Diskriminace spotřebitelů není okrajový jev, říká Olga Sehnalová

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila výsledky kontrol diskriminace spotřebitelů za rok 2014. Během 1254 kontrol, zaměřených na dodržování zákazu diskriminace, bylo prokázáno kontrolovaným subjektům diskriminační jednání ve 44 případech, tedy 3.5 % všech případů. Nejčastějším projevem diskriminačního chování byla diskriminace z důvodu národnosti (22 případů), následovaná diskriminací z důvodu věku (10 případů).

Podle vyjádření ČOI se u většiny prokázaných případů se nejedná o vědomou snahu podnikatelů konkrétní spotřebitele diskriminovat, ale spíše o podcenění možných právních důsledků některých jejich opatření. Čeští spotřebitelé se dle ČOI s projevy diskriminačního jednání v běžném životě příliš často nesetkávají.

Podle Olgy Sehnalové, členky Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve skutečnosti k diskriminaci spotřebitelů dochází mnohem častěji, a to zejména v online prostředí:

„Počet zjištěných případů diskriminace spotřebitele v České republice za celý rok vytváří zdání, že český spotřebitel možné diskriminace nemusí až tak obávat. Zejména na internetu je nicméně bohužel stále realitou diskriminace zákazníků na základě místa jejich bydliště. Spotřebitelé mohou narazit na různé ceny za stejné služby nebo nemožnost dodání zboží do některé země při nákupu ze zahraničí. Samostatnou kapitolou je pak skutečnost, že výrobky stejné značky a stejného balení mají v různých částech Evropy odlišné složení, aniž by na to byl spotřebitel jakkoli upozorněn. I to je dle mého názoru jasná diskriminace. Proto je nezbytné, aby mezi sebou dozorové orgány v rámci vnitřního trhu Evropské unie více spolupracovaly a věnovaly důslednou pozornost všem možným formám diskriminace spotřebitelů.“

Tisková zpráva ČOI: http://www.coi.cz/diskriminace-2014-nc1376/

Datum: 3.3.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]