ČR a Německo připravují projekt na zlepšení železničního spojení mezi oběma zeměmi

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) včera v Bruselu zaštítila pracovní setkání k tématu přeshraničního železničního spojení na trase Slovensko - ČR (Praha) - Německo (Mnichov). Přizvala k němu své poslanecké kolegy z Evropského parlamentu v čele s hlavním koordinátorem sociálních demokratů ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Ismailem Ertugem. Její pozvání přijal také zástupce Ředitelství pro dopravu Evropské komise, zástupci Stálého Zastoupení ČR a Ministerstva dopravy ČR, Zastoupení regionu Bavorska při EU a další významní hosté z odvětví železniční dopravy. Pracovní oběd byl organizován společnostmi České dráhy, a.s. a Správou železniční a dopravní cesty.

Hlavním tématem diskuze bylo vyjasnění pozic české a německé strany. Ve hře je stále několik variant spojení. První variantou je železniční spojení Praha – Plzeň – Furth im Wald – Schwandorf – Norimberk, druhou je propojení Prahy s Mnichovem přes Plzeň – Marktredwitz – Schirnding a Norimberk. Obě vycházejí z memoranda mezi Českou republikou a Bavorskem z roku 2012. Přitom německá strana v  návrhu dopravního plánu (Bundesverkehrwegeplan), o kterém se bude rozhodovat v roce 2015, uvádí, že prioritou bude buď elektrifikace tratě Hof – Marktredwitz – Weiden – Regensburg, která v zásadě neovlivní zlepšení spojení mezi ČR a Bavorskem, anebo právě zmíněná elektrifikace tratě přes Schwandorf.

Zástupce Evropské komise na setkání uvedl, že Evropská komise jednoznačně podporuje myšlenku zlepšení železničního spojení. Stejnou prioritu dobudování základní sítě koridorů TEN-T zastává i Ministerstvo dopravy ČR. „Všichni účastníci setkání se shodli na tom, že je třeba nalézt přijatelný způsob financování pro obě strany a předložit společně konkrétní projekt na zlepšení přeshraničního spojení. V současné době totiž probíhá modernizace úseků pouze na české straně,“ shrnula jednání europoslankyně Olga Sehnalová.

Na závěr pracovního oběda zazněla shoda, že se v dialogu všech zúčastněných stran bude v následujících měsících pokračovat.

„Považovala jsem za důležité podpořit debatu o překážkách, které brání tomu, abychom měli skutečně kvalitní železniční dopravní spojení mezi ČR a SRN. O tom, že je to téma navýsost aktuální zejména pro českou stranu, není sporu. Pro rozvoj regionu i konkurenceschopnost železniční dopravy v České republice v evropském kontextu je to naprosto klíčové spojení a proto jsem ráda, že se účastníci dohodli na pokračování této diskuse a hledání optimálního řešení pro obě strany," doplnila europoslankyně Sehnalová.

Datum: 4.12.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]