Dopravní bezpečnost tématem semináře v EP

Výbor pro dopravu a cestovní ruch včera uspořádal v rámci svého zasedání veřejné slyšení k tématu bezpečnosti silničního provozu v EU, kterého se zúčastnili zástupci Komise, odborné veřejnosti i neziskových organizací.

První část slyšení byla věnována představení srovnávací  studie o kolizích vozidel se zranitelnými účastníky silničního provozu v souvislosti s narůstajícím podílem vozů SUV v provozu.

Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch ve své reakci na tuto studii uvedla, že by se výzkum měl více zaměřit na reálná data z dopravních nehod, která se oproti testování v laboratorních podmínkách mohou lišit: "Sběr těchto dat bychom měli podpořit i z evropské úrovně, abychom zaváděli řešení, která budou v praxi skutečně fungovat."

 V další části veřejného slyšení se sešli zástupci Evropské komise a organizací, které se zabývají bezpečností silničního provozu, Zástupce Evropské komise vyzdvihl úspěch, kterého se podařilo v uplynulé dekádě dosáhnout při snižování úmrtí při dopravních nehodách, nicméně upozornil i na nepříznivý trend snižování dynamiky poklesu smrtelných nehod v EU, kde je nutné napřít mnohem větší úsilí na všech úrovních, od unijní, národní, po jednotlivá města a obce. Ostatní řečníci hovořili o svých oblastech, kdy mimo jiné ve svých příspěvcích jednotně podpořili stanovení cíle pro snižování počtu vážných zranění, který by měl doprovázet strategii na evropské úrovni. Ročně je na evropských silnicích vážně zraněno přes 200 000 osob, což s sebou nese nejen obrovské lidské strádání s často trvalými následky, ale také enormní náklady pro společnost.

 „Každá strategie bezpečnosti silničního provozu musí směřovat nejen k nulové toleranci počtu úmrtí při dopravních nehodách, ale musí se týkat i vážných zranění. Strategie bez určení konkrétního cíle nemůže být efektivní. Proto podporuji výzvu Komisi, aby tento cíl stanovila mimo jiné i formou písemného prohlášení, které jsem navrhla spolu s dalšími poslanci,“ dodala Olga Sehnalová.

Třetí část panelové diskuze, kde vystoupil například zástupce asociace výrobců motorových vozidel se týkala mimo jiné i nových technologií, které se v oblasti bezpečnosti vozidel, ale také komunikace vozidla s okolím, vyvíjejí a jsou nebo budou dostupné v blízké budoucnosti. Mohou jimi být různé asistenční  systémy řízení, jako  například systém automatického brzdění (AEB), systém pro přizpůsobení rychlosti (ISA) nebo alcohol interlock, který zabraňuje nastartování motoru vozidla v případě, že je řidič pod vlivem alkoholu a užívá se již v některých zemích v případě rehabilitačních programů.

V průběhu diskuze vystoupila řada přítomných poslanců, kteří kladli i otázky, jako je role výchovy a vzdělávání všech účastníků silničního provozu, účinné vymáhání pravidel, včetně přeshraničního, vytváření bezpečné infrastruktury, omezování rizikových faktorů jako je alkohol za volantem, nepřiměřená rychlost, rozptylování během jízdy atd. Tématem je i bezpečná doprava ve městech a pohled na možnost snížení rychlosti v městském prostředí.

Datum: 18.2.2016

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]