Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 20. týden 2010

V tomto týdnu proběhlo přes dramatické domácí události další plenární zasedání ve Štrasburku. Program již stabilně začíná v pondělí odpoledne zasedáním frakce Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a přípravou na plenární zasedání, stejně tak jako na závěr každého jednacího dne. Frakce přijala několik zásadních dokumentů, a to např. pozici ke Strategii 2020, k budoucnosti evropské politiky soudržnosti a ke společné zemědělské politice. Jde o materiály k diskuzi s dalšími politickými frakcemi.
V rámci projednávaných bodů na plénu se i tentokrát vedla důležitá debata o výsledcích zasedání Rady a přijatých protikrizových stabilizačních opatřeních v eurozóně, velká diskuze se vedla například o nutnosti větší koordinace hospodářských politik jednotlivých členských států a nutné regulaci finančních trhů, včetně daně z finančních transakcí a regulaci tzv. hedgeových fondů. V průběhu rozprav k jednotlivým bodům probíhala opět tradičně řada paralelních jednání. Například jednání pracovní skupiny výboru pro kulturu a vzdělávání, pracovní skupiny dopravního výboru, delegace pro vztahy s Čínou či pracovní skupiny pro otázky Blízkého východu. Již k tradičním bodům programu týdne ve Štrasburku je společná pracovní snídaně českých europoslanců a setkání poslanců zvolených za ČSSD.
Pokud jde o jednotlivé body programu plenárního zasedání, mimo zásadních debat s komisí a Radou souvisejících s ekonomickou krizí, udržitelností veřejných financí a budoucnosti Strategie 2020 například v kontextu politiky soudržnosti a dalších nástrojů, byla jednou z důležitých informací také zpráva o rovném zacházení žen a mužů OSVČ, což mimo jiné přináší 14-týdenní mateřskou dovolenou podnikajícím matkám či partnerkám živnostníků a zajištění jejich standardní sociální ochrany. Dále bylo na programu například schválení společných pravidel pro jakost a bezpečnost orgánů určených k transplantaci. V této souvislosti je třeba zmínit, že Česká republika patří k evropské špičce. Úkolem pro členské státy, zejména tam, kde není zaveden institut předpokládaného souhlasu by měla být výraznější osvěta a zjednodušení přístupu k registru dárců. Je zřejmé, že existují v různých členských zemích různá tradice a různé zdravotnické systémy, sjednocení požadavků na bezpečnost a kvalitu je proto žádoucí, ale rovněž tak důraz na řešení z pohledu subsidiarity, tedy národních států. Další ze zpráv se zabývala sankcemi za porušování sociálních předpisů v dopravě. Podle nových pravidel budou řidiči platit za přestupky více srozumitelné a jednotnější pokuty. V současné době se například pohybuje pokuta za překročení pracovní doby o více než dvě hodiny na úrovni 400€ v Řecku a více než desetinásobku této částky 4600€ ve Španělsku. Jedna z dalších zpráv se zabývala označováním země původu na textiliích. "Made in" štítky se stanou povinnou součástí oblečení prodávaného v Evropě. Doposud je označování země původu prodávaného oblečení v Evropě dobrovolné. Otázkou do budoucna je možnost označování i dalších výrobků, nejen textilií. Parlament dále schválil vytvoření Evropské podpůrné azylové agentury na Maltě. Poslanci rovněž navrhují podpořit členské země EU při přijímání uprchlíků ze třetích zemí. V oblasti lidských práv Evropská unie podle Lisabonské smlouvy přistoupila k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod při mezinárodním soudním dvoru (Římský statut). Parlament schválil vytvoření jednotného platebního systému pro společnou zemědělskou politiku, který by měl začít platit po roce 2013 a některé zásady pro její zjednodušení, například elektronická identifikace chovných zvířat a zavedena pomocná telefonní linka pro zemědělce, kteří žádají o dotace z fondů EU. Parlament odhlasoval také evropskou strategii pro mládež, která má pokrýt nadcházejících deset let. Nezaměstnanost mladých lidí tvoří dnes již dvojnásobek nezaměstnanosti pro celé zaměstnané populace, což je vnímáno i v souvislosti s hospodářskou krizí jako závažný problém. Jedna ze souvisejících zpráv se týkala také posílení dialogu mezi podnikatelskou sférou a univerzitami. Výčet projednávaných bodů není zdaleka úplný. Více informací naleznete na webové stránce evropského parlamentu.
V neděli se pak Olga Sehnalová zúčastnila Dětského folklórního odpoledne v Holešově, pořádaného Střediskem volného času TYMY Holešov, kde se sešly dětské soubory z Hané, Valašska a Slovácka i ze Slovenska.

Datum: 25.5.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]