EU by měla mít černou listinu daňových rájů

Do konce příštího roku by Evropa měla mít společnou definici daňových rájů, vytvořit černou listinu a potrestat každého, kdo by s nimi obchodoval. Je to jedno z klíčových doporučení v boji proti daňovým podvodům a únikům, které dnes bylo přijato výraznou většinou (21 pro, 1 proti, 2 se zdrželi) v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu.

Návrhy, které vypracovala sociálnědemokratická europoslankyně Mojca Kleva Kekuš, jsou součástí plánu boje proti daňovým podvodům a únikům. Ty stojí členské státy EU 1 bilion eur ročně, což je více než čtyřnásobek prostředků vynaložených na vzdělávání v celé Evropě.

Tyto alarmující daňové úniky představují pro každého evropského občana náklad asi 2 000 eur ročně.

Předseda frakce sociálních demokratů v EP Hannes Swoboda uvedl: "Daňové podvody a vyhýbání se daňové povinnosti jsou katastrofou, zejména v dnešní době, kdy se každé euro pro vlády EU a občany počítá. Není dále akceptovatelné, aby některé společnosti a jednotlivci unikali před daněmi skrýváním svého bohatství v daňových rájích nebo aby platili minimální sazbu díky využívání mezer v evropských daňových politikách.

Jsem rád, že irské předsednictví se ujalo iniciativy v řešení tohoto problému a naléhá na vlády EU, aby bez odkladu jednaly v sedmi oblastech týkajících se daňových podvodů a úniků. Nicméně Parlament navrhuje ambicióznější plán s více než 30 akčními body.

Pokud by tento problém byl na evropské a mezinárodní úrovni vhodně vyřešen, jsme si vědomi toho, že bychom mohli dosáhnout mnohem větších investic pro podporu růstu a tvorbu pracovních míst.

To je důvod, proč je tato zpráva tak důležitá. Vyzývá vlády členských států EU, aby snížily daňové ztráty na polovinu do roku 2020. Poskytuje jim návod k dosažení takového závazku a nedává prostor pro další výmluvy pro nečinnost.

Všechny země včetně Rakouska by měly zavést automatickou výměnu informací o široké škále dat mezi daňovými úřady a zrušit bankovní tajemství. Je čas uzavřít prostor pro podvodníky a neplatiče daní."

Zpráva představuje akční plán pro boj proti podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti, stejně tak proti daňovým rájům. Hlavní praktická opatření zahrnují následující:

Daňové ráje
- Komise by měla přijmout jasnou definici a společný soubor kritérií pro identifikaci daňových rájů. Zpráva navrhuje detailní definici založenou na existující definici OECD a Kodex chování EU z r. 1997 pro zdanění podniků.
- Komise by měla sestavit veřejnou černou listinu EU daňových rájů do 31. prosince 2014.
- Objekty na černé listině by měly být předmětem dohodnutého souboru sankcí. Ty by měly zahrnovat ukončení/omezení stávajících úmluv o zamezení dvojího zdanění, zamezení přístupu k veřejným zakázkám EU v oblasti zboží a služeb nebo státní pomoci společnostem se sídlem v zemi na černé listině, odebrání bankoví licence evropským bankovním institucím, které zachovávají pobočky a pokračují v činnosti v zemích na černé listině, zrušení osvobození od daňové povinnosti u jednotlivců, kteří jsou nerezidenty pro daňové účely v zemích uvedených na černé listině.

Daňové podvody
- Finanční úřady by měly pozastavit nebo odebrat bankovní licence finančním institucím a finančním poradcům, pokud napomáhají daňovým podvodům.
- Směrnice namířená proti praní špinavých peněz by měla být rychle implementována, společně s povinností vytvořit veřejně přístupné státní registry skutečných vlastníků společností, kartelů, nadací a dalších podobných právních uskupení.
- Rada by měla rychle přijmout a implementovat směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB - jednotný soubor pravidel pro společnosti působící v EU pro výpočet jejich zdanitelných příjmů).

Vyhýbání se daňové povinnosti
- Směrnice o úsporách by měla být ihned implementována, aby ukončila bankovní tajemství.
- Komise by měla pro všechny přeshraniční společnosti ve všech odvětvích zavést požadavky na podávání zpráv na základě zemí působnosti. V takovém režimu by mnohonárodní společnosti byly povinné rozepsat své údaje podle země působnosti - včetně daňových rájů - a zveřejnit jedno jednoduché číslo vyjadřující, jaká daň byla zaplacena v tom kterém členském státě, v němž společnost působí. Zacelení mezer a zastavení agresivních daňových plánovacích praktik velkých mnohonárodních společností jsou rozhodující pro zajištění spravedlivých daňových systémů, kde každý musí zaplatit svůj odpovídající podíl.

Datum: 2.5.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]