Dopravní bezpečnost tématem semináře v EP

Výbor pro dopravu a cestovní ruch včera uspořádal v rámci svého zasedání veřejné slyšení k tématu bezpečnosti silničního provozu v EU, kterého se zúčastnili zástupci Komise, odborné veřejnosti i neziskových organizací.

První část slyšení byla věnována představení srovnávací  studie o kolizích vozidel se zranitelnými účastníky silničního provozu v souvislosti s narůstajícím podílem vozů SUV v provozu.

Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch ve své reakci na tuto studii uvedla, že by se výzkum měl více zaměřit na reálná data z dopravních nehod, která se oproti testování v laboratorních podmínkách mohou lišit: "Sběr těchto dat bychom měli podpořit i z evropské úrovně, abychom zaváděli řešení, která budou v praxi skutečně fungovat."

 V další části veřejného slyšení se sešli zástupci Evropské komise a organizací, které se zabývají bezpečností silničního provozu, Zástupce Evropské komise vyzdvihl úspěch, kterého se podařilo v uplynulé dekádě dosáhnout při snižování úmrtí při dopravních nehodách, nicméně upozornil i na nepříznivý trend snižování dynamiky poklesu smrtelných nehod v EU, kde je nutné napřít mnohem větší úsilí na všech úrovních, od unijní, národní, po jednotlivá města a obce. Ostatní řečníci hovořili o svých oblastech, kdy mimo jiné ve svých příspěvcích jednotně podpořili stanovení cíle pro snižování počtu vážných zranění, který by měl doprovázet strategii na evropské úrovni. Ročně je na evropských silnicích vážně zraněno přes 200 000 osob, což s sebou nese nejen obrovské lidské strádání s často trvalými následky, ale také enormní náklady pro společnost.

 „Každá strategie bezpečnosti silničního provozu musí směřovat nejen k nulové toleranci počtu úmrtí při dopravních nehodách, ale musí se týkat i vážných zranění. Strategie bez určení konkrétního cíle nemůže být efektivní. Proto podporuji výzvu Komisi, aby tento cíl stanovila mimo jiné i formou písemného prohlášení, které jsem navrhla spolu s dalšími poslanci,“ dodala Olga Sehnalová.

Třetí část panelové diskuze, kde vystoupil například zástupce asociace výrobců motorových vozidel se týkala mimo jiné i nových technologií, které se v oblasti bezpečnosti vozidel, ale také komunikace vozidla s okolím, vyvíjejí a jsou nebo budou dostupné v blízké budoucnosti. Mohou jimi být různé asistenční  systémy řízení, jako  například systém automatického brzdění (AEB), systém pro přizpůsobení rychlosti (ISA) nebo alcohol interlock, který zabraňuje nastartování motoru vozidla v případě, že je řidič pod vlivem alkoholu a užívá se již v některých zemích v případě rehabilitačních programů.

V průběhu diskuze vystoupila řada přítomných poslanců, kteří kladli i otázky, jako je role výchovy a vzdělávání všech účastníků silničního provozu, účinné vymáhání pravidel, včetně přeshraničního, vytváření bezpečné infrastruktury, omezování rizikových faktorů jako je alkohol za volantem, nepřiměřená rychlost, rozptylování během jízdy atd. Tématem je i bezpečná doprava ve městech a pohled na možnost snížení rychlosti v městském prostředí.

Datum: 18.2.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]