Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 3. týden 2010

Podle plánu jednání Evropského parlamentu se v tomto týdnu uskutečnilo první plenární zasedání v novém roce ve Štrasburku. Od počátku byla ústředním tématem pomoc EU Haiti, o jejímž průběhu přišla v úterý poslance EP informovat vysoká komisařka Catherine Ashtonová. Na programu bylo ale také dokončení slyšení několika zbývajících kandidátů na eurokomisaře. V pondělí se tak uskutečnilo kromě přípravného zasedání frakce socialistů a demokratů v EP, slyšení kandidátů na komisaře Tajaniho a Šefčoviče. Olga Sehnalová se zúčastnila slyšení komisaře Tajaniho, který má v agendě na starosti oblast podnikání a mimo jiné také oblast cestovního ruchu. V úterý byla hlavním tématem EP zpráva o revizi dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi AKT, tedy zeměmi africké, arabské a tichomořské oblasti o rozvojové pomoci, rozprava v rámci interpelace se vedla i o fenoménu obchodování s lidmi a možným protiopatřením ze strany EU. Na programu jednání byla také debata o situaci v Iránu, Iráku a Jemenu. Důležitou zprávou dne bylo také odstoupení kontroverzní bulharské kandidátky na komisařku Rumjany Želevové po tlaku EP na tuto změnu. Středa byla ve znamení nastupujícího španělského předsednictví. Před poslance Evropského parlamentu předstoupil se svými prioritami španělský premiér José Luis Zapatero. Na další období byl opětovně zvolen stávající evropský ombudsman řek Nikiforos Diamandouros. Ve středu proběhly další rozpravy např. k otázce dohody SWIFT, o výsledcích konference o klimatu v Kodani, na téma demokratizace v Turecku nebo o dalšímu postupu ve věci Evropské strategie pro dunajský region. V této rozpravě, vystoupila se svým příspěvkem i Olga Sehnalová, která se podílela i na přípravě rezoluce, včetně pozměňujících návrhů ve smyslu zahrnutí České republiky do tohoto širšího rámce pojetí regionu Podunají. Jako důležité body strategie ve svém vystoupení zdůraznila protipovodňovou ochranu, ale zejména zlepšení dopravního propojení regionu s odkazem na revizi priorit transevropských sítí TEN-T a také stabilizující prvek strategie v regionu s ohledem na vtažení nejen členských, ale i kandidátských zemí do procesu rozvoje tohoto území. Středa byl také den zasedání delegace EU-Izrael a EMPA – Parlamentního shromáždění pro oblast Středozemí. Ve čtvrtek proběhlo přípravné zasedání pracovní skupiny frakce ve výboru pro dopravu, pracovní skupiny pro Blízký Východ a na pořadu plenárního jednání byly rozpravy ohledně situace v různých částech světa – Tunisko, Čína, Filipíny, Egypt a Malajsie. V pátek se Olga Sehnalová setkala v Praze s velvyslancem Kyperské republiky v ČR.

Datum: 25.1.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]