Aktuality z Evropského parlamentu - 51. týden

Poslední jednání Evropského parlamentu v letošním roce se uskutečnilo ve Štrasburku. Plenární zasedání se neslo ve znamení končícího švédského předsednictví a probíhající kodaňské klimatické konference. Hlavními tématy však byly dopady hospodářské krize a využití různých nástrojů k jejímu překonání či alespoň zmírnění v různých regionech a odvětvích. Svou odezvu našlo toto téma také v hlavním schváleném dokumentu, kterým je schválený souhrnný rozpočet EU na rok 2010. Rozhodovalo se však také například o některých dílčích programech, např. o využití prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, na základě žádosti několika evropských zemí na konkrétní pomoc lidem z regionů postižených ukončením či přesunutím výroby, parlament se zabýval i dalšími možnými nástroji např. podporou vzniku malých firem, jejímž smyslem je usnadnit lidem bez práce založení vlastní firmy. Evropský parlament se zabýval také obtížnou situací v zemědělství, otázkami mezinárodním obchodu, vzájemného uznávání odborných kvalifikací jako nezbytného předpokladu fungujícího jednotného evropského trhu práce. Značná část programu se věnovala vztahům k třetím zemím – debata o situace na Blízkém Východě, v Afganistanu, Bělorusku, Demokratické republice Kongo, ale také rozvojové pomoci chudým zemím ve vazbě na mezinárodní obchod. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy byla těmto rozpravám přítomna vysoká komisařka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová. Paní komisařka byla také hostem jednání frakce S&D, která ji do této pozice navrhla a prosadila. Mimo hlavní plenární zasedání se Olga Sehnalová zúčastnila řady dalších menších setkání – na závěr každého dne jednání frakce, pracovní skupiny výboru pro dopravu, setkání předsednictva delegace EU-Izrael, pracovní skupiny EP pro Blízký Východ, Fóra pro Dunaj, atd. Milými hosty v době plenárního zasedání ve Štrasburku byla návštěva skupiny senátorů za ČSSD. Součástí jejich programu byla mimo jiné beseda se stranickými kolegy - poslanci EP a odcházejícím komisařem Vladimírem Špidlou.Významnou událostí v průběhu plenárního zasedání bylo udělení Sacharovovy ceny za rok 2009, která byla z rozhodnutí Evropského parlamentu udělena ruskému středisku pro lidská práva Memorial a třem hlavním aktivistům Olegu Orlovovi, Sergei Kovalevovi a Ludmile Alexejevě, jakož I všem ostatním ochráncům lidských práv v Rusku.
V pátek po návratu ze Štrasburku se Olga Sehnalová sešla se sociálně demokratickými ženami v Kroměříži.

Datum: 22.12.2009

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]