Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl používat skutečně každý. Zpřístupní se například také automaty na jízdenky.

Zákon připravila česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), po dnešním hlasování uvedla:

„Dneškem jsme udělali velký krok vpřed pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením v Evropě, aby měly přístup ke kvalitnějším službám a produktům nezbytným pro každodenní život. Tohoto výsledku si vážím jako dosud největšího úspěchu mého několikaletého boje za práva osob s postižením a jsem ráda, že jsem mohla osobně přispět ke zlepšení sociálního začlenění osob s postižením do společnosti.“

Výsledek ale mohl být podstatně lepší. Díky neochotě ministrů průmyslu a obchodu členských států z výsledného textu vypadla řada mých návrhů, zejména v oblasti snazší mobility. Je to promarněná příležitost, které budu ještě dlouho litovat. Evropský akt přístupnosti proto považuji za odrazový můstek směrem k lepší přístupnosti všude v Evropě, na který musí navázat další aktivity,“ upozornila poslankyně Sehnalová, která je v Evropském parlamentu také předsedkyní skupiny poslanců zabývající se právy lidí s postižením.

Díky stárnutí obyvatelstva bude do roku 2020 v Evropě 120 milionů lidí s různým stupněm postižení. Mnozí občané přitom mají problém využívat produkty a služby, které jsou součástí každodenního života a které jsou často považovány za samozřejmost.

  

Co se do zákona podařilo prosadit?

·         Pozitivní prvky zejména v oblasti e-dostupnosti a digitálního zboží a služeb, což znamená, že požadavky na přístupnost se vztahují na:

o   počítače, mobilní telefony a čtečky

o   samoobslužné terminály, platební terminály a bankomaty

o   telekomunikační služby, internetové bankovnictví, webové stránky internetových obchodů

·         Doplnění nedávné dohody ke Směrnici o audiovizuálních mediálních službách zavedením požadavků na přístupnost služeb poskytujících přístup k audiovizuálním službám, např. elektronický programový průvodce (EPG)

·         Některá zlepšení v přístupnosti informací pro dopravu, jako jsou požadavky na přístupnost jízdenek a automatů na vydávání jízdenek a cestovní informace, včetně informací v reálném čase

·         V zásadě pokrytí požadavků na přístupnost nouzových signálů z telefonu na vysílač (soukromé telekomunikační společnosti) a na volání na jednotné Evropské číslo tísňového volání 112

·         Zahrnutí dobrých a dostatečně normativních technických požadavků na přístupnost (uvedených v Příloze I)

o   Doufejme, že v budoucnu všechny obecné požadavky na přístupnost, které jsou zavedeny v unijním právu, mohou pro účely provádění požadavků odkazovat na konkrétní technické požadavky na přístupnost obsažené v Aktu o přístupnosti.

o   Prozatímní dohoda navíc obsahuje ustanovení o zadávání veřejných zakázek, které stanovuje „předpoklad shody“, pokud se zadavatelé rozhodnou použít technické požadavky Aktu o přístupnosti pro své postupy zadávání veřejných zakázek. To napomáhá zaplnit mezeru ve Směrnicích o zadávání veřejných zakázek a povzbudí zadavatele a firmy v celé Unii, aby využívali technické požadavky uvedené v Aktu o přístupnosti.

 

Co jsem požadovala, ale členskými státy bylo odmítnuto?

·         Povinné požadavky na přístupnost pro vhodné prostředí služeb spadající do oblasti působnosti – dohoda obsahuje pouze dobrovolnou doložku, která členským státům umožňuje zavést povinné požadavky, pokud se tak rozhodnou

·         Zahrnutí požadavků na přístupnost pro dopravní infrastrukturu a vozidla, a uplatňování požadavků na přístupnost na stejné úrovni u městské dopravy, pokud jde o delší vzdálenosti (městská doprava je zahrnuta pouze v mírnějším režimu)

·         Úplné zahrnutí požadavků na přístupnost pro jednotné Evropské číslo tísňového volání 112 - konečná dohoda ponechává členským státům možnost využít externí poskytovatele přenosových služeb, dokud neprovedou aktualizaci technologie, kterou používají k zodpovězení a zpracování tísňových volání. Využití externích poskytovatelů přenosových služeb by mohlo snížit rovný přístup k číslu 112

·         Rychlá aplikace – prozatímní dohoda předpokládá tři roky pro členské státy k provedení Směrnice, tři roky od tohoto data, aby začaly uplatňovat Směrnici, a několik přechodných období (např. u služeb, kde byly smlouvy o službách uzavřené před datem účinnosti, mohou zůstat tyto smlouvy nezměněny dalších 5 let nebo do uplynutí jejich platnosti).

·         Zrušení výjimky pro mikropodniky v oblasti služeb – směrnice vyjímá z oblasti působnosti všechny mikropodniky, poskytující služby, které přitom tvoří velkou část e-commerce

 

 

 

Datum: 13.3.2019

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]