Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 4. týden 2010

V tomto týdnu probíhala v Bruselu zasedání výborů. Na pořadu jednání Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) byl mimo jiné bod – Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci, kde byla Olga Sehnalová určena jako stínová zpravodajka frakce Socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. K návrhu stanoviska zpravodajky paní poslankyně Dominique Vlasto z frakce Evropské lidové strany bylo podáno během určené lhůty 38 pozměňujících návrhů. Úkolem stínové zpravodajky je připravit oponentní stanovisko a posoudit pozměňující návrhy z pohledu své frakce, případně vyjednat kompromisní návrhy s doporučením pro hlasování. V pondělí se tak uskutečnila k tomuto bodu pracovní skupina frakce, kde Olga Sehnalová informovala kolegy o svém postupu a stanovisku, které pak přednesla na jednání výboru. Hlasování o zprávě bylo na pořadu dne ve středu. K dalším bodům programu na jednání výboru pro dopravu byla výměna názorů s představiteli španělské vlády pro otázky dopravy a cestovního ruchu na téma jejich priorit v době současného španělského předsednictví. Významné z tohoto pohledu jsou nové kompetence EU v oblasti cestovního ruchu po schválení Lisabonské smlouvy. Dalšími tématy byly otázky bezpečnostních opatření na letištích a jejich financování, otázka pracovní doby řidičů nákladních automobilů a určité sjednocení sankcí za jejich porušování, dále otázky přepravních formalit v námořní dopravě, projednány byly také rozpočtové záležitosti ve smyslu plnění rozpočtu. EU za rok 2008 – oddíl Komise a výkonné agentury a udělení absolutoria.
Mimo program výboru se Olga Sehnalová zúčastnila jednání Delegace pro vztahy EU-Čína a také neformálního diskusního večera na téma Islám v Evropě. Od čtvrtka se Olga Sehnalová věnovala svým aktivitám v ČR, zúčastnila se zasedání Zastupitelstva města Kroměříže a v pátek jednání na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, s představiteli univerzity o možnostech vzájemné spolupráce. V sobotu byla přítomna zasedání ÚVV ČSSD v Praze.

Datum: 1.2.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]