Cesta k digitální Evropě? Česká republika se řadí k horšímu průměru

Vytvoření jednotného digitálního trhu v EU je jednou z hlavních priorit Junckerovy Evropské komise. V květnu letošního roku se očekává zveřejnění strategie, jejímž cílem bude vytvořit vhodné podmínky pro evropské občany a podniky, aby lépe využívali přeshraničních příležitostí, které digitální technologie nabízejí.

Komise tento týden zveřejnila statistiku, jak si jednotlivé členské státy EU stojí na cestě k digitální Evropě. Z analýzy dat (převážně z let 2013 a 2014) je patrné, že připravenost na digitalizaci se v Evropě značně liší, převážně pak v oblasti digitální veřejné správy. Česká republika patří k horšímu průměru – alespoň základními digitálními schopnosti disponuje přibližně polovina obyvatel. Naopak obchodníci prodávající na internetu patří k evropské špičce. K nejhorším zemím se řadí ČR v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb.

Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který je v Evropském parlamentu primárně zodpovědný za digitální agendu, k indexu poznamenala: „Nakupování na internetu pro občany, elektronická fakturace pro podnikatele, e-volby – jen pár příkladů, kde digitalizace má usnadnit život občanům Evropské unie. Velké ambice a možné přínosy je ale nutné porovnat se současnou realitou. Je společnost na digitalizaci skutečně připravena? O přínosech jednotného digitálního trhu pro vytváření pracovních míst a posilování konkurenceschopnosti se vede prakticky každodenní debata a nikdo o nich nepochybuje. Digitalizace ale nesmí vést k vyloučení ani diskriminaci občanů, kteří se v digitálním prostředí nemohou nebo nechtějí pohybovat. A takových je v EU téměř polovina. Doufám, že tuto skutečnost Komise ve strategii pro vytvoření digitálního trhu vezme v potaz.“

 

 Jaké jsou hlavní závěry na základě indexu DESI?

 ·         stupeň digitalizace se v jednotlivých zemích liší, takže mezi digitálně nejvyspělejší zemí, Dánskem (známka 0,68 z maxima 1), a zeměmi s horší výkonností (např. Rumunsko, známka 0,31) jsou citelné rozdíly

·         většina Evropanů využívá internet pravidelně: v roce 2014 to bylo průměrně 75 % (72 % v roce 2013), nejvíce (93 %) v Lucembursku, nejméně (48 %) v Rumunsku.

·         Evropané rádi využívají audiovizuální obsah online: 49 % všech Evropanů, kteří používají internet, už hrálo hru nebo si hru, obrázek, film či hudbu stáhlo

·         při zavádění elektronického obchodování čelí malé a střední podniky problémům: pouze 15 % z nich prodává online – a z těchto 15 % méně než pouhá polovina realizuje přeshraniční prodej

·         digitální veřejné služby jsou v některých zemích každodenní realitou, ale v jiných členských státech téměř neexistují: 33 % evropských uživatelů internetu využívá online formuláře a zasílá jejich pomocí informace veřejným orgánům, nejvíce v Dánsku (69 %), nejméně v Rumunsku (6 %). 26 % praktických lékařů v Evropě využívá elektronické zdravotní záznamy a posílá lékárníkům předpisy v elektronické podobě, v jednotlivých zemích je ale praxe velmi různá (nejrozšířenější je v Estonsku, kde tento postup využívají všichni lékaři, naproti tomu na Maltě jej nevyužívá žádný) 

Jak si v porovnání zemí EU vede Česká republika?

Česká republika dosáhla při hodnocení celkového skóre 0,46, což ji řadí v EU na 17. místo. Čeští občané vykazují dobrou úroveň digitálních dovedností (76 % z nich používá internet pravidelně, 57 % disponuje alespoň základními digitálními dovednosti). Díky tomu mohou internet využívat k široké škále aktivit. Čeští uživatelé internetu si poměrně oblíbili internetové bankovnictví (58 %) a na internetu také nakupují (52 %). České malé a střední podniky jsou v EU na špičce v online prodeji, a pokud jde o obrat z tohoto prodeje, patří jim přední místa. Česká republika však dosahuje podprůměrných výsledků v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb. Tato oblast zůstává pro ČR hlavní výzvou. Svědčí o tom pouhých 14 % uživatelů, kteří internet využívají k vyplňování a zasílání formulářů orgánům veřejné správy (to ČR řadí na 26. místo v Unii).

Česká republika tak celkově výsledky spadá do skupiny středně výkonných států. V jejím rámci se nicméně řadí mezi podprůměr.

Co je index DESI a jak se počítá?

Index DESI (digitální ekonomika a společnost) poskytuje ke každé zemi přehled týkající se konektivity (zjednodušeně kvality připojení na internet), internetových dovedností uživatelů, digitálních technologií (mj. nakupování na internetu či fakturace) a digitálních veřejných služeb (např. veřejná správa či elektronické zdravotnictví). Kombinuje tak více než 30 ukazatelů, maximální možnou dosaženou hodnotou je 1.

Zdroj: Evropská komise

Datum: 26.2.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]