Aktuality nejen z Evropského parlamentu 4.týden (23.1 - 29.1.2012)

Bruselský výborový týden měl na pořadu jednání všech výborů, kterých je Olga Sehnalová členkou. Tématicky byl věnován hodnocení aktivit odcházejícího polského a prioritám nového dánského předsednictví v jednotlivých oblastech. Na výborech také proběhla volba nového složení předsednictva pro druhou polovinu volebního období. Olga Sehnalová se mimo schůze výboru setkala se zástupci Ministerstva dopravy ČR a zástupci Evropské komise na téma probíhající revize nařízení o transevropských dopravních sítích z pozice ČR. Na výboru TRAN proběhlo také slyšení komisaře Kallase o tragédii výletní lodi Costa Concordia v kontextu evropské námořní bezpečnosti. Dalšími body byl zejména balíček k letištním službám a diskuze ke zprávě k regionálním letištím. Na výboru IMCO se uskutečnila první výměna názoru a slyšení ke zprávě o zavedení systému eCall, kde je Olga Sehnalova hlavní zpravodajkou. Jako host Olgy Sehnalové byl na slyšení přizván zástupce ústředí Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Urbánek, který podal velmi fundovaný výklad z praxe. Následná diskuze byla velmi živá, s vesměs pozitivním pohledem na přínos tohoto systému pro bezpečnost na evropských silnicích. Olga Sehnalova je také stínovou zpravodajkou na výboru CULT ke zprávě o Evropském roku občanů 2013, kde proběhla již druhá výměna názoru s Komisí.
V úterý se Olga Sehnalova zúčastnila v Evropském parlamentu pietní vzpomínky oběti holcaustu pořádanou ve spolupráci s Evropským židovským kongresem. Za Evropský parlament promluvili jeho odcházející i nový předseda Jerzy Buzek a Martin Schulz, jménem vlády státu Izrael ministr Yuli Edelstein. Pietní akce připomněla 70. výročí konání nechvalně známé konference ve Wansee a jako hlavni host vystoupil soudce Gavriel Bach, hlavni žalobce v procesu s válečným zločincem Adolfem Eichmannem.
Ministr Yuli Edelstein byl také hostem zasedání delegace pro vztahy s Izraelem. Olga Sehnalova se zúčastnila také dvou dalších prezentaci, jedna byla věnována železničnímu spojeni Evropy a asijského kontinentu a druhá se zamýšlela nad 25 lety od prvních, stále spíše neúspěšných snah Evropské komise o omezeni rychlosti na evropských silnicích.
Po návratu do ČR zorganizovala Olga Sehnalova v Poslanecké sněmovně ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademii seminář a neformální schůzku k revizi nařízeni o TEN-T. Učastníci z řad poslanců, senátorů ci zástupců krajů a zájmových organizaci měli možnost neformálně diskutovat s představiteli Komise o detailech návrhu, který je v současné době projednáván v Evropském parlamentu. Olga Sehnalova zavitala take krátce na pražskou konferenci k aplikací navigačního systému Gallileo. Uskutečnilo se také Zastupitelstvo města Kroměříže. V pátek se Olga Sehnalova věnovala schůzkám v poslanecké kanceláři a se svým týmem přípravě aktivit pro rok 2012. Jednou z nich bude i mezinárodní konference o vzdělávání Aeduca, o jejíž podpoře jednala se zástupci Univerzity Palackého v Olomouci.

Datum: 30.1.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]