Cesta k digitální Evropě? Česká republika se řadí k horšímu průměru

Vytvoření jednotného digitálního trhu v EU je jednou z hlavních priorit Junckerovy Evropské komise. V květnu letošního roku se očekává zveřejnění strategie, jejímž cílem bude vytvořit vhodné podmínky pro evropské občany a podniky, aby lépe využívali přeshraničních příležitostí, které digitální technologie nabízejí.

Komise tento týden zveřejnila statistiku, jak si jednotlivé členské státy EU stojí na cestě k digitální Evropě. Z analýzy dat (převážně z let 2013 a 2014) je patrné, že připravenost na digitalizaci se v Evropě značně liší, převážně pak v oblasti digitální veřejné správy. Česká republika patří k horšímu průměru – alespoň základními digitálními schopnosti disponuje přibližně polovina obyvatel. Naopak obchodníci prodávající na internetu patří k evropské špičce. K nejhorším zemím se řadí ČR v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb.

Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který je v Evropském parlamentu primárně zodpovědný za digitální agendu, k indexu poznamenala: „Nakupování na internetu pro občany, elektronická fakturace pro podnikatele, e-volby – jen pár příkladů, kde digitalizace má usnadnit život občanům Evropské unie. Velké ambice a možné přínosy je ale nutné porovnat se současnou realitou. Je společnost na digitalizaci skutečně připravena? O přínosech jednotného digitálního trhu pro vytváření pracovních míst a posilování konkurenceschopnosti se vede prakticky každodenní debata a nikdo o nich nepochybuje. Digitalizace ale nesmí vést k vyloučení ani diskriminaci občanů, kteří se v digitálním prostředí nemohou nebo nechtějí pohybovat. A takových je v EU téměř polovina. Doufám, že tuto skutečnost Komise ve strategii pro vytvoření digitálního trhu vezme v potaz.“

 

 Jaké jsou hlavní závěry na základě indexu DESI?

 ·         stupeň digitalizace se v jednotlivých zemích liší, takže mezi digitálně nejvyspělejší zemí, Dánskem (známka 0,68 z maxima 1), a zeměmi s horší výkonností (např. Rumunsko, známka 0,31) jsou citelné rozdíly

·         většina Evropanů využívá internet pravidelně: v roce 2014 to bylo průměrně 75 % (72 % v roce 2013), nejvíce (93 %) v Lucembursku, nejméně (48 %) v Rumunsku.

·         Evropané rádi využívají audiovizuální obsah online: 49 % všech Evropanů, kteří používají internet, už hrálo hru nebo si hru, obrázek, film či hudbu stáhlo

·         při zavádění elektronického obchodování čelí malé a střední podniky problémům: pouze 15 % z nich prodává online – a z těchto 15 % méně než pouhá polovina realizuje přeshraniční prodej

·         digitální veřejné služby jsou v některých zemích každodenní realitou, ale v jiných členských státech téměř neexistují: 33 % evropských uživatelů internetu využívá online formuláře a zasílá jejich pomocí informace veřejným orgánům, nejvíce v Dánsku (69 %), nejméně v Rumunsku (6 %). 26 % praktických lékařů v Evropě využívá elektronické zdravotní záznamy a posílá lékárníkům předpisy v elektronické podobě, v jednotlivých zemích je ale praxe velmi různá (nejrozšířenější je v Estonsku, kde tento postup využívají všichni lékaři, naproti tomu na Maltě jej nevyužívá žádný) 

Jak si v porovnání zemí EU vede Česká republika?

Česká republika dosáhla při hodnocení celkového skóre 0,46, což ji řadí v EU na 17. místo. Čeští občané vykazují dobrou úroveň digitálních dovedností (76 % z nich používá internet pravidelně, 57 % disponuje alespoň základními digitálními dovednosti). Díky tomu mohou internet využívat k široké škále aktivit. Čeští uživatelé internetu si poměrně oblíbili internetové bankovnictví (58 %) a na internetu také nakupují (52 %). České malé a střední podniky jsou v EU na špičce v online prodeji, a pokud jde o obrat z tohoto prodeje, patří jim přední místa. Česká republika však dosahuje podprůměrných výsledků v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb. Tato oblast zůstává pro ČR hlavní výzvou. Svědčí o tom pouhých 14 % uživatelů, kteří internet využívají k vyplňování a zasílání formulářů orgánům veřejné správy (to ČR řadí na 26. místo v Unii).

Česká republika tak celkově výsledky spadá do skupiny středně výkonných států. V jejím rámci se nicméně řadí mezi podprůměr.

Co je index DESI a jak se počítá?

Index DESI (digitální ekonomika a společnost) poskytuje ke každé zemi přehled týkající se konektivity (zjednodušeně kvality připojení na internet), internetových dovedností uživatelů, digitálních technologií (mj. nakupování na internetu či fakturace) a digitálních veřejných služeb (např. veřejná správa či elektronické zdravotnictví). Kombinuje tak více než 30 ukazatelů, maximální možnou dosaženou hodnotou je 1.

Zdroj: Evropská komise

Datum: 26.2.2015

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Na film Cigán se do Evropského parlamentu přišli podívat komisaři i velvyslanec

10.4.2013 | Záznam z promítán filmu Cigán v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]