EU by měla mít černou listinu daňových rájů

Do konce příštího roku by Evropa měla mít společnou definici daňových rájů, vytvořit černou listinu a potrestat každého, kdo by s nimi obchodoval. Je to jedno z klíčových doporučení v boji proti daňovým podvodům a únikům, které dnes bylo přijato výraznou většinou (21 pro, 1 proti, 2 se zdrželi) v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu.

Návrhy, které vypracovala sociálnědemokratická europoslankyně Mojca Kleva Kekuš, jsou součástí plánu boje proti daňovým podvodům a únikům. Ty stojí členské státy EU 1 bilion eur ročně, což je více než čtyřnásobek prostředků vynaložených na vzdělávání v celé Evropě.

Tyto alarmující daňové úniky představují pro každého evropského občana náklad asi 2 000 eur ročně.

Předseda frakce sociálních demokratů v EP Hannes Swoboda uvedl: "Daňové podvody a vyhýbání se daňové povinnosti jsou katastrofou, zejména v dnešní době, kdy se každé euro pro vlády EU a občany počítá. Není dále akceptovatelné, aby některé společnosti a jednotlivci unikali před daněmi skrýváním svého bohatství v daňových rájích nebo aby platili minimální sazbu díky využívání mezer v evropských daňových politikách.

Jsem rád, že irské předsednictví se ujalo iniciativy v řešení tohoto problému a naléhá na vlády EU, aby bez odkladu jednaly v sedmi oblastech týkajících se daňových podvodů a úniků. Nicméně Parlament navrhuje ambicióznější plán s více než 30 akčními body.

Pokud by tento problém byl na evropské a mezinárodní úrovni vhodně vyřešen, jsme si vědomi toho, že bychom mohli dosáhnout mnohem větších investic pro podporu růstu a tvorbu pracovních míst.

To je důvod, proč je tato zpráva tak důležitá. Vyzývá vlády členských států EU, aby snížily daňové ztráty na polovinu do roku 2020. Poskytuje jim návod k dosažení takového závazku a nedává prostor pro další výmluvy pro nečinnost.

Všechny země včetně Rakouska by měly zavést automatickou výměnu informací o široké škále dat mezi daňovými úřady a zrušit bankovní tajemství. Je čas uzavřít prostor pro podvodníky a neplatiče daní."

Zpráva představuje akční plán pro boj proti podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti, stejně tak proti daňovým rájům. Hlavní praktická opatření zahrnují následující:

Daňové ráje
- Komise by měla přijmout jasnou definici a společný soubor kritérií pro identifikaci daňových rájů. Zpráva navrhuje detailní definici založenou na existující definici OECD a Kodex chování EU z r. 1997 pro zdanění podniků.
- Komise by měla sestavit veřejnou černou listinu EU daňových rájů do 31. prosince 2014.
- Objekty na černé listině by měly být předmětem dohodnutého souboru sankcí. Ty by měly zahrnovat ukončení/omezení stávajících úmluv o zamezení dvojího zdanění, zamezení přístupu k veřejným zakázkám EU v oblasti zboží a služeb nebo státní pomoci společnostem se sídlem v zemi na černé listině, odebrání bankoví licence evropským bankovním institucím, které zachovávají pobočky a pokračují v činnosti v zemích na černé listině, zrušení osvobození od daňové povinnosti u jednotlivců, kteří jsou nerezidenty pro daňové účely v zemích uvedených na černé listině.

Daňové podvody
- Finanční úřady by měly pozastavit nebo odebrat bankovní licence finančním institucím a finančním poradcům, pokud napomáhají daňovým podvodům.
- Směrnice namířená proti praní špinavých peněz by měla být rychle implementována, společně s povinností vytvořit veřejně přístupné státní registry skutečných vlastníků společností, kartelů, nadací a dalších podobných právních uskupení.
- Rada by měla rychle přijmout a implementovat směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB - jednotný soubor pravidel pro společnosti působící v EU pro výpočet jejich zdanitelných příjmů).

Vyhýbání se daňové povinnosti
- Směrnice o úsporách by měla být ihned implementována, aby ukončila bankovní tajemství.
- Komise by měla pro všechny přeshraniční společnosti ve všech odvětvích zavést požadavky na podávání zpráv na základě zemí působnosti. V takovém režimu by mnohonárodní společnosti byly povinné rozepsat své údaje podle země působnosti - včetně daňových rájů - a zveřejnit jedno jednoduché číslo vyjadřující, jaká daň byla zaplacena v tom kterém členském státě, v němž společnost působí. Zacelení mezer a zastavení agresivních daňových plánovacích praktik velkých mnohonárodních společností jsou rozhodující pro zajištění spravedlivých daňových systémů, kde každý musí zaplatit svůj odpovídající podíl.

Datum: 2.5.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]