Diskuze o zbraňové legislativě v Evropském parlamentu vrcholí

Úterní dopolední část zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) byla věnována mj. také projednání kompromisních návrhů k tzv. zbraňové legislativě - směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní. Britská zpravodajka návrhu V. Ford představila přítomným poslankyním a poslancům kompromisní návrhy k celkem 13 tematickým okruhům, které vycházejí z více než 800 podaných pozměňovacích návrhů k původnímu textu Komise. Řadu z nich podala i Olga Sehnalová, členka výboru IMCO.

Poslanci nyní budou hledat shodu mj. nad pravidly pro schvalování a bezpečné skladování zbraní, jejich označování, prodej zbraní na dálku, požadavky na zdravotní způsobilosti nebo pravidla pro deaktivované zbraně. Mezi nejkontroverznější oblasti návrhu patří tzv. rekategorizace, která má zakázat některé druhy zbraní pro civilní použití, nebo zpřísnit podmínky jejich držení. To mezi občany i odborníky řady členských států, včetně České republiky, vyvolává odmítavé reakce.

Debata probíhala jen několik dní poté, kdy se během zasedání ministrů vnitra všech členských států dohodli ministři na vyjednávacím postoji Rady. Podle vyjádření nizozemského ministra bezpečnosti a spravedlnosti, který schůzce předsedal, ministři dosáhli spravedlivé rovnováhy mezi vnitřním trhem pro povolené střelné zbraně na jedné straně a posílením bezpečnosti občanů EU na straně druhé a vyzvali urychlenému přijetí směrnice. Česká republika, která považuje určité klíčové prvky návrhu Rady za věcně nevhodné, právně nejednoznačné a v některých případech nepřiměřené, hlasovala proti návrhu, ale nezískala podporu dalších zemí.

Dnešní debatou nad kompromisními návrhy jsme vstoupili do výsledné fáze formování pozice Evropského parlamentu ke zbraňové legislativě. Věřím, že parlamentní pozice zohlední kritické hlasy občanů a odborné veřejnosti, které poukazují na řadu zásadních nedostatků tohoto návrhu. Je jasné, i s ohledem na dohodu ministrů vnitra, že v EU existuje velká poptávka po zpřísnění stávajících pravidel držení zbraní. Mým hlavním argumentem proti tomu je, že je lepší mít zbraně řádně zaevidované a pod veřejnou kontrolou, než riskovat jejich únik na černý trh v případě zákazů. Jsem proto proti zakazování některých dosud povolených kategorií zbraní. Stále však platí, že výsledná podoba směrnice bude dohodou mezi členskými státy a Evropským parlamentem,“ říká Olga Sehnalová.

Olga Sehnalová během dnešní debaty na výboru ocenila přístup zpravodajky a některých kolegů, kteří návrh připomínkují s cílem splnit jeho původní účel - reagovat na některé stávající legislativní mezery pravidel pro nabývání a držení střelných zbraní na vnitřním trhu EU, ale zároveň nepenalizovat legální držitele zbraní. Upozornila také na důležitost vyjasnění některých konkrétních nepřiměřených nebo nevhodných ustanovení v předložených kompromisech.

Výbor IMCO má o výsledné podobě zprávy hlasovat 14. července, následně bude žádat o mandát pro zahájení vyjednávání s členskými státy. Výslednou podobu legislativy určí vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem, tedy kompromisní znění mezi postoji obou institucí.

Datum: 14.6.2016

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Když se stříhá páska

V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]