Aktuality nejen z Evropského parlamentu – 6. týden 2010

Od 8 do 11. února se uskutečnilo jedno z nejdůležitějších plenárních zasedání Evropského parlamentu v tomto legislativním období. Stěžejním, i když zdaleka ne jediným, bodem programu bylo hlasování o nové Evropské komisi. Po slyšení všech designovaných kandidátů, které probíhalo v minulých týdnech, již poslanci hlasovali o komisi jako celku. Hlasování předcházelo projednání a schválení dalšího důležitého dokumentu, a to meziinstitucionální dohody mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem o pravidlech spolupráce a zapojení do rozhodovacího procesu po ratifikaci Lisabonské smlouvy. Evropský parlament získává na základě této dohody v souladu s Lisabonskou smlouvou nové pravomoci včetně jisté formy legislativní iniciativy. Olga Sehnalová se účastnila všech zasedání frakce Socialistů a Demokratů, kde se jednalo o postupu a hlasování k jednotlivým projednávaným bodům. V úterý proběhlo další pravidelné setkání všech českých europoslanců, které tentokrát pořádala delegace ČSSD. Pozvání na toto jednání přijali také velvyslankyně ČR při EU Milena Vincenová a za několik minut poté již nově zvolený český komisař pro rozšíření EU Štefan Fülle. Nová Evropská komise obdržela poměrně silný mandát, když PRO hlasovalo 488 evropských poslanců z celkových 736. Čeští europoslanci byli při schvalování rozděleni. Novou komisi podpořili poslanci a poslankyně ČSSD a KDU-ČSL a několik poslanců za KSČM. Pro zajímavost v nové 27 členné komisi je 14 dosavadních komisařů, včetně jejího předsedy Josého Manuella Barrosa. Z pohledu zastoupení žen je potěšitelné, že se počet komisařek zvýšil o jednu na celkových devět, přičemž Catherine Ashtonová zaujímá důležitý post místopředsedkyně komise pro bezpečnost a vnější vztahy.
Rovnost pohlaví v EU, zpráva za rok 2009, byla ostatně tématem jednání EP již v pondělí. Ač v pozdních nočních hodinách, diskuze ukázala velký zájem o toto téma a opravdovou snahu řešit problémy jako je rovnost v odměňování, dopady ekonomické krize na ženy, spojení rodinného a pracovního života, násilí na ženách, zastoupení žen v rozhodovacích procesech atd. Olga Sehnalová v této debatě samozřejmě nechyběla a vystoupila s projevem o možnostech lepšího prosazení žen v politice i bez kvót, pokud budou nastoleny skutečně rovné šance pro všechny kandidáty, nejen ženy. Mottem jejího příspěvku bylo: „Chtít rovné šance neznamená chtít privilegia." Na toto téma pak navázala i při oficiálním obědu s předsedkyní evropských sociálních demokratek (PES W) Zitou Gurmai.
Dalším velmi důležitým a ostře sledovaným bodem programu bylo schvalování dohody o protiteroristické spolupráci mezi EU a USA – SWIFT, která předpokládala na prozatímní dobu 9 měsíců sdílení s americkou stranou bankovních údajů o všech evropských transakcích z důvodu předcházení a zjištění nekalých finančních transakcí zaměřených na podporu terorismu. Tato dohoda byla podrobena velké kritice ze strany evropských poslanců napříč politickým spektrem, jelikož švédským předsednictvem, které ji podepsalo koncem roku 2009, nebyl EP konzultován. I tento fakt valnou mírou přispěl k odmítnutí této smlouvy velkou většinou. Ukázalo se, že se EP v době platnosti Lisabonské smlouvy stává skutečným partnerem Rady a s jeho názory se musí počítat.
Kromě těchto důležitých bodů byl program Olgy Sehnalové jakožto místopředsedkyně delegace pro vztahy EU-Izrael zaměřen i na otázky Blízkého Východu. Ve středu spolupředsedala jednání této delegace a podílela se na přípravě programu oficiální návštěvy členů delegace v Izraeli, která se uskuteční příští týden. Do celého spektra blízko-východní politiky zapadá jednání pracovní skupiny Parlamentního shromáždění pro Středozemí, na jejíž práci se Olga Sehnalová také podílí.
Štrasburské počasí ukázalo, že schopnost místního letiště vyrovnat se s čerstvou nadílkou sněhu může být někdy stejně nepředvídatelné, jako bývají jednání EP. Čtvrteční let do Prahy byl totiž zrušen a tak řada nejen českých poslanců musela strávit další noc ve Štrasburku. Vše dopadlo dobře a všichni v pátek dříve nebo později šťastně dorazili domů.
Týden ale končí až nedělí a to už Olga Sehnalová opět seděla v letadle, tentokrát z Vídně do Tel-Avivu s delegací pro vztahy EU-Izrael.

Datum: 21.2.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]