Aktuality z Evropského parlamentu - 43. týden

Olga Sehnalová se ve 43. týdnu zúčastnila Plenárního shromáždění ve Štrasburku.
Nejdůležitějším bodem jednání byl rozpočet EU na rok 2010. Tento rozpočet je schvalován v době ratifikace Lisabonské smlouvy, která podstatným způsobem změní rozhodovací procesy v Evropské Unii a upravuje kompetence v řadě oblastí. Vzrůstá i role Evropského parlamentu, což se promítlo i v množství pozměňovacích návrhů, o kterých parlament rozhodoval.
Důležitým bodem jednání bylo mimo jiné téma ochrany klimatu v souvislosti s nadcházející konferencí OSN v Kodani. Pro Evropský parlament je tato oblast jednou z priorit, zástupci Rady a Komise proto informovali o přípravách na kodaňský summit. Právě od něj Evropská unie očekává zásadní pokrok, kterého je nutno dosáhnout ve shodě s dalšími světovými velmocemi.
Během týdne probíhala řada dalších jednání, dílčích zasedání pracovních skupin, výborů a politických frakcí. Významným setkáním bylo také zasedání Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění (EMPA), jehož hlavním cílem je budování partnerských vztahů EU se zeměmi středomoří. Předsedou tohoto významného shromáždění je předseda EP Jerzy Buzek.
V rámci hodnocení týdne plenárního zasedání ve Štrasburku samozřejmě nelze opomenout ani návštěvu z Kroměříže v Evropském parlamentu, o které píšeme na jiném místě.

Datum: 25.10.2009

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]