Aktuality nejen z Evropského parlamentu 6. týden (6. - 12. 2. 2012)

Výborový bruselský týden začal jednáními s evropskými odbornými partnery k problematice eCall, ke které Olga Sehnalová svolala jako zpravodajka následně první schůzku stínových zpravodajů.

V pondělí zasedal také výbor IMCO, kterému předcházela pracovní skupina frakce, na které Olga Sehnalova jako stínová zpravodajka představila pozici ke zprávě k nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely. Zpráva byla na výboru IMCO odhlasována.

Zasedal také výbor pro dopravu a cestovní ruch TRAN. Na pracovní skupině S&D v dopravním výboru Olga Sehnalova obdržela stínové zpravodajství ke zprávě ke sdělení Komise o právech cestujících ve všech druzích dopravy. Navrhla také společné jednání s kolegy ve výboru pro regionální rozvoj k problematice revize nařízení k TEN-T a CEF.

Pracovní skupina S&D na výboru IMCO pak projednala pracovní program Komise na rok 2012 a priority frakce v dalším období. Zasedalo i Dunajské fórum EP, které se zabývalo oblastí energetiky. Na jednání byla mimo jiné pozvána z Ministerstva průmyslu a obchodu koordinátorka pro energetiku za Českou republiku ing. Svitáková.

Na zasedání frakce Socialistů a demokratů vystoupil jako host evropský komisař Štefan Fülle a bývalý rakouský kancléř Franz Vranitzky. Významná část debaty se týkala výměny názorů poslanců ke smlouvě ACTA. Konalo se také slavnostní setkání frakce v polovině funkčního období.

Po návratu do České republiky se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání Rady města Kroměříže, věnovala se různým schůzkách v poslanecké kanceláři a vedla schůzi MO ČSSD Kroměříž. V sobotu se pak zúčastnila tradičního Hanáckého bálu v Kojetíně.

Datum: 13.2.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]