Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 39. týden (27. 9. - 3. 10. 2010)

V uplynulém týdnu se uskutečnila řádná jednání všech tří výborů, v nichž je Olga Sehnalová členkou či náhradnicí. Ve výboru CULT měla Olga Sehnalová vystoupení ke zprávě o Evropské občanské iniciativě, kde je stínovou zpravodajkou za frakci SaD. Další zajímavé zprávy se týkaly například budoucnosti odborného vzdělávání, romské problematiky, evropské strategie pro sport a také zprávy ke komunikaci Komise o evropské strategii pro cestovní ruch. Na programu výboru TRAN bylo hlasování o strategii budoucí námořní politiky, zajímavá byla i rozprava a projednání budoucího vývoje sítí TEN-T, rozprava o revizi prvního dopravního balíčku, zpráva o hospodářské soutěži v odvětví dopravy i například o statistice v oblasti evropského cestovního ruchu. Výbor IMCO se zabýval hlasováním o zprávě českého kolegy Kožušníka o budoucnosti evropské normalizace, nicméně mnohem kontroverznější bylo hlasování o harmonizaci evropské hospodářské politiky. V Bruselu se rovněž konalo zasedání delegace EU-Čína. Olga Sehnalová se rovněž ve středu v Bruselu zúčastnila velké celoevropské demonstrace na podporu odborů, do níž se zapojila významná část poslanců za frakci Socialistů a demokratů i představitelé Evropské socialistické strany. Po svém návratu Olga Sehnalová absolvovala jednání výboru Kroměřížska - sdružení pro cestovní ruch, jednala s představitelkou Českého červeného kříže o vzájemné spolupráci apod. V běhu jsou rovněž přípravy Dnů belgické kultury, které začínají již za necelý týden v Kroměříži.

Datum: 4.10.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]