Aktuality nejen z Evropského parlamentu 21.1-27.1.2013

V pondělí se Olga Sehnalová zúčastnila na KÚ Zlínského kraje jednání o dopravním spojení mezi ČR a SR v kontextu revize TEN-T společně s 1.náměstekem hejtmana Jaroslavem Drozdem, 1.náměstkyní Senátu Alenou Gajdůškovou, starostou města Půchova Mariánem Michalcem a dalšími hosty. Po přejezdu do Bruselu se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání výboru TRAN, na němž proběhlo veřejné slyšení o balíčku technické způsobilosti vozidel, kde je Olga Sehnalová zpravodajkou. Na veřejné slyšení byli pozváni zástupci různých zájmových skupin ke zodpovězení otázek, které se týkají tohoto legislativního návrhu.
Významnou událostí tohoto dne, byla také tradiční vzpomínková akce v Evropském parlamentu v souvislosti s připomínkou Mezinárodního dne obětí holocaustu.
Olga Sehnalová se zúčastnila také zasedání výborů CULT, kde přednesla jako stínová zpravodajka frakce SD stanovisko ke zprávě o regulaci on-line hazardu. Důležité bylo také zasedání výboru IMCO, kde se hlasovalo o množství pozměňujících návrhů k balíčku směrnic o veřejných zakázkách a k podmínkám udělování koncesí. Na všech výborech probíhaly také rozpravy s představiteli irského předsednictví o prioritách nadcházející 6 měsíců. Na výboru IMCO se během výměny názorů se zástupci Komise Olga Sehnalová vyjádřila ke zpoždění v návrhu legislativy nutné k zavedení systému eCall.
Mimo tyto výborové aktivity se Olga Sehnalová setkala s ředitelkou Evropské spotřebitelské organizace, se zástupcem Stálého zastoupení ČR, zástupcem CER a reprezentanty dalších zájmových organizací v dopravní a spotřebitelské problematice. Jako místopředsedkyně Delegace pro vztahy s Izraelem se zúčastnila prezentace izraeleské humanitární organizace Israid. Dalším setkáním byla pracovní snídaně skupiny přátel přeshraniční spolupráce.
Po návratu do ČR se Olga Sehnalová v Praze setkala s velvyslankyní Irska J.E. Allison Kelly. Absolvovala několik schůzek na Ministerstvu dopravy a Komise ČSSD pro EU a evropské fondy.
O víkendu proběhlo druhé kolo prezidetské volby.
V neděli se pak Olga Sehnalová zúčastnila krajské konference ČSSD Olomouckého kraje ve Šternberku.

Datum: 28.1.2013

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]