EU by měla mít černou listinu daňových rájů

Do konce příštího roku by Evropa měla mít společnou definici daňových rájů, vytvořit černou listinu a potrestat každého, kdo by s nimi obchodoval. Je to jedno z klíčových doporučení v boji proti daňovým podvodům a únikům, které dnes bylo přijato výraznou většinou (21 pro, 1 proti, 2 se zdrželi) v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu.

Návrhy, které vypracovala sociálnědemokratická europoslankyně Mojca Kleva Kekuš, jsou součástí plánu boje proti daňovým podvodům a únikům. Ty stojí členské státy EU 1 bilion eur ročně, což je více než čtyřnásobek prostředků vynaložených na vzdělávání v celé Evropě.

Tyto alarmující daňové úniky představují pro každého evropského občana náklad asi 2 000 eur ročně.

Předseda frakce sociálních demokratů v EP Hannes Swoboda uvedl: "Daňové podvody a vyhýbání se daňové povinnosti jsou katastrofou, zejména v dnešní době, kdy se každé euro pro vlády EU a občany počítá. Není dále akceptovatelné, aby některé společnosti a jednotlivci unikali před daněmi skrýváním svého bohatství v daňových rájích nebo aby platili minimální sazbu díky využívání mezer v evropských daňových politikách.

Jsem rád, že irské předsednictví se ujalo iniciativy v řešení tohoto problému a naléhá na vlády EU, aby bez odkladu jednaly v sedmi oblastech týkajících se daňových podvodů a úniků. Nicméně Parlament navrhuje ambicióznější plán s více než 30 akčními body.

Pokud by tento problém byl na evropské a mezinárodní úrovni vhodně vyřešen, jsme si vědomi toho, že bychom mohli dosáhnout mnohem větších investic pro podporu růstu a tvorbu pracovních míst.

To je důvod, proč je tato zpráva tak důležitá. Vyzývá vlády členských států EU, aby snížily daňové ztráty na polovinu do roku 2020. Poskytuje jim návod k dosažení takového závazku a nedává prostor pro další výmluvy pro nečinnost.

Všechny země včetně Rakouska by měly zavést automatickou výměnu informací o široké škále dat mezi daňovými úřady a zrušit bankovní tajemství. Je čas uzavřít prostor pro podvodníky a neplatiče daní."

Zpráva představuje akční plán pro boj proti podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti, stejně tak proti daňovým rájům. Hlavní praktická opatření zahrnují následující:

Daňové ráje
- Komise by měla přijmout jasnou definici a společný soubor kritérií pro identifikaci daňových rájů. Zpráva navrhuje detailní definici založenou na existující definici OECD a Kodex chování EU z r. 1997 pro zdanění podniků.
- Komise by měla sestavit veřejnou černou listinu EU daňových rájů do 31. prosince 2014.
- Objekty na černé listině by měly být předmětem dohodnutého souboru sankcí. Ty by měly zahrnovat ukončení/omezení stávajících úmluv o zamezení dvojího zdanění, zamezení přístupu k veřejným zakázkám EU v oblasti zboží a služeb nebo státní pomoci společnostem se sídlem v zemi na černé listině, odebrání bankoví licence evropským bankovním institucím, které zachovávají pobočky a pokračují v činnosti v zemích na černé listině, zrušení osvobození od daňové povinnosti u jednotlivců, kteří jsou nerezidenty pro daňové účely v zemích uvedených na černé listině.

Daňové podvody
- Finanční úřady by měly pozastavit nebo odebrat bankovní licence finančním institucím a finančním poradcům, pokud napomáhají daňovým podvodům.
- Směrnice namířená proti praní špinavých peněz by měla být rychle implementována, společně s povinností vytvořit veřejně přístupné státní registry skutečných vlastníků společností, kartelů, nadací a dalších podobných právních uskupení.
- Rada by měla rychle přijmout a implementovat směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB - jednotný soubor pravidel pro společnosti působící v EU pro výpočet jejich zdanitelných příjmů).

Vyhýbání se daňové povinnosti
- Směrnice o úsporách by měla být ihned implementována, aby ukončila bankovní tajemství.
- Komise by měla pro všechny přeshraniční společnosti ve všech odvětvích zavést požadavky na podávání zpráv na základě zemí působnosti. V takovém režimu by mnohonárodní společnosti byly povinné rozepsat své údaje podle země působnosti - včetně daňových rájů - a zveřejnit jedno jednoduché číslo vyjadřující, jaká daň byla zaplacena v tom kterém členském státě, v němž společnost působí. Zacelení mezer a zastavení agresivních daňových plánovacích praktik velkých mnohonárodních společností jsou rozhodující pro zajištění spravedlivých daňových systémů, kde každý musí zaplatit svůj odpovídající podíl.

Datum: 2.5.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]