Aktuality nejen z Evropského parlamentu 4.týden (23.1 - 29.1.2012)

Bruselský výborový týden měl na pořadu jednání všech výborů, kterých je Olga Sehnalová členkou. Tématicky byl věnován hodnocení aktivit odcházejícího polského a prioritám nového dánského předsednictví v jednotlivých oblastech. Na výborech také proběhla volba nového složení předsednictva pro druhou polovinu volebního období. Olga Sehnalová se mimo schůze výboru setkala se zástupci Ministerstva dopravy ČR a zástupci Evropské komise na téma probíhající revize nařízení o transevropských dopravních sítích z pozice ČR. Na výboru TRAN proběhlo také slyšení komisaře Kallase o tragédii výletní lodi Costa Concordia v kontextu evropské námořní bezpečnosti. Dalšími body byl zejména balíček k letištním službám a diskuze ke zprávě k regionálním letištím. Na výboru IMCO se uskutečnila první výměna názoru a slyšení ke zprávě o zavedení systému eCall, kde je Olga Sehnalova hlavní zpravodajkou. Jako host Olgy Sehnalové byl na slyšení přizván zástupce ústředí Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Urbánek, který podal velmi fundovaný výklad z praxe. Následná diskuze byla velmi živá, s vesměs pozitivním pohledem na přínos tohoto systému pro bezpečnost na evropských silnicích. Olga Sehnalova je také stínovou zpravodajkou na výboru CULT ke zprávě o Evropském roku občanů 2013, kde proběhla již druhá výměna názoru s Komisí.
V úterý se Olga Sehnalova zúčastnila v Evropském parlamentu pietní vzpomínky oběti holcaustu pořádanou ve spolupráci s Evropským židovským kongresem. Za Evropský parlament promluvili jeho odcházející i nový předseda Jerzy Buzek a Martin Schulz, jménem vlády státu Izrael ministr Yuli Edelstein. Pietní akce připomněla 70. výročí konání nechvalně známé konference ve Wansee a jako hlavni host vystoupil soudce Gavriel Bach, hlavni žalobce v procesu s válečným zločincem Adolfem Eichmannem.
Ministr Yuli Edelstein byl také hostem zasedání delegace pro vztahy s Izraelem. Olga Sehnalova se zúčastnila také dvou dalších prezentaci, jedna byla věnována železničnímu spojeni Evropy a asijského kontinentu a druhá se zamýšlela nad 25 lety od prvních, stále spíše neúspěšných snah Evropské komise o omezeni rychlosti na evropských silnicích.
Po návratu do ČR zorganizovala Olga Sehnalova v Poslanecké sněmovně ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademii seminář a neformální schůzku k revizi nařízeni o TEN-T. Učastníci z řad poslanců, senátorů ci zástupců krajů a zájmových organizaci měli možnost neformálně diskutovat s představiteli Komise o detailech návrhu, který je v současné době projednáván v Evropském parlamentu. Olga Sehnalova zavitala take krátce na pražskou konferenci k aplikací navigačního systému Gallileo. Uskutečnilo se také Zastupitelstvo města Kroměříže. V pátek se Olga Sehnalova věnovala schůzkám v poslanecké kanceláři a se svým týmem přípravě aktivit pro rok 2012. Jednou z nich bude i mezinárodní konference o vzdělávání Aeduca, o jejíž podpoře jednala se zástupci Univerzity Palackého v Olomouci.

Datum: 30.1.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]