Bude Fond solidarity další obětí škrtů?

Ničivé povodně roku 2002 daly v Evropské unii vzniknout tzv. Fondu solidarity, který je se s ročním stropem představujícím 1 miliardu eur připraven pomoci poškozeným evropským zemím v případě závažné přírodní katastrofy. I letošní povodně postavily Českou republiku do situace, kdy bude o pomoc z Fondu solidarity Evropské unie s největší pravděpodobností opět žádat. Svoji žádost musí Evropské komisi předložit do deseti týdnů.

Pomoc z Fondu solidarity se týká závažných přírodních katastrof, které způsobí škody v odhadované výši přes 3 miliardy eur (v cenách roku 2002) nebo škody vyšší než 0,6 % hrubého národního důchodu (HND). V případě České republiky je to 871,618 milionů eur. Pomoc však může být udělena i v případě, že škody nedosáhnou tohoto limitu, ale způsobí velké regionální problémy. Od roku 2002 do současnosti čerpala Česká republika pomoc z fondu zatím jen třikrát, pokaždé po záplavách. V srpnu 2002 takto z Evropské unie získala 129 milionů eur, v květnu 2010 pomoc činila 5,1 milionu eur a v srpnu 2010 to bylo 10,9 milionu eur.

Fond solidarity je financován mimo rámec běžného rozpočtu EU. Jednotlivé žádosti o finanční pomoc musí na základě návrhu Komise schválit Evropský parlament a Rada. Roční strop Fondu představuje 1 miliardu eur. Tato částka byla od vytvoření fondu v roce 2002 vždy dostatečná. Nejvyšší částka byla vyplacena právě v uvedeném roce (ve výši 728 milionů eur), druhá nejvyšší (622 milionů eur) v roce 2009. Letos bylo z fondu vyplaceno zatím jen 15 milionů eur.

Vzhledem k současnému složitému vyjednávání o rozpočtu Evropské unie na roky 2014 – 2020 se však poprvé od založení Fondu objevily zprávy, že financování bude složitější. První důvody k obavám zavdal minulý týden komisař pro rozpočet, Janusz Lewandowski, když řekl, že pomoc z Fondu solidarity bude v roce 2013 náročné získat. Nemáme zdroje, určitě ne pro Fond solidarity. V roce 2013 to není možné,“ uvedl komisař před skupinou novinářů v Bruselu. Následně jeho slova mírnila mluvčí komise, Shirin Wheelerová, která uvedla, že výrok Lewandowského se týkal jen menších částek. „Není žádný důvod, aby pomoc nebyla schválena a vyplacena tento rok,“ řekla agentuře ČTK.

Nervozita okolo financování Fondu solidarity však roste. Ačkoli je mobilizován na základě konkrétní žádosti postiženého členského státu, a nejde tedy o rozpočtovou složku EU, přesto se fond stal strategickou figurkou ve hře o vyjednávání rozpočtu Evropské unie na roky 2014 – 2020. Některé státy totiž údajně požadují snížení jeho stropu o polovinu, tedy na 500 milionů eur. Tento požadavek je však dlouhodobě pro Evropský parlament nepřijatelný, neboť se již několikrát v minulosti stalo, že požadavek členských států na pomoc tuto hranici převyšoval.

„Bohužel, ideologie škrtů, která jako nákaza zasáhla myšlení evropských, vesměs pravicových vlád, se odráží i na jejich ochotě financovat společně evropské programy. Je to vidět nejen na těžkopádném vyjednávání o tzv. víceletém finančním rámci, ale obětí je i Fond solidarity. Zajímalo by mne, jak se k tomuto návrhu staví česká vláda? Ukáže to totiž na to, jak vypadá ve skutečnosti naše solidarita, pokud k ní nevztahujeme ruku shodou okolností my sami,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), na svém blogu.

Sociální demokraté v Evropském parlamentu již dříve dali jasně najevo, že přijde-li na jeho půdu prosba o schválení žádosti na finanční pomoc České republice a dalších letošními záplavami postižených zemí, budou hlasovat pro tento návrh a přispějí k hladkému průběhu jeho projednávání.

O rozpočtu EU má Evropský parlament hlasovat na plenárním zasedání v červenci.

Datum: 11.6.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]