EU by měla mít černou listinu daňových rájů

Do konce příštího roku by Evropa měla mít společnou definici daňových rájů, vytvořit černou listinu a potrestat každého, kdo by s nimi obchodoval. Je to jedno z klíčových doporučení v boji proti daňovým podvodům a únikům, které dnes bylo přijato výraznou většinou (21 pro, 1 proti, 2 se zdrželi) v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu.

Návrhy, které vypracovala sociálnědemokratická europoslankyně Mojca Kleva Kekuš, jsou součástí plánu boje proti daňovým podvodům a únikům. Ty stojí členské státy EU 1 bilion eur ročně, což je více než čtyřnásobek prostředků vynaložených na vzdělávání v celé Evropě.

Tyto alarmující daňové úniky představují pro každého evropského občana náklad asi 2 000 eur ročně.

Předseda frakce sociálních demokratů v EP Hannes Swoboda uvedl: "Daňové podvody a vyhýbání se daňové povinnosti jsou katastrofou, zejména v dnešní době, kdy se každé euro pro vlády EU a občany počítá. Není dále akceptovatelné, aby některé společnosti a jednotlivci unikali před daněmi skrýváním svého bohatství v daňových rájích nebo aby platili minimální sazbu díky využívání mezer v evropských daňových politikách.

Jsem rád, že irské předsednictví se ujalo iniciativy v řešení tohoto problému a naléhá na vlády EU, aby bez odkladu jednaly v sedmi oblastech týkajících se daňových podvodů a úniků. Nicméně Parlament navrhuje ambicióznější plán s více než 30 akčními body.

Pokud by tento problém byl na evropské a mezinárodní úrovni vhodně vyřešen, jsme si vědomi toho, že bychom mohli dosáhnout mnohem větších investic pro podporu růstu a tvorbu pracovních míst.

To je důvod, proč je tato zpráva tak důležitá. Vyzývá vlády členských států EU, aby snížily daňové ztráty na polovinu do roku 2020. Poskytuje jim návod k dosažení takového závazku a nedává prostor pro další výmluvy pro nečinnost.

Všechny země včetně Rakouska by měly zavést automatickou výměnu informací o široké škále dat mezi daňovými úřady a zrušit bankovní tajemství. Je čas uzavřít prostor pro podvodníky a neplatiče daní."

Zpráva představuje akční plán pro boj proti podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti, stejně tak proti daňovým rájům. Hlavní praktická opatření zahrnují následující:

Daňové ráje
- Komise by měla přijmout jasnou definici a společný soubor kritérií pro identifikaci daňových rájů. Zpráva navrhuje detailní definici založenou na existující definici OECD a Kodex chování EU z r. 1997 pro zdanění podniků.
- Komise by měla sestavit veřejnou černou listinu EU daňových rájů do 31. prosince 2014.
- Objekty na černé listině by měly být předmětem dohodnutého souboru sankcí. Ty by měly zahrnovat ukončení/omezení stávajících úmluv o zamezení dvojího zdanění, zamezení přístupu k veřejným zakázkám EU v oblasti zboží a služeb nebo státní pomoci společnostem se sídlem v zemi na černé listině, odebrání bankoví licence evropským bankovním institucím, které zachovávají pobočky a pokračují v činnosti v zemích na černé listině, zrušení osvobození od daňové povinnosti u jednotlivců, kteří jsou nerezidenty pro daňové účely v zemích uvedených na černé listině.

Daňové podvody
- Finanční úřady by měly pozastavit nebo odebrat bankovní licence finančním institucím a finančním poradcům, pokud napomáhají daňovým podvodům.
- Směrnice namířená proti praní špinavých peněz by měla být rychle implementována, společně s povinností vytvořit veřejně přístupné státní registry skutečných vlastníků společností, kartelů, nadací a dalších podobných právních uskupení.
- Rada by měla rychle přijmout a implementovat směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB - jednotný soubor pravidel pro společnosti působící v EU pro výpočet jejich zdanitelných příjmů).

Vyhýbání se daňové povinnosti
- Směrnice o úsporách by měla být ihned implementována, aby ukončila bankovní tajemství.
- Komise by měla pro všechny přeshraniční společnosti ve všech odvětvích zavést požadavky na podávání zpráv na základě zemí působnosti. V takovém režimu by mnohonárodní společnosti byly povinné rozepsat své údaje podle země působnosti - včetně daňových rájů - a zveřejnit jedno jednoduché číslo vyjadřující, jaká daň byla zaplacena v tom kterém členském státě, v němž společnost působí. Zacelení mezer a zastavení agresivních daňových plánovacích praktik velkých mnohonárodních společností jsou rozhodující pro zajištění spravedlivých daňových systémů, kde každý musí zaplatit svůj odpovídající podíl.

Datum: 2.5.2013

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
„Musíme ukázat, že v Evropské unii nejsou výrobky ani občané druhé kategorie:“ Evropský parlament schválil zprávu Olgy Sehnalové ke dvojí kvalitě

13.9.2018 |

(Štrasburk, 13. září 2018) Evropský parlament na dnešním plenárním zasedání ve Štrasburku přijal velkou většinou usnesení k dvojí kvalitě výrobků, které připravila česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Europoslanci prostřednictvím ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]