Diskuze o zbraňové legislativě v Evropském parlamentu vrcholí

Úterní dopolední část zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) byla věnována mj. také projednání kompromisních návrhů k tzv. zbraňové legislativě - směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní. Britská zpravodajka návrhu V. Ford představila přítomným poslankyním a poslancům kompromisní návrhy k celkem 13 tematickým okruhům, které vycházejí z více než 800 podaných pozměňovacích návrhů k původnímu textu Komise. Řadu z nich podala i Olga Sehnalová, členka výboru IMCO.

Poslanci nyní budou hledat shodu mj. nad pravidly pro schvalování a bezpečné skladování zbraní, jejich označování, prodej zbraní na dálku, požadavky na zdravotní způsobilosti nebo pravidla pro deaktivované zbraně. Mezi nejkontroverznější oblasti návrhu patří tzv. rekategorizace, která má zakázat některé druhy zbraní pro civilní použití, nebo zpřísnit podmínky jejich držení. To mezi občany i odborníky řady členských států, včetně České republiky, vyvolává odmítavé reakce.

Debata probíhala jen několik dní poté, kdy se během zasedání ministrů vnitra všech členských států dohodli ministři na vyjednávacím postoji Rady. Podle vyjádření nizozemského ministra bezpečnosti a spravedlnosti, který schůzce předsedal, ministři dosáhli spravedlivé rovnováhy mezi vnitřním trhem pro povolené střelné zbraně na jedné straně a posílením bezpečnosti občanů EU na straně druhé a vyzvali urychlenému přijetí směrnice. Česká republika, která považuje určité klíčové prvky návrhu Rady za věcně nevhodné, právně nejednoznačné a v některých případech nepřiměřené, hlasovala proti návrhu, ale nezískala podporu dalších zemí.

Dnešní debatou nad kompromisními návrhy jsme vstoupili do výsledné fáze formování pozice Evropského parlamentu ke zbraňové legislativě. Věřím, že parlamentní pozice zohlední kritické hlasy občanů a odborné veřejnosti, které poukazují na řadu zásadních nedostatků tohoto návrhu. Je jasné, i s ohledem na dohodu ministrů vnitra, že v EU existuje velká poptávka po zpřísnění stávajících pravidel držení zbraní. Mým hlavním argumentem proti tomu je, že je lepší mít zbraně řádně zaevidované a pod veřejnou kontrolou, než riskovat jejich únik na černý trh v případě zákazů. Jsem proto proti zakazování některých dosud povolených kategorií zbraní. Stále však platí, že výsledná podoba směrnice bude dohodou mezi členskými státy a Evropským parlamentem,“ říká Olga Sehnalová.

Olga Sehnalová během dnešní debaty na výboru ocenila přístup zpravodajky a některých kolegů, kteří návrh připomínkují s cílem splnit jeho původní účel - reagovat na některé stávající legislativní mezery pravidel pro nabývání a držení střelných zbraní na vnitřním trhu EU, ale zároveň nepenalizovat legální držitele zbraní. Upozornila také na důležitost vyjasnění některých konkrétních nepřiměřených nebo nevhodných ustanovení v předložených kompromisech.

Výbor IMCO má o výsledné podobě zprávy hlasovat 14. července, následně bude žádat o mandát pro zahájení vyjednávání s členskými státy. Výslednou podobu legislativy určí vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem, tedy kompromisní znění mezi postoji obou institucí.

Datum: 14.6.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]