný vnitřní trh EU to, že o jeho obsahu chce Komise diskutovat nejen na úrovni členských států, ale také s jednotlivými občanskými sdruženími či samotnými koncovými spotřebiteli. Připomínky k návrhu je možné podávat do 28. února 2011. Formulář je zatím dostupný pouze v angličtině, němčině a francouzštině. Česká verze se připravuje. Návrhy by měly vstoupit v platnost do roku 2012.
Způsob, jaký Evropská komise zvolila pro komunikaci s občany, kritizuje česká europoslankyně Olga Sehnalová. Iniciativu vítá, komunikaci však považuje za nedostatečnou:
„Stojí-li Komise skutečně o názory spotřebitelů, měla by pro medializaci tohoto návrhu udělat podstatně více než doposud. Vnímání, pochopení a znalost jednotného trhu jsou u občanů nízké, neexistující, zmatené či dokonce negativní. Mnoho Evropanů ani neví, jaké konkrétní výhody jim samotný jednotný trh přináší.“
K návrhům, které lze mimo jiné v diskutované padesátce nalézt, patří i vytvoření evropského profesního průkazu pro pracující. Průkaz by měl usnadnit mobilitu na jednotlivých trzích práce v rámci celé EU. Zjednodušit by se mělo v této souvislosti také uznávání různých stupňů vzdělání. Komise se ve svém návrhu zaměřila také na vracení peněz za propadlé letenky, řešení přeshraničních sporů mezi zákazníkem a obchodníkem či nastavení jednotných daňových pravidel pro firmy, které podnikají přeshraničně. K diskutovaným oblastem bude hned na úrovni jednotlivých států patřit snaha Evropské komise zavést jednotný patent EU. Jednání o podobě patentu již probíhají, zatím však bez většího úspěchu. Naposledy dohoda zkrachovala na nesouhlasu Itálie a Španělska, kterým se nelíbilo, že že mezi oficiální jazyky jednotného patentu EU nebude v budoucnosti zařazena španělština ani italština.
V současné době na unijní úrovni jednotný patent neexistuje. Evropský patentový úřad se sídlem v Německu sice uděluje tzv. evropský patent, jedná se však o zdlouhavou proceduru. Zájemce totiž musí obhájit udělení patentu na všech národních úřadech v zemích, kde chce patent získat.
S tím je spojena povinnost překladu kompletní dokumentace k patentu do požadovaných jazyků. Výdaje na překlad v EU jsou tak několikanásobně vyšší, než je tomu například ve Spojených státech nebo Japonsku.

Datum: 14.11.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]