Vyjasněte pravidla pro sdílenou ekonomiku, vyzývá Komise členské státy

Evropská komise dnes zveřejnila pokyny, jejichž cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů, podniků i veřejných orgánů v ekonomiku sdílení. Jedná se o další z avizovaných iniciativ v rámci strategie pro digitální vnitřní trh. 

Tzv. sdílená ekonomika je obchodní model, pokrývající řadu různorodých služeb a zboží, založený nikoliv na vlastnictví, ale na jejich sdílení, půjčování, výměně nebo pronájmu – např. sdílení automobilů, domů, nebo domácích prací. Mezi známé služby patří například alternativní taxislužba Uber nebo sdílení ubytování Airbnb. Sdílená ekonomika vychází z rozvoje digitálních technologií a jejich využívání.

Právně nezávazný dokument vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, které umožní uplatňovat stávající legislativu i na toto dynamicky a rychle se rozvíjející odvětví. Evropská komise např. vyzývá členské státy, aby zbytečně byrokraticky nezatěžovaly poskytovatele služeb a umožnily tak rozvoj nových obchodních modelů. Členské státy by rovněž měly rozlišovat mezi jednotlivými občany poskytujícími služby příležitostně a profesionálními poskytovateli služeb. Zjednodušit se mají také daňové povinnosti poskytovatelů služeb, Komise doporučuje dále vyjasnit v rámci členských států pracovněprávní vztahy v rámci sdílené ekonomiky. Stávající roztříštěný přístup k novým obchodním modelům má za následek nejistotu pro tradiční hospodářské subjekty, poskytovatele nových služeb i spotřebitele. Podle Komise také může brzdit inovace, růst a vytváření pracovních míst.

Zvyšující se oblíbenost sdílené ekonomiky vychází z nabídky často levnějších a uživatelsky přívětivých služeb. Spotřebitelům však může přinést i rizika – na rozdíl od běžných služeb se na ty sdílené často vztahují jiná smluvní pravidla, obtížné tak může být např. domáhání se reklamace.  Členské státy by proto měly, podle Komise, zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami, zároveň by však neměly ukládat nepřiměřené povinnosti soukromým osobám, které poskytují služby pouze příležitostně.

„Ekonomika založená na sdílení přináší spotřebitelům řadu nových příležitostí, ale také na první pohled ne vždy zřetelná rizika. Proto považuji za důležité jednoznačně vyjasnit odpovědnost jednotlivých poskytovatelů služeb. Spotřebitel, který se sdílenou ekonomiku rozhodnou využívat, by měl např. jasně vědět, jaká má práva a jak je může uplatňovat,“ uvedla Olga Sehnalová, členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Více o dnešním návrhu zde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_cs.htm 


Datum: 2.6.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]