Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 4. týden 2010

V tomto týdnu probíhala v Bruselu zasedání výborů. Na pořadu jednání Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) byl mimo jiné bod – Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci, kde byla Olga Sehnalová určena jako stínová zpravodajka frakce Socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. K návrhu stanoviska zpravodajky paní poslankyně Dominique Vlasto z frakce Evropské lidové strany bylo podáno během určené lhůty 38 pozměňujících návrhů. Úkolem stínové zpravodajky je připravit oponentní stanovisko a posoudit pozměňující návrhy z pohledu své frakce, případně vyjednat kompromisní návrhy s doporučením pro hlasování. V pondělí se tak uskutečnila k tomuto bodu pracovní skupina frakce, kde Olga Sehnalová informovala kolegy o svém postupu a stanovisku, které pak přednesla na jednání výboru. Hlasování o zprávě bylo na pořadu dne ve středu. K dalším bodům programu na jednání výboru pro dopravu byla výměna názorů s představiteli španělské vlády pro otázky dopravy a cestovního ruchu na téma jejich priorit v době současného španělského předsednictví. Významné z tohoto pohledu jsou nové kompetence EU v oblasti cestovního ruchu po schválení Lisabonské smlouvy. Dalšími tématy byly otázky bezpečnostních opatření na letištích a jejich financování, otázka pracovní doby řidičů nákladních automobilů a určité sjednocení sankcí za jejich porušování, dále otázky přepravních formalit v námořní dopravě, projednány byly také rozpočtové záležitosti ve smyslu plnění rozpočtu. EU za rok 2008 – oddíl Komise a výkonné agentury a udělení absolutoria.
Mimo program výboru se Olga Sehnalová zúčastnila jednání Delegace pro vztahy EU-Čína a také neformálního diskusního večera na téma Islám v Evropě. Od čtvrtka se Olga Sehnalová věnovala svým aktivitám v ČR, zúčastnila se zasedání Zastupitelstva města Kroměříže a v pátek jednání na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, s představiteli univerzity o možnostech vzájemné spolupráce. V sobotu byla přítomna zasedání ÚVV ČSSD v Praze.

Datum: 1.2.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]