Cesta k digitální Evropě? Česká republika se řadí k horšímu průměru

Vytvoření jednotného digitálního trhu v EU je jednou z hlavních priorit Junckerovy Evropské komise. V květnu letošního roku se očekává zveřejnění strategie, jejímž cílem bude vytvořit vhodné podmínky pro evropské občany a podniky, aby lépe využívali přeshraničních příležitostí, které digitální technologie nabízejí.

Komise tento týden zveřejnila statistiku, jak si jednotlivé členské státy EU stojí na cestě k digitální Evropě. Z analýzy dat (převážně z let 2013 a 2014) je patrné, že připravenost na digitalizaci se v Evropě značně liší, převážně pak v oblasti digitální veřejné správy. Česká republika patří k horšímu průměru – alespoň základními digitálními schopnosti disponuje přibližně polovina obyvatel. Naopak obchodníci prodávající na internetu patří k evropské špičce. K nejhorším zemím se řadí ČR v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb.

Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který je v Evropském parlamentu primárně zodpovědný za digitální agendu, k indexu poznamenala: „Nakupování na internetu pro občany, elektronická fakturace pro podnikatele, e-volby – jen pár příkladů, kde digitalizace má usnadnit život občanům Evropské unie. Velké ambice a možné přínosy je ale nutné porovnat se současnou realitou. Je společnost na digitalizaci skutečně připravena? O přínosech jednotného digitálního trhu pro vytváření pracovních míst a posilování konkurenceschopnosti se vede prakticky každodenní debata a nikdo o nich nepochybuje. Digitalizace ale nesmí vést k vyloučení ani diskriminaci občanů, kteří se v digitálním prostředí nemohou nebo nechtějí pohybovat. A takových je v EU téměř polovina. Doufám, že tuto skutečnost Komise ve strategii pro vytvoření digitálního trhu vezme v potaz.“

 

 Jaké jsou hlavní závěry na základě indexu DESI?

 ·         stupeň digitalizace se v jednotlivých zemích liší, takže mezi digitálně nejvyspělejší zemí, Dánskem (známka 0,68 z maxima 1), a zeměmi s horší výkonností (např. Rumunsko, známka 0,31) jsou citelné rozdíly

·         většina Evropanů využívá internet pravidelně: v roce 2014 to bylo průměrně 75 % (72 % v roce 2013), nejvíce (93 %) v Lucembursku, nejméně (48 %) v Rumunsku.

·         Evropané rádi využívají audiovizuální obsah online: 49 % všech Evropanů, kteří používají internet, už hrálo hru nebo si hru, obrázek, film či hudbu stáhlo

·         při zavádění elektronického obchodování čelí malé a střední podniky problémům: pouze 15 % z nich prodává online – a z těchto 15 % méně než pouhá polovina realizuje přeshraniční prodej

·         digitální veřejné služby jsou v některých zemích každodenní realitou, ale v jiných členských státech téměř neexistují: 33 % evropských uživatelů internetu využívá online formuláře a zasílá jejich pomocí informace veřejným orgánům, nejvíce v Dánsku (69 %), nejméně v Rumunsku (6 %). 26 % praktických lékařů v Evropě využívá elektronické zdravotní záznamy a posílá lékárníkům předpisy v elektronické podobě, v jednotlivých zemích je ale praxe velmi různá (nejrozšířenější je v Estonsku, kde tento postup využívají všichni lékaři, naproti tomu na Maltě jej nevyužívá žádný) 

Jak si v porovnání zemí EU vede Česká republika?

Česká republika dosáhla při hodnocení celkového skóre 0,46, což ji řadí v EU na 17. místo. Čeští občané vykazují dobrou úroveň digitálních dovedností (76 % z nich používá internet pravidelně, 57 % disponuje alespoň základními digitálními dovednosti). Díky tomu mohou internet využívat k široké škále aktivit. Čeští uživatelé internetu si poměrně oblíbili internetové bankovnictví (58 %) a na internetu také nakupují (52 %). České malé a střední podniky jsou v EU na špičce v online prodeji, a pokud jde o obrat z tohoto prodeje, patří jim přední místa. Česká republika však dosahuje podprůměrných výsledků v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb. Tato oblast zůstává pro ČR hlavní výzvou. Svědčí o tom pouhých 14 % uživatelů, kteří internet využívají k vyplňování a zasílání formulářů orgánům veřejné správy (to ČR řadí na 26. místo v Unii).

Česká republika tak celkově výsledky spadá do skupiny středně výkonných států. V jejím rámci se nicméně řadí mezi podprůměr.

Co je index DESI a jak se počítá?

Index DESI (digitální ekonomika a společnost) poskytuje ke každé zemi přehled týkající se konektivity (zjednodušeně kvality připojení na internet), internetových dovedností uživatelů, digitálních technologií (mj. nakupování na internetu či fakturace) a digitálních veřejných služeb (např. veřejná správa či elektronické zdravotnictví). Kombinuje tak více než 30 ukazatelů, maximální možnou dosaženou hodnotou je 1.

Zdroj: Evropská komise

Datum: 26.2.2015

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]