Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 25. týden (20. - 26. 6. 3011)

Jednání výborů a miniplenární zasedání v Bruselu byly hlavními body programu Olgy Sehnalové v uplynulém týdnu. V pondělí a v úterý zasedal výbor pro dopravu. Schválil dvě důležité a očekávané zprávy, a to zprávu o evropském cestovním ruchu a zprávu k bezpečnosti silničního provozu. K oběma zprávám podala Olga Sehnalová řadu pozměňujících návrhů. Zejména zpráva o bezpečnosti silničního provozu je důležitá z pohledu dalších aktivit Komise v tomto směru. Olga Sehnalová podpořila svými pozměňujícími návrhy zejména kvalitnější vzdělávání řidičů, jak při získávání řidičských průkazů, tak v rámci celoživotního učení, včetně podpory center bezpečné jízdy. Přijaty byly i pozměňující návrhy, které se týkají požadavku na bezpečnou infrastrukturu na komunikacích nižších tříd, kde dochází k většině nejtěžších dopravních nehod v kontextu financování z evropských zdrojů. Další pozměňující návrhy musely během vyjednávání přejít z původní podoby spíše do kompromisů. O tzv. Kochově zprávě píšeme i samostatně. Olga Sehnalová na téma Kochovy zprávy vystoupila po jejím odhlasování v úterý 21. června v panelové diskuzi na 5. Konferenci European Road Safety Council. Na jednání výboru pro dopravu došlo ještě k další důležité rozpravě, a to k první výměně názorů o Bílé knize o dopravě, kde je Olga Sehnalová stínovou zpravodajkou frakce socialistů a demokratů.

Ve středu a čtvrtek se uskutečnilo miniplenární zasedání, jehož hlavním programovým bodem byla příprava Evropské rady a zejména projednání šesti kontroverzních zpráv k ekonomickému vládnutí tzv. economic governance package. Pro evropské spotřebitele je dobrou zprávou schválení směrnice o právech spotřebitele, o které rovněž podrobněji píšeme na jiném miste. Důležitými body byla také zpráva o východiscích Společné zemědělské politiky, kde se bohužel nepodařilo zabránit tzv. zastropování přímých plateb, které znevýhodňuje větší farmy, což postihuje i české zemědělce. Stejně důležité byly i zprávy k budoucnosti kohezní politiky a další. V průběhu zasedání se konaly i schůze frakce. Jako mimořádný host k poslancům a poslankyním frakce promluvil Ed Miliband, předseda britské Labor party.

Po návratu do ČR navštívila Olga Sehnalová Centrum dopravního výzkumu v Brně, kde se setkala s náměstkem ministra dopravy Žákem. Odpoledne pak vedla schůzi Místní organizace ČSSD v Kroměříži.

Datum: 28.6.2011

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]