Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 12. týden

Na počátku týdne, který se odehrál převážně v Bruselu, jsme přivítali návštěvnickou skupinu 50 sociálních demokratů ze Zlínského a Olomouckého kraje. Návštěva přijela již v neděli, kdy po strastiplné cestě s noclehem v Německu a prohlídce Antverp dorazila do Bruselu. Olga Sehnalová se se skupinou krátce pozdravila před místem legendární bruselské světové výstavy Atomiem a poté ještě na slavnostní večeři, kterou velice mile zpříjemnila mladá cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk. V pondělí se pak konala prohlídka Evropského parlamentu, které se zúčastnil i místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Jeho poutavý výklad a odpovědi na otázky účastníků byly pro návštěvu určitě hodnotným doplněním programu. Svůj prostor ke krátké prezentaci aktivit dostalo i zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Olga Sehnalová se současně zúčastnila i besedy se studenty Střední odborné školy pro administrativu EU z Prahy - Horních Počernic.V úterý 23. března se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání dopravního výboru TRAN, kde hlavním bodem byl hlasovací maratón projednaných zpráv. Jednou z nich byla i zpráva poslance Kuhna o Strategii Baltského moře, kde byl přijat pozměňující návrh Olgy Sehnalové, který zdůrazňuje nutnost propojení tohoto regionu s okolními regiony prostřednictvím Baltsko-Jaderského koridoru. Z dalších témat to byla například zpráva poslankyně Rennerové o sankcích za porušení sociálních předpisů v dopravě. Jde o to, že sankce za porušení těchto předpisů se v různých členských zemích velmi různí a proto se zvažuje transparentní jednotná úprava. Zajímavou zprávou dne byla také prezentace zástupců Evropské investiční banky ve vztahu v financování sítě TEN-T a možnosti a rizika, které skýtá v tomto směru přístup PPP. Další akcí, které se Olga Sehnalová v tomto týdnu zúčastnila, byla prezentace Disability Pact, což je dokument, který se věnuje cílům v oblasti integrace osob s handicapem a jehož zařazení do Strategie 2020 prosazuje parlamentní skupina Disability Intergroup. Prezentace za účasti řady neziskových organizací se zúčastnila jak předseda skupiny maďarský poslanec Kosa, tak komisař pro sociální otázky Andor. Olga Sehnalová se pak spolu s dalšími českými europoslanci rovněž zúčastnila pravidelné schůzky na Stálém zastoupení ČR v EU.
Středa a čtvrtek byly věnovány miniplenárnímu zasedání Evropského parlamentu. Ještě před jeho zahájením se Olga Sehnalová setkala s představiteli Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a jednali zejména o aktivitách v oblasti dopravy a konference k Dunajské strategii, která proběhne dne 13. 4. v Bruselu za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje ing. Drozda. Olga Sehnalová se setkala i s představiteli nového zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu a zástupcem hospodářského a sociálního výboru Romanem Hakenem.
Tradičně se před plenárním jednáním uskutečnilo informační jednání frakce Socialistů a demokratů v EP. Olga Sehnalová se zúčastnila i prezentace naší frakce na téma Stockholmského programu, kde byla přednesena zajímavá stanoviska evropských odborových organizací k problematice migrace a pracovního trhu.
Miniplenární zasedání mělo na programu zejména finanční záležitosti – a to priority rozpočtu pro rok 2011 ve světle hospodářské krize, debatu o situaci v Eurozóně a finančním dozoru s prezidentem ECB Trichetem a komisařem Rehnem, zvolilo nové členy Evropského soudního dvora, mezi nimi i českého kandidáta Jana Kinšta. Schválena byla i zpráva k pomoci rozvojovým zemím v souvislosti s hospodářskou krizí, k problematice označování potravin, k 2. romskému summitu, atd. Debata byla i o otázce Petičního práva občanů EU po Lisabonské smlouvě, která umožňuje 1 milionu občanů formou petice požadovat po EK řešení daného problému. Jde o významné posílení pravomoci občanů EU. V současné době se projednává způsob, jakým technicky toto právo uvést do života. K tomuto bodu Olga Sehnalová na plénu vystoupila, stejně jako k bodu Boj proti tuberkulóze v souvislosti se Světovým dnem boje proti TBC. V pátek se věnovala práci v regionu a např. setkání s místopředsedou Agrární komory ČR o problémech našeho zemědělství a budoucnosti společné zemědělské politiky.

Datum: 1.4.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]