Aktuality nejen z Evropského parlamentu 50.týden (13.12. - 18.12. 2011)

V uplynulém týdnu se konalo ve Štrasburku poslední plenární zasedání v letošním roce. Z pohledu parlamentní činnosti Olgy Sehnalové považujeme za dûležité závěrečné hlasování o tzv. Bílé knize o dopravê do roku 2050, tedy tzv. Groschovy zprávy o vytvoření budoucího jednotného evropského dopravního prostoru. K této zprávě Olga Sehnalová jako stínová zpravodajka frakce Socialistů a demokratů vystoupila na plénu s doporučením zprávu schválit ve znění vyjednaných kompromisů. Zklamání představuje pouze jisté rozvolnění pravidel pokud se týká možnosti členských států povolovat na svém území tzv.megatrucky. Zpráva byla nakonec na plénu schválena velkou většinou. Z dalšího progamu proběhla tradiční přípravná jednání frakce Socialistů a demokratů. Proběhla také schůzka české sociálně demokratické delegace v Evropském parlamentu, která mimo jiné schválila na návrh Olgy Sehnalové poskytnuti symbolického příspěvku na obnovu tábora na ostrově Utoya. Poslanci české a slovenské delegace se také sešli ke společnému jednání se všemi kandidáty na príštího předsedu frakce, kteří diskutovali o svých představách a politických i organizačních prioritách. Na jednání pléna proběhla také zásadní debata o výsledcích jednání Evropské rady a hodnocení polského předsednictví v Radě EU.
Významnou udalostí bylo také předávání Sacharovovy ceny aktivistum tzv. Arabského jara. Vzhledem k tomu, ze se jednalo také o plenární zasedání v polovině funkčního období, vystoupil se svým posledním hodnotícím projevem končící předseda Evropského parlamentu pan Jerzy Buzek. O dalších bodech programu píšeme na jiném místě. Ve Štrasburku jsme také přivítali návštevnickou skupinu složenou z výherců vědomostního kvízu z Madarských a Polských dnů doplněnou o nejzručnější mladé zubní laboranty z České republiky, kteří uspěli v mezinárodní soutěži Dent Cup. Ve Štrasburku proběhlo také jednáni delegace EU-Čína a tradičně také pracovní skupiny SD ve výborech TRAN, IMCO a CULT. Milou událostí bylo i vánočně laděné setkání s českými tlumočníky a tlumočnicemi v Evropském parlamentu.
Po návratu do ĆR se Olga Sehnalová věnovala výběru dalších deseti stážistů do své bruselské kanceláře v EP pro léta 2012-2013. Do výběrového řízení se tentokrát přihlásilo více než padesát uchazečů různého odborného zaměření.

Datum: 20.12.2011

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]