Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 9. týden (28. 2. - 6. 3. 2011)

V tomto týdnu probíhala v Bruselu řada jednání výborů a frakce. V kanceláři Olgy Sehnalové se podle plánu vystřídali stážisté – Milana Zubíčka vystřídal Petr Sulženko. Z pohledu Olgy Sehnalové byly nejvýznamnější výbory IMCO, kde se hlasovalo mimo jiné o její zprávě o odborném vzdělávání v Evropě, která byla přijata a výbor TRAN, kde proběhla rozprava o dvou důležitých zprávách. Jednak to byla zpráva k bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 a strategie pro Evropu jako přední turistickou destinaci. V této souvislosti se Olga Sehnalová zúčastnila rovněž semináře organizovaného Evropskou asociací hotelů a restaurací HOTREC o klasifikačních systémech hotelů, kde se setkala rovněž s českými zástupci v tomto sdružení. Na jednání frakce socialistů vystoupil jako host předseda evropských odborů John Monks. Na nadcházejícím jednání pléna ve Štrasburku se bude jednat z pohledu frakce socialistů o zásadní zprávě, která se týká tzv. DANĚ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ. Olga Sehnalová se po svém návratu do ČR se setkala v kanceláři se zástupci českého filmového průmyslu, zúčastnila jednání Rady města Kroměříže a týž den se přesunula do Říma na zasedání plenárního zasedání Středomořského parlamentního shromáždění. O víkendu se zúčastnila plesu ČSSD v Luhačovicích a v neděli pak tradičního slavnostního zasedání Sociálně demokratických žen k MDŽ v Praze a setkání Chaverut ve Valašském Meziříčí, kde se zúčastnila besedy s velvyslancem Státu Izrael v ČR p. Levym.

Datum: 7.3.2011

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]