Aktuality nejen z Evropského parlamentu 6. týden (6. - 12. 2. 2012)

Výborový bruselský týden začal jednáními s evropskými odbornými partnery k problematice eCall, ke které Olga Sehnalová svolala jako zpravodajka následně první schůzku stínových zpravodajů.

V pondělí zasedal také výbor IMCO, kterému předcházela pracovní skupina frakce, na které Olga Sehnalova jako stínová zpravodajka představila pozici ke zprávě k nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely. Zpráva byla na výboru IMCO odhlasována.

Zasedal také výbor pro dopravu a cestovní ruch TRAN. Na pracovní skupině S&D v dopravním výboru Olga Sehnalova obdržela stínové zpravodajství ke zprávě ke sdělení Komise o právech cestujících ve všech druzích dopravy. Navrhla také společné jednání s kolegy ve výboru pro regionální rozvoj k problematice revize nařízení k TEN-T a CEF.

Pracovní skupina S&D na výboru IMCO pak projednala pracovní program Komise na rok 2012 a priority frakce v dalším období. Zasedalo i Dunajské fórum EP, které se zabývalo oblastí energetiky. Na jednání byla mimo jiné pozvána z Ministerstva průmyslu a obchodu koordinátorka pro energetiku za Českou republiku ing. Svitáková.

Na zasedání frakce Socialistů a demokratů vystoupil jako host evropský komisař Štefan Fülle a bývalý rakouský kancléř Franz Vranitzky. Významná část debaty se týkala výměny názorů poslanců ke smlouvě ACTA. Konalo se také slavnostní setkání frakce v polovině funkčního období.

Po návratu do České republiky se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání Rady města Kroměříže, věnovala se různým schůzkách v poslanecké kanceláři a vedla schůzi MO ČSSD Kroměříž. V sobotu se pak zúčastnila tradičního Hanáckého bálu v Kojetíně.

Datum: 13.2.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]